Materialeskånsom omlæsning af kakaobønner

Effektiv lagring med Demag-kranteknik

Materialeskånsom omlæsning af kakaobønner

Logistikfirmaet Vollers BV har investeret i en ny infrastruktur til sin fabrik på havnen i Amsterdam. Havneterminalen HoogTij, der blev taget i brug for nylig, er udviklet til lagring af kakaobønner. Her varetager tre fuldautomatiserede Demag-proceskraner omlæsningen af de tropiske frugter.

Kunden 

Amsterdam er efter Rotterdam den anden største havn i Holland og den 6. største i Europa. Her ved Nordsøkanalen hvor floderne Amstel og IJ løber ud i indsøen IJsselmeer omlæsses 20 procent af den internationale kakaohøst. Det gør Amsterdam til verdens største kakaohavn. Vollers Holland B.V, et medlem af Vollers-gruppen, der blev grundlagt i Bremen i 90'erne, har afgørende del i denne omlæsningsvolumen. Den ejerledede virksomhed med 320 medarbejdere er fordelt på 13 lokaliteter i Europa og er blandt de mest erfarne logistikudbydere i Europa, når det gælder transport, lagring og forarbejdning af råkaffe og kakao.

Vollers Holland B.V. er en professionel kakaovirksomhed med stor erfaring. På en betragtelig del af sine 120.000 m² store lagerarealer opbevarer Vollers i Amsterdam skånsomt kakaobønner af høj kvalitet, så naturproduktet senere kan forarbejdes til kakaomasse, -pulver og -smør. 
Men omlæsning af den følsomme råvarer er ikke det eneste, logistikvirksomheden kan tilbyde. Vollers tilbyder også andre ydelser, som f.eks. rensning, skadedyrsbekæmpelse eller blanding af kakaobønner.

Opgaven

Med den nye terminal med et volumen på 75.000 tons råder Vollers i Amsterdam nu over en bulk-kapacitet på 250.000 tons. Lad os sætte det nye lagers volumen lidt i perspektiv: 75.000 tons kakaobønner svarer til 1,5 milliarder plader chokolade.Størstedelen af varen leveres i containere og med skib – primært fra de vestafrikanske lande Elfenbenskysten, Ghana, Nigeria og Cameroun til Europa. Losningen af skibene sker med kraner og derefter med mobile transportbånd. Andre transportveje med containere dækkes af lastbiler. Varen transporteres så ind i lagerhallen ved hjælp af transportmateriel, hvor den til sidst føres ind i de dertil beregnede lagerbokse ved hjælp af en mobil læssebro, der kører på en bane under kranniveau. Den afleverende transportør, der er installeret på læssebroen, minimerer faldhøjden og sikrer dermed en skånsom håndtering af det værdifulde gods.

Den nybyggede lagerterminal HoogTij til kakaobønner består af tre halkomplekser med en længde på op til 150 m hver, der er bygget direkte ved havnekajen. Hallerne er så inddelt i op til 11 lagerbokse, der er omkranset af op til 10 meter høje betonvægge. Dermed sikres det, at forskellige kakaokvaliteter ikke blandes. Udlagringen af kakaobønner sker i hver af hallerne med en fuldautomatiseret proceskran. Kranerne varetager i den forbindelse også opgaverne med ind- og udlagring, dosering og ventilation af det værdifulde gods.

Løsningen

Styringen af krananlæggene sker på basis af det materialeflowskoncept, der er planlagt i fællesskab mellem projektudviklerne fra Vollers og Demag – med udgangspunkt i en effektiv og økonomisk vareomlæsning samt en høj grad af anlægstransparens.

Høje omlæsningshastigheder 
42516_4_vollers_800px
Et blik ind i en af de tre lagre: Kranbanelængde 150 m og 37 m sporviddemål
 

De tre fuldautomatiserede proceskraner har hver en bæreevne på 17 tons. I de tre lagerhaller opererer disse på kranbaner på 150 meter og dækker de enkelte lagerbokse med et sporviddemål på 37 meter. Hver kran er i stand til at udlagre 200 tons råstoffer pr. time. Her kører proceskranen frem til den lagerboks, der defineres af systemet, ved hjælp af lagerkoordinater for at udtage en defineret mængde. Ud over den sorterede lagring er der også mulighed for i et samspil mellem kran og transportmateriel at blande forskellige kvaliteter nøjagtigt. Krananlæggenes og læssebroernes positioner er også låst i forhold til hinanden, så eventuelle kollisioner forhindres. For at kunne afvikle processerne hurtigt, kører kranerne med kran- og løbekathastigheder på op til 80 m/min. Den maksimale hejsehastighed er 45 m/min eller 70 m/min på dellastområdet.

