KBK-toskinnehængekraner

Store hejsehøjder, spændvidder og belastninger

Sikker transport ved store spændvidder og belastninger

Toskinnehængekranerne til vores letkranssystem KBK giver mulighed for problemfri transport af gods af enhver art. Samtidigt arbejder de gulvfrit over et større areal - og garanterer også ved tunge byrder og store sporviddemål hurtighed, sikkerhed og en nøjagtig positionering. Hvad der ellers bidrager til deres succes?

 • Realisering med lave omkostninger
 • Modulopbygget systemkonstruktion
 • Enkel og sikker håndtering
 • Gunstige monteringsmål
 • Dimensioneret til byrder op til 3.200 kg

Your Contact

Demag contact

Demagcranes

Baldersbuen 37
2640 Hedehusene
Danmark

Phone:
70 22 36 37

Produktinformation

Overblik over fordelene

Optimal arealudnyttelse

 • Arealdækkende gulvfri transport af byrder
 • Optimal arealudnyttelse med de korteste kørselsmål
 • Ophængning på eksisterende hallofter eller tagkonstruktioner
 • Intet behov for ekstra støtter til kranbanen

Komfortabel håndtering

 • Enkel og sikker håndtering
 • Gunstige monteringsmål
 • Kundespecifikt og omkostningsbilligt udstyr til haller - også i delområder
 • Varible anvendelsesmuligheder ved hjælp af modulopbygget system (f.eks. sammenlåsning med KBK-toskinnehængebaner til løbekatoverkørsler)
 • Kan også anvendes som manipulatorkraner – optimalt tilpasset moderne håndteringssystemer

Kraftig ydelse

 • Anvendelse til byrder op til 3.200 kg
 • Størst mulige hejsehøjder ved placering af taljemaskinen mellem kranbjælkerne
 • Størst mulige spændvidder med multiophængning (kraner med mere end to kranbaner) – som bypass mellem store lager- og produktionsarealer
 • Modulopbygget systemkonstruktion

Tekniske data

Toskinnehængekraner: Maksimale støttevidder, sporviddemål, skinnelængder

Double-girder suspension cranes
 

Profil KBK

  Bæreevne [kg]
    125 250 500 1,000 1,600 2,000 2,500 3,200
100 IKR 3.6              
IHT 5.0              
I  IKR 6.2  4.7 3.2          
IHT 9.0 6.0 4.0          
II-L IKR 7.6 7.6 6.5 4.5        
IHT 10.0 10.0 7.0 5.0        
II  IKR 10.0 10.0 8.5 6.2 4.6 3.65    
 IHT 12.0 12.0 11.0  7.0 5.0 4.0    
II-H  IKR 10.5 10.5 10.5 9.1 7.4 6.7    
 IHT 14.0 14.0 14.0 12.0 9.0  7.0    
III  IKR      11.0 9.1 10.0 6.6  5.4 4.2
IHT      14.0  13.0 12.0 8.0  6.0 5.0

lKr: Sporviddemål
IHT: Skinnelængde