Landbrugsmaskiner fra Nordfrankrig

Fleksibel og modulært materialeflow

Nye V-profilkraner og 3,2 km KBK-profil med 120 kædetaljer til KUHN MGM SAS

Virksomhedskoncernen KUHN

Den nordøstlige egn af Frankrig, i nærheden af Strasbourg, er hjemsted for en af verdens førende fabrikanter af landbrugsmaskiner. Virksomhedskoncernen KUHN lover landmændene innovationskraft og kvalitet til markedsorienterede priser. Mere end 5.000 medarbejdere over hele verden giver deres bidrag på mange produktions- og salgssteder til, at dette løfte kan opfyldes.

Fra Elsass og ud i verden

Virksomheden blev grundlagt som en landsbysmedje i 1828 af Joseph Kuhn, som også lagde navn til virksomheden. Smedjen specialiserede sig lige fra starten i fremstilling af vægte og måleinstrumenter. I 1864 flyttede virksomheden til Saverne, hvor specialiseringen i fremstilling af landsbrugsmaskineri startede. Siden da er der i Saverne-området og den tilknyttede kommune Monswiller blevet arbejdet på at videreudvikle slåmaskiner, høvendere, strenglæggere og flishuggere med også jordbearbejdningsudstyr og såmaskiner.

Opgaven

Produktionen på hovedfabrikken i Saverne er flere gange blevet udvidet i løbet af de seneste årtier og tilpasset til den stadig stigende efterspørgsel på stadig større landbrugsmaskiner. Den maksimale halbredde på 15 meter begrænsede dog produktionen, så for nogle år siden byggede man en ny samlefabrik i nabokommunen Monswiller. Forkortelsen "MGM" står for "Montage Grande Machine" og gør det klart, at det er nødvendigt med en halbredde på op til 20 meter for at samle landbrugsmaskiner i den nyeste generation. KUHN har bygget en moderne produktionshal til samlebåndsproduktion af store landbrugsmaskiner.

42353_70_800px_gallery
Det modulære Demag letkranssystem KBK spænder over alle montageområder på KUHN.

 

I alt er samlefabrikken blevet udvidet med 20.461 m². Udvidelsen er opdelt i 11.065 m² til en ny montagehal, 5.437 m² til en udvidelse af logistikhallen og 3.017 m² til en ekspeditionshal. Yderligere udendørsarealer og en nyopført kantine gør fabriksområdet komplet. 

Effektiv produktionslayout

Hovedfabrikken i Saverne fremstiller mindre landbrugsmaskiner og komponenter til MGM i Monswiller. Her samles de større maskiner, der bruges til høslæt, jordbearbejdning og såning. Disse komponenter samt de indkøbte dele håndteres i varemodtagelsesområdet, "magasinet", hvorfra det sendes til montagelinjen. Hver måned håndteres ca. 100 tons materiale. Indkøbte dele og andre komponenter pulverlakeres og lakeres af KTL's interne malerværksted. Selve monteringen finder sted på følgende linjer: På de enkelte monteringspladser samles landbrugsmaskinerne trin for trin og forberedes til afsendelse efter afsluttet montering og funktionsprøvning.

Montagelinjen er på siderne udstyret med leveringsområder til intralogistik. Medarbejderne har brug for en korridorfri løsning til transport af varerne, der leveres af magasinet og malerværkstedet til monteringspladserne. Desuden er materialehåndtering ved de enkelte arbejdsstationer af afgørende betydning for at kunne samle komponenterne præcist og gøre håndteringen så smidig som muligt for medarbejderne. Når komponentgrupperne monteres på landbrugsmaskinens hovedramme, er hejseudstyrets præcision ved positionering og styring af enorm betydning for et effektivt arbejde. Lette kraner er derfor afgørende i alle arbejdstrin.   

I slutningen af produktionslinjen hjælper universalkraner til med den endelige samling. Afhængigt af landbrugsmaskinens type og størrelse er der monteret voluminøse og tunge komponenter hovedrammen. Disse komponenter skal løftes og positioneres. Til sidst gennemføres en funktionstest, og de færdigmonterede landbrugsmaskiner transporteres til den nybyggede ekspeditionshal. Der sørger kraner for at læsse maskinerne på lastvognene.

