KBK-system med "kort løbekat" ved montering af lastbilanhængere

Schmitz Cargobull har fokus på ergonomisk håndtering

Perfekt samspil ved håndtering af komplekse komponenter

Kunden

Schmitz Cargobull AG er blandt de kendteste producenter af lastbilanhængere af høj kvalitet til transport af gods af enhver art på Europas veje. Og hertil hører et matchende bredt produktspektrum. Ud over de klassiske kassekøretøjer og lastbiler med tippelad fremstiller virksomheden bl.a. også curtainsiders, container-chassiser, skiftesystemer og bokse samt transportkølemaskiner.

På fabrikken i Vreden, Kreis Münsterland i Tyskland, fremstiller virksomheden stadigvæk køretøjer i samme region, som Franz Heinrich Schmitz i sin tid grundlagde familievirksomheden i som smedje i 1892. Siden da har Schmitz Cargobull stået for innovationsstyrke og arbejder via sit byggeri og sin løbende forbedring af lastbilsanhængere for komfort samt effektivitet og sikkerhed inden for fjerntrafik. Schmitz Cargobull producerer ca. 42.500 enheder pr. forretningsår.

Opgaven

På en af produktionslinjerne på fabrikken i Vreden fremstilles der chassiser til bokskøretøjer på samlebånd. En af produktionstrinnene er montage af bremsestrengen, der går fra bremseaggregatet til de bremsede aksler og kan være op til fire meter lang. Strengen har en kompleks opbygning: Den består af flere aggregater, der hver især kun forbindes af diverse medie- og signalledninger.

Opgaven består i at transportere bremsestrengen fra formonteringen til anvendelsesstedet i den løbende produktion. Alene på grund af strengens størrelse lå det lige for at realisere transporten uden berøring af gulvet. Dette er dog på grund af transportgodsets længde og den vanskelige mulighed for håndtering med konventionelt hejseudstyr meget svær at realisere i praksis. Håndteringsløsningen skal integreres i det radiokoncept hos kunden, der anvendes i hele virksomheden.

Løsningen

Demag-ingeniørerne udarbejdede en løsning til Schmitz Cargobull på basis af det modulopbyggede letkranssystem KBK, der i årtier har været anvendt til mange forskellige montageopgaver.

42512_16_Schmitz_Cargobull
En Demag-dobbeltkædetalje KLDC til optagning, transport og indpasning i bremsestrengen.

Bremsestrengene hænges efter formonteringen op i en 4 meter lang travers. Med en Demag-dobbeltkædetalje KLDC løftes traversen op og transporteres via KBK-systemet på en strækning på ca. syv meter til den tilstødende samlebåndsproduktion. Her sætter medarbejdere strengen i chassiset (der befinder sig på transportsystemet med undersiden opad), og monterer den.

KBK-systemet kan fremføres elektrisk i alle retninger. To køre- (20 und 5 m/min) og hejsehastigheder (12 og 3 m/min) sikrer den hurtige fremføring og nøjagtige positionering af traversen med bremsestrengen. Drevene af type DRF200 stammer fra egen produktion og er udviklet specielt til KBK-systemet.

42512_21_Schmitz_Cargobull
Demag-friktionshjulskøredrev DRF200 giver kraftige og præcise kørsler med KBK-systemet.

Den forlængede holder af dobbeltkædetalje KLDC er opstillet optimalt til opgaverne hos Schmitz Cargobull. Holderen kan variere mellem 400 mm og 4.600 mm. KLDC sikrer derved en mekanisk synkronisering af hejsebevægelsen, hvorved bremsestrengen positioneres ensartet på hele optagelsesfladen. Samtidig tillader den korte løbekatfacon med lavt C-mål en optimal udnyttelse af byggehøjden (i dette tilfælde med knappe mål). Et sikkerhedskendetegn: På alle DC-kædetaljer varetager en endestopkontakt den sikkerhedskorrekte frakobling, når kædetaljen har nået sin højeste og laveste endeposition. En dobbelt sikring for kranoperatøren, så eventuelle lastsvingninger undgås.

42512_23_Schmitz_Cargobull
Den korte løbekatfacon øger hejsehøjden og sikrer et lavt C-mål.

Blandt de valgmuligheder, som Demag anbefalede på denne anvendelse og som Schmitz Cargobull valgte, er let monterbare og realiserbare buffere. De gør tilpasningen af håndteringssystemet lettere ved eventuelle ændringer på bremsestrengen.

"En præcis, effektiv og ergonomisk løsning"
Interview med Demag-salgsingeniør Thorsten Koslowski-Zobel, der varetog projekteringen af KBK-anlægget hos Schmitz Cargobull:

Hvilke udfordringer var der under den tekniske realisering af håndteringsanlægget i anhængerproduktionen?

Der var et par stykker - f.eks. de eksisterende bygningsmæssige forhold og ønsket om, at anlægget skulle styres ved hjælp af et eksisterende radiosystem. At projektet ikke var helt almindligt, ses også på det intensive samarbejde med de ansvarlige hos Schmitz Cargobull. Vi søgte sammen efter den bedst mulige løsning og gennemgik derfor også tilbuddet flere gange på enkelte områder, indtil det passede optimalt.

Hvilke særlige tekniske egenskaber for Demag-komponenterne skjuler der sig i dette projekt?

Blandt de særlige egenskaber er udførelsen af dobbeltkædetaljen KLDC med løbekat og optimeret krogmål. Den dobbelte kædeafrulning med 4000 mm fast krogafstand sikrer, at krogene mekanisk altid løber synkront. Når det gælder KBK, skal det nævnes, at den i alle retninger fremføres elektrisk og styres af radiosystemet stillet til rådighed af Schmitz Cargobull.

Hvilke grunde taler ved dette projekt for kombinationen af letkranssystem KBK og dobbeltkædetalje DC?

Ved lange eller uhåndterbare, men stadigvæk lette produkter, er denne kombination ganske enkelt optimal. Og med vores omfattende modulopbyggede system kan der, når det gælder håndterings- og monteringsopgaver, egentlig altid findes en præcis, effektiv og ergonomisk løsning.

Stikordet "nøjagtig": Når Schmitz Cargobull ønsker at fremstille andre eller ekstra anhængertyper på linjen, kan KBK-systemet så fortsat anvendes?

Det er overhovedet ikke noget problem. Systemet er fuldstændig fleksibelt. Så længe den samlede længde på bremsestrengen ikke ændrer sig markant, kræves der kun mindre tilpasninger. Derfor er KBK-systemet f.eks. så populært inden for bilindustrien: Det kan fortsat anvendes efter modelskift og er derfor en langsigtet investering.