Grab med stort volumen

De oplagrede kakaobønner løftes materialeskånsomt ud med en motordrevet skovlgrab. Med en volumen på 14 m³ opererer grabben med et hydraulisk styresystem med magnetventiler. Trods sine imponerende mål og den høje læssekapacitet kan der med grabben også afvejes og udtages mindre mængder sikkert. Mængderne overvåges og kontrolleres løbende af de kalibrerbare vejesystemer, der er installeret på løbekattene. 

42516_33_vollers_800px
Motordrevet skovlgrab med 14 m³ volumen
 
Trinløs fremdrivningsteknik med letgående krandrift

Demag anvender i alle bevægelsesakser omformere af typen Dedrive-Pro 880, så der opnås trinløs kørsel og hejs/sænkning. Dette giver mulighed for en endnu mere skånsom materialetransport og en højere positioneringsnøjagtighed betinget af en reduceret svingningsadfærd under transport med blide accelerations- og bremseegenskaber. Den elektriske bremsning medfører desuden lavere slid på de mekaniske komponenter ved hjælp af forudseende hastighedstilpasninger. Suppleret af den mangeårigt anerkendte Demag-fremdriftsteknik med ZBA-motorer og løbehjul udmærker proceskranerne sig ved rolige og baneskånsomme køreegenskaber. Positioneringen af kranerne og løbekattene overvåges hele tiden af et længde- og tværgående positioneringssystem og dataene overføres til silostyringssystemet.

Ved udlagring udtager kranen kakaobønnerne med en grab med stort volumen og transporterer dem til en tragt. Tragten er bygget således, at unødig støv undgås. Krananlæggene fylder desuden tragtene ved hjælp af en åbningsstrategi i flere trin, så ophvirving af støv reduceres yderligere. Dette sikrer også en særligt skånsom aflevering af det værdifulde og følsomme gods. Ved hjælp af transportbånd transporteres kakaobønnerne til læssestederne for lastbiler eller indenlandske skibe.

Transparent lagerforvaltning

Ud over den tidskorrekte fyldning af tragtene er der også mulighed for transparent lagerforvaltning. I krananlæggene er der installeret scannerteknik til højdemåling. Her registrerer scannerne, der er installeret under kranbroen, højdekonturerne for de enkelte siloområder. Softwaren i kranstyrepulten danner også en nøjagtig højdeprofil og visualiserer fyldningsniveauerne i alle lagerzoner inkl. min.- og maks.-værdierne. 

Med de gemte værdier for fyldningsniveauerne forhindres grabben i at lande hårdt på bunken af gods ved slækket wire, hvorved beskadigelse af skallerne på det lagrede gods under håndteringen/transporten minimeres yderligere. Desuden viser styrepulten den aktuelle kranstatus med samtlige relevante tilstandsmeddelelser. Kundespecifikke lagerstrategier kan altid tilkobles brugervenligt.

Sikret servicearbejde

Kranerne er alle udstyret med et touchpanel samt et 7''-display, som er monteret i døren til styreskabet. Til hjælp for systemdiagnosen vises de aktuelle drifts- og fejlmeddelelser i den rækkefølge de optræder og gør servicearbejdet nemmere. Serviceopgaver og eventuelle reparationer kan udføres sikkert og komfortabelt af teknikerne ved hjælp af en løbeafsats langs med kranbjælken.

Særlige egenskaber

Integrationen af de tre kraner i det eksisterende silostyringssystem øger effektiviteten og transparensen med overblikket over lagerindholdet. Kommunikationen mellem kranerne og programmerne til transportører og tragter fra andre leverandører er allerede blevet realiseret fra Demags side. Kranernes styrings- og automatiseringsteknik er tilpasset indsatsen i støvede omgivelser med et krævende og følsomt transportgods optimalt hos Vollers Holland B.V. og giver kunden data om systemstatus, lagervolumen og driftstilstande i realtid. En særlig egenskab efter kundeønske på grabben er fastgørelsessteder til andre typer af last. Dette udnytter personalet hos Vollers til at løfte en minilæsser ind i lagerboksene med kranen, så boksene bliver "renfejede" efter en tømning.

Resultatet

Efter et par måneders drift af den kranbetjente terminal kan Vollers fremvise et meget positivt resultat. I det første ¾ år siden idriftsættelsen er der allerede blevet indlagret 80.000 tons kakaobønner. Transportmateriellet med de tre proceskraner varetager her den driftssikre, automatiserede håndtering, der giver problemfrit materialeflow.