Løsningen

Udvidelsen af produktionen går hånd i hånd med udvidelsen af konceptet om materialeflowet hos KUHN MGM: Ni løbekraner af typen ZVKE med V-profil og en bæreevne på 20 tons understøtter sammen med 120 kædetaljer af typen DC-Pro de nye montagelinjer og afsendelsen. Med en udvidelse af KBK-profilerne på 3,2 km vil den nye montagelinje også blive fuldt dækket af letkranssystemet.

42353_54_800px_gallery
Demag ZVKE-kraner med dobbeltbjælke med V-profil er pålideligt udstyr til lastning af lastvogne på afsendelsesområdet.

 

KUHN MGM og Demag i Frankrig har planlagt leverancerne i samarbejde, så de nye kraner kunne monteres i sektioner og til tiden. Monteringen af letkranssystemerne blev udført af virksomhedens eget vedligeholdelsespersonale efter grundig uddannelse.

Modulær, sikker og effektiv: Letkranssystem KBK

Letkranssystemet KBK strækker sig som et tæt net over produktionshallens loft langs montagelinjerne i Monswiller. Ved hjælp af KBK en- og -tobjælkekraner flytter medarbejderne de enkelte komponenter til fra logistiklinjen til samlestationerne på de ca. 100 meter lange og 25 meter brede montagelinjerne. Ved planlægningen af anlægget blev der lagt vægt på at sikre, at KBK blev installeret over hele området og dermed kunne understøtte i alle arbejdets faser.

DC-Pro kædetaljer anvendes som hejseudstyr, der bevæges manuelt ved en belastning på op til 1000 kg og elektrisk ved en belastning på op til 2000 kg. Transporten af komponenterne forløber problemfrit på monteringsstedet med begge drivtyper, så landbrugsmaskinerne kan monteres effektivt og arbejdet udføres ergonomisk. Ledforbindelser mellem kranbjælke og løbekatbogie muliggør problemfri håndtering fra samlestation til maskinramme af de færdigmonterede enheder. DC-Pro-kædetaljernes delvist trinløse og lave hastigheder gør det nemmere for kranførerne at placere samlingerne let og præcist under monteringen. Monteringen af en stor tromle til jordbearbejdning kan således udføres på samme måde som monteringen af en elektronisk eller hydraulisk enhed.

Komfort og sikkerhed ved håndtering af byrder med kædetalje DC-Pro

Demags komponenter er indbyrdes kompatible, så KUHN MGM kan endda bruge ældre generationer af kædetaljer fra sin lagerbeholdning, f.eks. type DK eller endda PK. Personalet har imidlertid vænnet sig til fordelene ved den nyeste generation af type DC-Pro: Med to hastigheder er placeringen af komponenterne meget præcis, selv ved lave hastigheder. Med belastning fra 500 til 2000 kg og en ensartet hejsehøjde på 5 meter er kædetaljerne alsidige i brug på alle arbejdspladser. Det højdejusterbare styrekabel med det valgte styrehåndtag DSC på alle enheder sikrer den bedst mulige ergonomi. Håndtagets ergonomiske form og det faktum, at det ikke er nødvendigt at vænne sig til et nyt håndtag, når man skifter arbejdsplads, øger effektiviteten under monteringen.

42353_62_800px_gallery
Demags DC-kædetaljer har i flere årtier været det første valg til kundernes montageområder.

 

Kædetalje DC-Pro er udstyret med en gearkasse, glidekobling og bremse med komponenter af høj kvalitet, der er vedligeholdelsesfri i op til 10 år. I kombination med den automatiske udkobling af glidekoblingen og automatisk bremsning i tilfælde af fejl i styringen kan KUHN-medarbejderne stole fuldt på den pålidelige DC-Pro på deres arbejdsplads. De sikkerhedsrelevante funktioner i den installerede type af kædetalje opfylder mindst Performance Level c og kategori 2 iht. EN ISO 13849-1.

