Optimeret materialeflow i pladebearbejdning

Intelligent samspil mellem kran- og håndteringssystemer

Nem håndtering af store laster hos Heimann GmbH & Co. KG

Virksomheden

Heimann GmbH & Co. KG har sit hjemsted i Olbernhau/Erzgebirge, et passende sted, for hér er der tradition for metalforarbejdning. Saigerhütten-Komplekset i byen har sågar været på UNESCOs verdensarvsliste siden 2019. Heimann GmbH & Co. KG blev grundlagt i 1902 og er fortsat familieejet (femte generation). Her fremstilles stålkonstruktioner af høj kvalitet til en lang række anvendelsesområder. Sortimentet strækker sig fra specialbyggeri over maskinkonstruktion og kommunalteknik til komplette industrihaller.

42517-50_800px
Et hjemsted med tradition: Fabriksarealet hos Heimann GmbH & Co. KG i Olbernhau

 

Opgaven

De ansvarlige hos Heimann har nøje planlagt materialeflowet i den nye hal og har taget hensyn til, at man skal håndtere komponenter med vidt forskellige former, mål og vægt. Det drejer sig primært om stålplader, der klargøres til indbygning i komplekse stålkonstruktioner gennem forskellige arbejdstrin som f.eks. tilskæring, slibning og tilpasning.

42517-10_800px
Demag V-profilkran i tandemdrift

 

Her drejede det sig altså om først at planlægge så fleksible krananlæg som muligt, som f.eks. også kunne arbejde i tandemdrift, og som kunne sikre, at opskæringsanlægget kunne håndtere plader af forskellige størrelser. For det andet skulle der skabes muligheder for at håndtere de tilskårede (dvs. meget mindre) komponenter på bearbejdningsmaskiner med henblik på effektiv flowproduktion uanset partiets størrelse. Komponenterne transporteres derfor i to niveauer: For det første skal krananlæg føde skæremaskinerne, og for det andet skal arbejdspladskraner understøtte bearbejdningstrinene.

42517-18_800px
Krankonceptet hjælper medarbejderne med at forsyne arbejdspladserne

 

Løsningen

Håndteringen af de stålplader, der kommer fra lageret, varetages af tre kraner på en fælles kranbane. Der anvendes to enskinne- og en toskinne-V-profilkraner med en kapacitet på hhv. 10 og 12,5 tons bæreevne. V-profilens vægtoptimerede design sikrer bl.a. høj bæreevne ved lav egenvægt og en reduceret svingning af lasten ved kørsel med kranen. Alle tre kraner er udstyret med trinløst regulerbare kran- og løbekatdrev. Drevenes frekvensomformere er en stor lettelse for kranføreren i forhold til at forhindre svingende bevægelser under krankørsel.

42517-11_800px
Demag KBK toskinnehængekran til transport af stålemnerne

 

Ved håndtering af de tilskårne emner og komponenter på arbejdspladsen letter flere kransystemer fra kranmodulsystemet Demag KBK arbejdet væsentligt og skaber samtidig forudsætningerne for et godt materialeflow. To KBK-enskinnebaner med en længde på 12 og 29 meter giver en korrekt punkt-til-punkt transport. Strømtilførslen sker via KBK II-R-profilen henholdsvis en integreret strømskinne. Dermed bortfalder synlige tilslutningskabler, hvorved risikoen for kollision med netop disse kan udelukkes.

42517-27_800px
Demag-letkranssystemet KBK forbinder de enkelte arbejdstrin hos Heimann med hinanden.

 

Derudover føder KBK enskinne- og toskinnehængekranerne arbejdspladserne hos Heimann. Produktionsprocesserne forbindes optimalt med hinanden, og medarbejderne transporterer de tilskårne emner og komponenter inden for produktionslinjerne ergonomisk og letkørende.

KBK-toskinnekranens køreskinnelængde er 20 meter, hvor en kranbro med et sporviddemål på 4,2 meter kører elektrisk. Kranbroen drives af Demag DRF 200 og en ZBF63 A 8/2 krankøremotor med totrinshastigheder på 5,00/20,00 m/min. Som hejseværk satser Heimann på en kraftig DC-Pro 10-1250 med totrins hejsehastigheder på 6/1,5 m/min. og en bæreevne på 1250 kg. Den kraftfulde transport af rådele og tunge metalplader sker således langs arbejdspladserne for afgratning og affasning.

42517-32_800px
Med Demag Manulift kan personalet nemt løfte, transportere og placere komponenterne med én hånd.

 

De i alt ni Demag Manulift-kædetaljer i de to KBK-systemer betjenes ikke kun ergonomisk, men med én hånd ved hjælp af håndtaget. Operatøren behøver ikke en separat styreenhed, men betjener lasten ved hjælp af den integrerede styreenhed med vippekontakter i drivkæden – og det går let med tommelfingeren. Styreenheden kan bruges til både venstre- og højrehåndede brugere, hvilket giver en god ergonomi for alle kranførere.

42517-34_800px
Den forstærkede udførelse af Manuliften muliggør materialehåndtering på op til 500 kg.

