Robustní, silné, přesné

Mikropohony FG

Přímý převod s velkou redukcí otáček

Naše mikropohony FG jsou vysoce odolné. Jsou extrémně stabilní při vibracích a zvýšených provozních teplotách. Mikropohon tvoří  hlavní motor a mikromotor, které jsou vzájemně spojeny mikropřevodovkou. S jejich pomocí lze snadno, robustně a ekonomicky realizovat velké redukce otáček. Přitom umožňují:

 • Maximální přesnost polohování
 • Vysokou četnost spínání
 • Pohybování velkými hmotnostmi v krátkých cyklech
 • Extrémně vysoká redukce otáček až 500 :1

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody na první pohled

 • Velmi robustní pohon
  • Extrémní stabilita při vibracích a zvýšených provozních teplotách
 • Robustní alternativa vůči třífázovým motorům ovládaným pomocí frekvenčního měniče
 • Velký rozdíl otáček
  • Redukce otáček až 500 :1
  • Větší mechanický rozdíl otáček mezi hlavní a polohovací rychlostí než u motorů s přepínáním pólů
 • Až 4 pevné redukce otáček při použití motorů s přepínáním pólů
 • Krátké doby cyklů
 • Maximální přesnost polohování

Technické údaje

Konstrukční princip

Feingangantriebe FG
 • Mikropohon FG s hlavním motorem a mikromotorem (vzájemně spojené mechanickou mikropřevodovkou)
 • Hnací hřídel je poháněna otáčkami hlavního motoru nebo mikromotoru (sníženými o převodový poměr převodovky)
 • Brzdový motor s kuželovým rotorem jako hlavní motor (z důvodu axiálního pohybu rotoru)
 • Brzda motoru funguje při provozu mikromotoru jako spojka
 • Mikromotorem mohou být podle volby motory KB nebo motory Z i při provozu s frekvenčním měničem.
 • Jemně odstupňované převody mikropřevodovky - od 4 do 125 
 • Společně se zvolenými otáčkami motoru se určí celkový převodový poměr
 • Konstrukční provedení U a Z
 • Mikropohon může být kombinován s plochými, úhlovými převodovkami a převodovkami s čelním ozubením ze stavebnicových pohonů Demag v provedení se spojkou

Ke stažení