Absolut driftssikkerhed og høj effektivitet

De ni ZVKE-kraner med dobbeltbjælke med V-profil bidrager til maksimal driftssikkerhed og effektivitet. Kranbjælkens membranfuger er grundlaget for det gennemsigtige V-profildesign. Den innovative kranbjælke har en lavere egenvægt takket være det lavere materialebehov, og dette har en positiv indvirkning på hallens statik. Kranernes spændvidde varierer fra 10,4 meter til 28,3 meter.

"Jeg så kranen for første gang hos en anden af jeres kunder og blev straks imponeret. Man kan næsten ikke se kranbjælken, fordi den lader en stor mængde lys slippe ind i hallen. Det giver også det indtryk, at kranen er meget let." - Stéphane Schissele, KUHN SAS

Med en bæreevne på 20 tons for alle kraner vil KUHN MGM fremover kunne løfte større og tungere landbrugsmaskiner ved slutmontage og transportere dem til afsendelse. Fem kraner indgår de sidste montageprocesser i slutningen af produktionslinjen ved samling af de færdigmonterede og nu betydeligt tungere komponenter. Løftekraften, men navnlig den præcise positionering af komponenterne takket være det trinløse styresystem, forenkler i høj grad arbejdet.

Yderligere fire ZVKE-kraner er monteret i det nybyggede afsendelsesområde, hvor de læsser de færdigpakkede komponentpakker og landbrugsmaskiner på lastbiler. Og fra Monswiller sendes de derefter til kunder over hele verden.

Den modulopbyggede Demag-wiretalje DMR gør det muligt at integrere mekaniske og elektriske hjælpemidler. Den frekvensregulerede styring af kranerne spiller en vigtig rolle for komforten og giver operatørerne i afsendelsesområdet mulighed for at udtage og flytte paller med komponenter til landbrugsmaskinerne, eller hele landbrugsmaskiner, med præcision. Tilkørsel og acceleration er trinløs, så operatøren kan styre kranens og løbekattens eller selve hejsebevægelsen præcist og koncentrere sig om at udnytte lastrummet i lastvognen ved pålæsning.

Sikker krandrift

På alle ni kraner overvåger og sikrer den intelligente sikkerhedsstyring SafeControl driften konstant. En totrinsafbryder forhindrer kranen og løbekatten i at køre mod endestoppene. Når den første endestopkontakt er nået, skifter kran-e eller løbekatkørslen til langsom hastighed. Så snart den anden endestopkontakt er nået, slukker kranens eller løbekattens køredrev, og kørslen bremses blødt. Lastsvingning forhindres ved hjælp af kombinationen af trinløs styring og endestopkontakter, så lasten ikke tager skade og ikke forårsager skade på lastvognen eller det omkringliggende område. Kranføreren har stor fordel af den elektroniske assistance og understøttes og beskyttes af kranen i uforudsigelige situationer.

42353_49_800px_gallery
Demags drevteknologi og Demag DMR-wiretaljen sikrer kraftig kørsel og præcise hejsebevægelser.

 

To af ZVKE-kranerne kører på en kranbane i det nye produktionsafsnit. En optisk krandistancering forhindrer kollisioner: Dobbelte lasersensorer måler redundant afstanden mellem de respektive kraner på kranbanen. Hvis de forudbestemte afstande overskrides, slukkes den respektive kran i to trin og sikres. I den første fase kan kranen kun bevæges med lav hastighed. I den næste fase slukker kranen og sikres. Dette koncept med uafhængig sikkerhedsafbrydelse med to-kanals hardware er i overensstemmelse med sikkerhedskategori 3 i henhold til EN 13849-1.

Altid overblik over driftstilstandene

Operatøren kan til enhver tid se vægten af lasten i krogen på Demag StatusBoard på kranbjælken. StatusBoard viser desuden kranens faktiske driftstilstande i realtid. Det drejer sig f.eks. om belastning, totallast, overbelastning, serviceoplysninger eller de aktiverede hjælpe- og komfortfunktioner i SafeControl-sikkerhedsstyringen – let aflæselig og frem for alt sikker kranbetjening.

De særlige funktioner

Med det modulære KBK-kranmodulsystem kan KUHN MGM designe det ønskede kransystem på arbejdsstedet, og systemet kan til enhver tid udvides, hvis det er nødvendigt. Kranbaner samt søjle- og vægmonterede drejekraner transporterer komponenterne over hele området. KBK-versionerne i stål og aluminium er lige velegnede til forskellige krav og kan også kombineres senere.
 