 

Manuliften bruges bl.a. til finpositionering af komponenterne på arbejdspladsen, blandt andet langs forskellige produktionscentre og som løbekat til KBK-enskinnekraner med forskellige kranbanelængder og sporviddemål. I den forbindelse bemærkes især to meget korte kranbjælker med 1,1 meters spændvidde. Disse hjælper med at læsse producerede metaldele fra en palle på en profileringsmaskines rullebånd og tilbage på en palle efter procestrinnet.


Tre spørgsmål til Tilo Kupfer, ansvarlig salgsingeniør hos Projekt Heimann GmbH & Co. KG i Olbernhau (Tyskland)

42517-23_800px
Salgsingeniør Tilo Kupfer fra Demag hos Heimann GmbH & Co. KG i Olbernhau

 

Demag: Hr. Kupfer, hvilke oplysninger indsamler du ved det første kundemøde?

Tilo Kupfer: Først beskriver kunden, hvilke processer han fremover vil udføre i den nye hal eller med det nye hejseudstyr, og hvor løftearbejdet finder sted. Råvarernes egenskaber – især dimensioner og vægt – spiller en rolle, og det samme gør de formål, som brugeren ønsker at opnå, for eksempel med henblik på fleksibilitet og gennemløb.

Det giver allerede et grundkoncept for valget og antallet af kraner eller KBK-systemet, som løbende tilpasses under projektets udarbejdelse. Det drejer sig bl.a. om forholdene sikkerhed, ergonomi og betjening. Ønsker man trinløst regulerbare drev, hvilken positioneringsnøjagtighed er nødvendig, hvilke anslags- og lasthåndteringsudstyr anvendes der? Skal kraner arbejde i tandem, og hvis ja, hvor? Bliver lasterne vendt? Alle disse spørgsmål skal afklares, før vi går i gang med at udarbejde konceptet.

Demag: Hvilke produktegenskaber er særligt værd at nævne ved anlæggene hos Heimann GmbH & Co. KG?

Tilo Kupfer: Hos Heimann arbejder man til dels med meget store og tunge stålplader til videreforarbejdning, f.eks. til halbyggeri – med arbejdsgange som flammeskæring og opretning. Miljøforholdene er temmelig barske, og man forventer stor driftssikkerhed og tilgængelighed af kranerne.

42517-5_800px
Demags brede sortiment af produkter til kran- og løfteteknik hos Heimann GmbH & Co. KG.

 

Det er helt sikkert værd at nævne det store udvalg af Demag-produkter i forskellige dele af virksomheden. Vi har enskinne- og toskinnehængekraner med kasse- og V-profil samt flere systemer fra KBK-modulsystemet. Heimann lægger stor vægt på sikkerhed og ergonomi, og derfor har vi tilpasset et system specielt til enhver løfteopgave og hver enkelt arbejdsplads.

42517-44_800px
Det modulopbyggede Demag-letkranssystem KBK og Demag-kædetalje DC understøtter de forskellige arbejdspladser hos Heimann GmbH & Co. KG.

 

Det har også været vigtigt for vores kunde, at operatøren føler sig "hjemme" og tryg, når der skiftes arbejdsplads, da han eller hun kan bruge tilvarende hejseudstyr i alle haller. Dette omfatter Manulift-systemet, der sikrer ergonomisk betjening, og som også anvendes i den største størrelse til håndtering af dele på op til 500 kg med den velkendte Manulift med én-håndsbetjening.

Demag: Hvilket kundekrav var særligt spændende i dette projekt?

Tilo Kupfer: Efter min mening var det spændende at planlægge KBK-systemet med den umiddelbart parallelle placering af kraner og enskinnebane. Dermed skabte vi mulighed for, at operatørerne kan aflevere emner til arbejdsområdet uden at skulle sætte dem ned.

En udfordring for projekteringen af en af de to V-profilkraner var muligheden for at styre to løbekatte både separat og i tandemdrift. Således kan flade pladedele eller ustabile, lange komponenter håndteres sikkert og præcist. 


Særlige forhold

Under projekteringen af kranerne og KBK-systemerne lagde planlæggerne hos Demag og beslutningstagerne hos Heimann stor vægt på udformningen af overdragelsespunkterne. På den måde opstod der et sammenhængende transportsystem, som fleksibelt opfylder alle krav til den pågældende løfte- og håndteringsopgave – med håndtering af meget forskelligt og ofte meget voluminøst gods.

42517-39_800px
Enskinnebanen fra Demags modulopbyggede KBK-kranmodulsystem er også integreret i indkapslede arbejdsområder.

 

Desuden blev KBK-systemet integreret perfekt i produktionsmiljøet – til dels endog i maskinens indkapslede arbejdsområder, f.eks. ved afretningsanlægget.

42517-48_800px
Demag-letkranssystem KBK kan tilpasses optimalt til produktionsmiljøet.

 

Heimann stiller høje krav til sikkerheden. Alle kraner er udstyret med SafeControl-styring, der er udviklet af Demag, og som styrer alle relevante kranfunktioner og -bevægelser, herunder overlappende bevægelser, sikkerhedsmæssigt korrekt og konstant.

SafeControl-styringen skaber også forudsætningen for, at to løbekatte kan arbejde i tandemdrift på den ene af toskinne-V-profilkranerne: en fornuftig løsning, især når lange stålplader og -profiler skal håndteres og tilskæres.