August Wenzler Maschinenbau GmbH arbejder med Demag-universalkraner

To V-profilkraner til sensibelt monteringsarbejde på værktøjsmaskiner

Følsom lasthåndtering - primært som Smart-samløft

Kunden

Siden 1954 har August Wenzler Maschinenbau GmbH udviklet og produceret værktøjsmaskiner og er en innovativ udbyder af løsninger til produktionsvirksomheder. De yderst komplekse og automatiserede bearbejdningscentre fremstilles efter kundeønsker på virksomhedens fabrik i Spaichingen i Tyskland. August Wenzler fremstiller primært til bilindustrien. Virksomheden, der er en del af Heller-gruppen, tilbyder ud over fremstillingen af værktøjsmaskiner også hele pakken af service - lige fra fagmandsrådgivning og maskinteknik til aftersale.

Opgaven 

I en ny hal til slutmontering af værktøjsmaskinerne søgte man en håndteringsløsning til omfangsrige komponenter, der skal positioneres og monteres i og på maskinerne med største præcision. For under produktionen af bearbejdningscentrene flyttes og samles der moduler, der både er udsat for vibrationer og vejer flere tons.

Produktionen skal understøttes af kraner, der skal transportere de til tider tunge komponenter og løfte dem i position til monteringen. En rolig, ensartet transport af byrden samt præcis materialehåndtering er derfor et krav fra kunden, uden at følsomme komponenter sætter sig i pendulbevægelse.

August Wenzler Maschinenbau lægger ekstremt stor vægt på moderne arbejdspladser og en høj grad af arbejdssikkerhed, så kranerne skal projekteres med en brugervenlig styring og omfattende sikkerhedsfunktioner.

Løsningen 

To ens V-profilkraner med 6,3 t bæreevne og et spormidtemål på 17,65 m kører på en fælles kranbane. V-profilkranernes struktur giver dels den fordel, at kranbanens reducerede egenvægt belaster kranbanen og bygningsstrukturen mindre. En fordel, der derimod er vigtigere, er, at membranleddene reducerer svingningsreaktionen og de følsomme komponenter transporteres mere beskyttet. Alle køredrev arbejder trinløst og kan styres behageligt med Demag-radiostyringen DRC-10.

Den intelligente sikkerhedsstyring Demag SafeControl overvåger alle kranfunktioner ud fra et sikkerhedsaspekt. Lasersensorer måler permanent krananlæggenes afstand i forhold til hinanden og sender dataene til SafeControl. Ved hjælp af den bidirektionelle dataoverførselsvej bliver der mulighed for Smart-samløft, som kranoperatøren kan bruge til at transportere de til dels omfangsrige maskinkomponenter.

De enkelte relevante data vises altid synligt på kranen ved hjælp af StatusBoard'et. Desuden viser displayet på styrehåndtaget lasttilstanden i 20%-trin. Kranoperatøren har dermed altid overblik over alle relevante data.

Kranløbekattens Demag DualDrive-tohjulsdrevsystem giver ekstra traktion. Kombineret med totrins-endestopkontakterne til kran- og løbekatkørsel øges sikkerheden under krandriften yderligere.

Særlige egenskaber   

Ved hjælp af Demag SafeControl er kranerne altid sikret i det daglige arbejde og rustet til Smart-samløft. SafeControl registrerer her permanent positioneringen af begge kraner og forhindrer uønsket påkørsel. Totrins-endestoppene for kran- og løbekatkørsel forhindrer derudover kranernes kørsel mod endestoppene. Ved totrins-frakoblingen reduceres krankørslen ved hjælp af den første endestopkontakt til hastigheden for fin kørsel. Den anden endestopkontakt standser drevene, lige før endestoppet nås, og forhindrer dermed farlige pendulbevægelser.

Skiftet mellem enkeltkransdrift og drift med samløft er hurtigt og enkelt med vælgerkontakter på radiostyringen. Den intelligente sikkerhedsstyring overvåger alle kranfunktioner og omstiller ved afvigelser kranerne til en sikker tilstand.

Kranoperatørerne styrer kranerne med Demag-radiostyringen DRC-10 i op til 5 dage uden afbrydelser. Med 2,5 timer frem til fuld opladning tilbyder Demag DRC-radiostyringerne de korteste ladetider, hvilket giver endnu større effektivitet. Kranens aktuelle driftstilstande vises på LCD-displayet.