Demag-komponenternes jævne kørsel gør hurtig og sikker håndtering mulig samtidig med en præcis og nem positionering af enkeltdelene, som skal monteres. Letkranssystemerne sikrer således effektive arbejdsgange og øger produktiviteten og udnyttelsen af kapaciteten.

V-profilkonstruktionen med membranled gør det muligt at reducere egenvægten, og det har en positiv effekt på hallens statik. Den intelligente sikkerhedsstyring SafeControl gør krandriften meget sikker. Endestopkontakterne og den optiske distancering af kranerne understøtter operatøren elektronisk under betjeningen og medvirker til at forhindre utilsigtede skader i kranens arbejdsmiljø. I kombination med den trinløse styring af kran- og løbekatkørslen samt hejsebevægelserne gør det kranbetjeningen mere komfortabel.

Interview

Vi har talt med Stéphane Schissele, bygnings- og vedligeholdelseschef hos KUHN MGM SAS i Monswiller, Frankrig.

42353_22_kuhn_800px
M. Veinante (til venstre) og M. Schissele (til højre) i den nye produktionshal på samlefabrikken.

 

Demag: Kan vi få en kort præsentation af virksomheden KUHN MGM SAS og anlægget i Monswiller?

Stéphane Schissele (KUHN MGM SAS): Monswiller ligger i departementet Bas-Rhin, det vil sige i Alsace. Vores virksomhed solidt rodfæstet i denne region og er nu repræsenteret med to anlæg, i Saverne og Monswiller. Produktions- og samlefabrikken i Saverne er hovedsædet for KUHN-koncernen. Monswiller er hjemsted for MGM's samlefabrik og produktionen af reservedele. "MGM" står for "Montage Grande Machine", dvs. montage af store maskiner. Det er her, de større landbrugsmaskiner samles. Samlefabrikken blev åbnet i 2008 med fire samlebånd og har side da produceret 9.000 maskiner årligt. Med udvidelsen er kapaciteten på stedet blevet fordoblet. 350 medarbejdere producerer nu landbrugsmaskiner til høslæt, jordbearbejdning og såmaskiner. MGM har desuden specialiseret sig i produktion af sæsonmaskiner.

Demag: Hvad gjorde det nødvendigt at investere på stedet?

M. Schissele: Først og fremmest var det vigtigt for os at øge produktionskapaciteten fra fire til otte montagelinjer. Samtidig udvidede vi vores eget logistikområde og kompletterede produktionsprocessen med en ny ekspeditionshal i Monswiller.
Desuden kræver vi af os selv, at vi kan tilpasse os dynamisk til skiftende behov hos vores kunder. For nogle år siden kunne vi i Saverne klare os med arbejdsbredder på 14 til 15 meter. I løbet af årene blev det imidlertid for smalt, så vi nu har 20 meters arbejdsbredde på montagelinjerne på dette sted. Det er meget vigtigt for os, da maskinerne bliver stadig større og bredere. Produktionen krævede derfor mere plads. Af disse grunde var opførelsen af den nye fabrik og den nylige udvidelse af stor betydning for os og sikrer os det rette produktionsmiljø for de kommende år. 

Demag: Hvor stort er omfanget af udvidelsen?

M. Schissele: Vi har gennemført en udvidelse på næsten 20.000 m² til produktionsområder som f.eks. montage, logistik og afsendelse.

Demag: Hvor kommer Demags produkter ind i billedet?

M. Schissele: Produkterne fra Demag indgår i materialehåndteringen på de forskellige arbejdsstationer på hele fabrikken. Letkranssystemet KBK kræver kun en lille indsats af vores medarbejdere ved transport af komponenterne i vores KTL-lakeringsværksted og under formontage. Kædetaljerne i KBK-anlæggene har normalt en bæreevne på 500 kg til 1000 kg og bruges til håndtering og positionering af komponenter under montagen. Når komponentgrupperne er færdigmonteret, har vi brug for hejseudstyr til at transportere grupperne til maskinens hovedramme. De delvist trinløse og lave hastigheder på Demag DC-Pro-kædetaljerne gør det nemmere for vores medarbejdere med at finjustere komponenterne.

