Søjle- og vægsvingkraner

Lav egenvægt, let at fremføre

Omstigning til mere produktivitet og ergonomi

Demag-svingkraner sikrer, at emner af enhver art løftes let og hurtigt, transporteres blidt og afsættes nøjagtigt. De udmærker sig både ved bearbejdningsmaskiner og montagepladser samt på frilagerpladser og ved læsseramper. Installeret direkte ved arbejdspladsen. Kan udvides med en lang række hejseudstyr.

Lige netop manuel transport, samling eller flytning af forholdsvis små byrder er ofte ikke kun tidskrævende, men for medarbejderen også ergonomisk belastende. Demag-søjle- og vægsvingkraner yder et væsentligt bidrag til at optimere arbejdspladser ergonomisk. Vi tilbyder dig løsninger til præcis realisering af dine specifikke krav. Altid med høj rentabilitet Altid med maksimal driftssikkerhed for operatør, anlæg og byrder.
Flere styrker ved vores søjle- og vægsvingkraner:

 • Let og hurtig håndtering af byrder
 • Høj betjeningskomfort og stor driftssikkerhed
 • Med bæreevner op til 10.000 kg
 • Enkel montering med systemets egne befæstigelser

Din kontakt

Demag contact

Demagcranes

Baldersbuen 37
2640 Hedehusene
Danmark

Phone:
70 22 36 37

Produktinformation

Overblik over fordelene

Omfattende kranportfolio

 • Sikkert, pålideligt materialeflow
 • Optimal udformning af arbejdsplads
 • Enkel betjening
 • Ergonomisk håndtering
 • Individuelle, komplette løsninger fra et og samme sted
 • De højest mulige kvalitetsstandarder
 • Bredt spektrum af bæreevne og rækkevidde

Standard-svingkraner

Søjle- og vægsvingkraner med KBK-udligger, fastspændt konstruktion

Let konstruktion, lave kørekræfter: Svingkraner med fastspændt KBK-udligger imponerer med deres store bæreevne og rækkevidde i forhold til egenvægten. Ved hjælp af sin lave vægt er udliggeren også let og ergonomisk at dreje med byrder. Anvendelsen af anerkendte KBK-hulprofiler som kranbjælker sikrer desuden meget lave kørekræfter.
Denne lette konstruktion egner sig perekt til alle krav til materialeflow på arbejdspladsen op til 1.000 kg bæreevne.

slewing

Anvendelsesområde

Bæreevne
[kg]
Rækkevidde
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x  
1000 x x x x    

Søjle- og vægsvingkraner med I-profil-udligger, lav konstruktion

Stor hejsehøjde, lav byggehøjde: Svingkraner med I-profil-udligger med lav konstruktion med universalbrug i hele bæreevneområdet op til 2.000 kg. De kompakte mål gør dem til den optimale løsning for arbejdsomgivelser, hvor der trods lave loftshøjder kræves store hejsehøjder.

Pillar and wall-mounted slewing jib cranes with I-beam jib, low-headroom design

Anvendelsesområde

Bæreevne
[kg]
Rækkevidde
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x    
1000 x x x x x        
1600 x x x x          
2000 x x x            

Søjle- og vægsvingkraner med I-profil-udligger, fastspændt konstruktion

Store rækkevidder, lav egenvægt: Den fastspændte konstruktion af udliggeren gør det muligt at realisere store rækkevidder ved lav egenvægt. Det gør betjeningen ved håndkraft let og ergonomisk i alle rækkeviddevarianter.
Ved blidt hejs og sænkning samt præcis positionering gør disse svingkraner det daglige arbejde nemmere og hjælper med at flytte eksklusive og følsomme byrder skånsomt og undgå udskud. Endda ved bæreevner op til 2.000 kg.

Pillar and wall-mounted slewing jib cranes with I-beam jib, braced design
Anvendelsesområde
Bæreevne
[kg]
Rækkevidde
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8
80             x
125             x
250             x
500           x x
1000           x x
1600   x x x x
2000   x x x

Søjle- og vægsvingkraner med to KBK-udliggere, fastspændt konstruktion

Søjlesvingkraner med to udliggere er topeffektive løsninger: De har samme pladsbehov som svingkraner med en udligger – men har dobbelt så stor ydelse. Ved perfekt udformning af arbejdspladser, der grænser op til hinanden, kan de to udliggere placeres over for hinanden. På den måde kan individuelle arbejdsprocesser udformes endnu mere effektivt.

Pillar and wall-mounted slewing jib cranes with two KBK jibs, braced design
Bæreevne
[kg]
Rækkevidde
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 / 80 x x x x x x
125 / 125 x x x x x x
250 / 250 x x x x x x
500 / 500 x x x x x
1000 / 1000 x x

Klassificering af alle standard-svingkraner iht. DIN15018 H1B3.

Specialsvingkraner

Søjle- og vægsvingkraner med I-profil-udligger, lav konstruktion

Høj bæreevne, store rækkevidder: Disse svingkraner imponerer med høje bæreevner op til 10.000 kg samtidig med stor rækkevidde. Den lave udligger giver her mulighed for særligt store hejsehøjder. Den ubegrænsede drejevinkel på søjlesvingkranen er ikke mindst ved arbejdsområder over store arealer en stor fordel. Men også vægsvingkranerne har et bredt anvendelsesspektrum.

Pillar and wall-mounted slewing jib cranes with I-beam jib, low-headroom design
Bæreevne
[kg]
Rækkevidde
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
3200 x x x x x x x x x x x
4000 x x x x x x x x x x
5000 x x x x x x x x
6300 x x x x x x
8000 x x x x x
10000 x x x x

Klassificering af specialsvingkraner iht. DIN15018 H2B3
Med Demag-kædetalje/Demag-wiretalje som standard

Optioner

Ekstraudstyr med endnu flere muligheder

 • Elektrisk fremført hejseudstyr
 • Fastlåsning til sikring af udliggeren i en position
 • Elektrisk drejemekanisme for ekstra blid svingning
 • Radiostyring
 • Alternative overfladebehandlinger – f.eks. til brug i det fri
 • Individuelle søjlehøjder til alle søjlesvingkraner

Svingbegrænsning

Hvis udliggerens svingområde ønskes begrænset, kan der installeres en justerbar svingbegrænsning. Den fastklemte konstruktion giver også mulighed for nem eftermontering på et senere tidspunkt.

Slewing motion limiter

Søjlefastgørelser

Forankringer anvendes til fastgørelse af søjlen i et fundament. Ved hjælp af en skabelon kan ankrene ved oprettelsen af fundamentet justeres nøjagtigt til fastgøringshullerne i kranens søjlefod.

Anchor bolts

Ankerfastgørelser anvendes til fastgørelse af søjlen på et eksisterende betongulv. Først monteres en ankerplade med kemiske ankre, hvor kranens søjlefod derefter skrues fast. Denne fastgøringsvariant er meget velegnet til forholdvis tynde betongulve ≥ 200 mm.

Anchor bolts

Vægbefæstigelse: Ved simpel fastgørelse af vægsvingkraner anvendes der såkaldte støtteomfatningskonsoller. Og her fås der et bredt spektrum af støttemål. Fastgøringen kan ske på alle firkantede støtter i den ønskede højde.

Pillar and wall

Alle væg- og søjlefastgørelser til Demag-svingkraner tilbyder et optimalt mål af sikkerhed og monteringsvenlighed!