Demag-fremdriftsteknik

Grundlag for nyt inspektionskøretøj

Nye veje inden for broinspektion

Kunden

Moog GmbH i Deggenhausertal/Bodensee, Tyskland, er kendt i hele verden som specialist inden for broadgangsteknik. Virksomheden projekterer både mobilt inspektionsudstyr til broer i vidt forskellige konstruktionsformer samt besigtigelsesvogne med platforme med permanent installation på broen, der giver mulighed for inspektion af broens underside.

Opgaven

Moog skulle udvikle et koncept til inspektion og vedligeholdelse af hule broelementer til "Queensferry Crossing"-broen ved Edinburgh/Skotland – verdens største skråstagsbro. Her skulle der tages højde for, at der på den 2630 meter lange strækning i broens indre optræder stigninger og hældninger – og at det byggerum, der var til rådighed, var meget trangt. Den mest brugbare løsning på denne opgave, en skinnestyret banevogn med ekstern energiforsyning til køremotorerne, kunne kun realiseres med begrænsninger.

Løsningen

Moog valgte derfor konstruktionen af en energiuafhængig banevogn med medfølgende batteri og anvendte til dette formål grundkonceptet fra Demag-batterivognen. Dette førerløse transportsystem (FTS) kører batteridrevet med hastighedsregulerede Demag-motorer og DRS-hjulbloksystemet.

Disse "loft-shuttles" bringer to personer med op til 150 kg udstyr frem til indsatsstedet og opnår derved hastigheder på op til 240 m/min. Blid igangsætning og nedbremsning er ligeledes sikret samt en kraftig start i fuldt læsset tilstand selv på strækninger med stigning. On-board-ladeenheden gør det muligt af oplade batteriet på de to hovedstationer.

Særlige egenskaber

Ved dette projekt vender Moog-konstruktørerne i bogstavelig forstand princippet for batterivogne på hovedet: Mens batterivognene kører på jorden som en kraftig FTS og kan navigeres frit, hænger disse loft-shuttles i en enkelt skinne, som er monteret på hulrummets loft i broen. Fordi disse shuttles er batteridrevne, kan man se bort fra en ekstern strømforsyning. Det sparer plads og behov for montage.