"Præcis montage af komponenterne takket være de trinløse og lave hastigheder på Demag DC-Pro-kædetaljerne"

For enden af montagelinjen samles den endelige maskinen ved hjælp af V-kraner med en bæreevne på 20 tons.  

Demag: Hvilke specifikke krav stillede KUHN til Demag-produkterne?

M. Schissele: For os er komponenternes høje driftssikkerhed af afgørende betydning af hensyn til betjeningspersonalets optimale sikkerhed. Da vi har flere årtiers erfaring med brug af Demags produkter, ved vi af erfaring, at produkterne har den holdbarhed, som vi kræver.

Demag: Hvorfor valgte KUHN Demags løsninger til arbejdsstationerne?

M. Schissele: I Saverne har vi stadig en meget stor flåde af hejseudstyr af PK-generationen (kædetaljer i PK-serien blev fremstillet fra 1961 til 1995 - red. bemærkning). Derfor er vi bekendt med produkternes lang levetid. I de seneste årtier har kædetaljer af de mest forskellige generationer været i daglig brug – og de er fortsat fuldt funktionsdygtige. Hvis medarbejderne ønsker trinløse hejsehastigheder på arbejdspladsen, moderniserer vi hejseudstyret med en ny generation af jævnstrømsudstyr. Vi har testet andre produkter, men hastigheden af Demag-produkterne kan justeres perfekt, så monteringen af komponenterne er hundrede procent korrekt. Den øgede præcision er en absolut selvfølge med hejseudstyr fra Demag.

"Der er absolut en gevinst i præcision med brug af Demags hejseudstyr."

En anden grund er, at produkterne let kan flyttes med håndkraft. Hos os kører hejseudstyret næsten udelukkende på flere kilometer KBK-skinner. Som allerede nævnt har kædetaljerne en bæreevne på op til 1000 kg. Man kunne derfor tro, at de er svære at bevæge med håndkraft. Men KBK kører særdeles let og jævnt. I Saverne og Monswiller kan belastninger på op til 1000 kg og spændvidder på op til 7 meter derfor flyttes manuelt uden problemer. Når vi taler om belastninger på over 2000 kg eller mere, er det naturligvis nødvendigt med et elektrisk drev.

"(...) KBK kører særdeles let og jævnt!"

Det er også uundværligt for planlægningen og fleksibiliteten i produktionen, at vi kan tilpasse arbejdsstationernes placering. KBK-anlæggene kan til enhver tid ændres eller udvides. I nogle tilfælde demonteres og samles kranerne på de enkelte produktionslinjer 30-40 gange om året, f.eks. for at køre i en anden retning. KBK-systemet er installeret her i Monswiller på en sådan måde, at så stort et areal som muligt kan dækkes. Vi kan aldrig på forhånd sige, om montagelinjen vil være den samme i de næste otte eller ti dage. Kravene kan endda ændre sig dagligt. For 20 år siden blev der samlet 1000 maskiner på samme linje. Nu er der måske 80, 60, 50 og nogle gange kun 40 maskiner. Serierne bliver mindre og mindre. Derfor skal linjerne skal være fleksible. Og det samme gælder naturligvis også for kranbanerne.

Løsningen med KBK, som vi har brugt i over to årtier, er den bedste for os. Vi kommer tæt på linjen med delene, og medarbejderne kan nemt transportere komponenterne til arbejdsstationen for at samle dem. Det går fra arbejdsstation til arbejdsstation langs de 100 meter lange produktionslinjer, indtil vi kan afprøve den færdige landbrugsmaskine ved slutningen af hver linje og gøre den klar til afsendelse. Demag V-profilkraner er en støtte både ved slutmontering og håndtering af de færdige produkter.

Demag: Hvad synes I om kranbjælkernes design med V-profil?

M. Schissele: Det kan man virkelig kalde en nyhed! Vi har kendt KBK i årevis, men V-profilen på kranerne er absolut en nyskabelse. Jeg så kranen for første gang hos en anden af jeres kunder og blev straks imponeret. Man kan næsten ikke se kranbjælken, fordi den lader en masse lys slippe ind i hallen. Det giver også det indtryk, at kranen er meget let. Den lave egenvægt er naturligvis positiv for hallens stålkonstruktion. Desuden er designet helt igennem æstetisk. Hvis man også kigger på de tekniske specifikationer og ser på den mulige bæreevne og hastighed, på trods af den lave egenvægt, må jeg sige, at det er ret imponerende. Det afspejler sig naturligvis i mindre slid på løbehjul og kørebaner og har dermed en positiv omkostningseffekt for os. Vi har også lavet beregninger med konkurrenternes systemer, men de er tungere og højere på grund af de konventionelle kranprofiler, og det ville have gjort kranbanen meget højere. Forskellen var i nogle tilfælde op til en meter. Det fungerede bare ikke for os, så vi valgte det innovative design.

"V-profilkranen er et virkeligt godt produkt. Vi valgte derfor straks det nye design og er ikke blevet skuffede."

Kranerne vil også tjene os godt ud i fremtiden, for med deres bæreevne på 20 tons er det i øjeblikket noget overdimensionerede. Men som vi har lært gennem de seneste år, så bliver vores maskiner større og dermed tungere, og en buffer på 5 tons i bæreevne gjorde ingen forskel med hensyn til prisen.

Demag: Hvordan sikrer I, at systemet altid er funktionelt?

M. Schissele: Den forenklede håndtering af reservedele er en stor fordel. Vi bestiller et stort antal reservedele direkte fra Demag Shop. Et hurtigt og effektivt system, hvor man også kan se antallet af KBK-ophængninger og oprette tegninger. Det er en rigtig god ting. Og efter simuleringen er det muligt at bestille produkterne direkte. Det gør vi ofte, og processen fra indsamling af oplysninger til udvælgelse og levering er altid ekstremt hurtig. Tidligere brugte vi kataloget til hurtigt og effektivt at finde de bedste produkter. Det er nu blevet endnu nemmere med Demag Shop.

Vi har et lager med Demag-produkter på begge produktionssteder og ligger dermed inde med en central reservedelsforsyning. Vi har mere end 25 år gamle produkter på lager, og de er næsten alle er kompatible med hinanden. Det er en stor fordel for os og hjælper os med at bevare fleksibiliteten.

Demag: Har I også planlagt udvidelsen af montagen ved hjælp af Demag Shop?

M. Schissele: Konfiguration af mindre projekter, som for os er op til tre kraner. Det fungerer temmelig godt! Men når vi udvikler større projekter, er det altid bedre at have en partner, som kan støtte os, og som vi kan planlægge processen med. Salgsteamet hos Demag var meget, meget effektivt på dette projekt. Delene ankom til os sektor for sektor. Delene blev sorteret på forhånd, så alle de nødvendige KBK-komponenter og hejseudstyr til den pågældende sektor var samlet. Vi aftalte leveringstiderne på forhånd, og for hver periode i de forskellige kalenderuger ankom forsendelserne til vores byggeplads. Det betød, at vi ikke havde et stort lager på stedet, og at vores medarbejdere kunne montere systemet direkte efter levering.

"Vi er i et og alt tilfredse med vores løsninger fra Demag."

Demag: Hvad er fordelene ved at bruge Demags løsninger?

M. Schissele: Demags produkter tilbyder stor fleksibilitet og gør det muligt at udføre komplekse samlinger på et lille areal. Produkternes levetid er også særdeles lang. Bæreevnen er fremragende, og de enkelte komponenter kan stadig bestilles uden problemer efter 20 eller 30 år. Vores høje krav til driftssikkerhed afspejler sig også i Demags produkter. Vi er i et og alt tilfredse med vores løsninger.  

Demag: Hvad er indtil nu medarbejdernes indtryk af arbejdet med Demags produkter?

M. Schissele: Medarbejderne er meget tilfredse! Komponenterne kan transporteres med en høj hastighed. En endnu større fordel er dog, at positioneringen ved samling af komponentgrupper er absolut præcis og effektiv. Både med letkranssystemet på arbejdspladserne og med kranerne for enden af montagelinjerne og i afsendelsesområdet.