Jak uvést do pohybu protiradiační vrata o hmotnosti 66,2 t?

Ocelové konstrukce Wentz využívají modulární systém pohonu Demag

Pohon vrat pro rentgenové zkoušecí zařízení XXL

O společnosti

Tam, kde se jiné firmy zabývající se ocelovými konstrukcemi dostávají na hranice svých možností, jsou specialisté ze společnosti Stahl-Projektbau Wentz GmbH ve svém živlu. Společnost založená v roce 2005 v Goslaru navrhuje a vyrábí mimo jiné potrubní mosty, nosné a speciální konstrukce. Součástí portfolia jsou kompletní průmyslové haly i zkušební a technologická zařízení.

Jednou ze specializací společnosti Stahl-Projektbau Wentz jsou kabiny radiační ochrany, zejména pro průmysl a výzkum. Tyto kabiny, které jsou vždy navrhovány individuálně, slouží mimo jiné k uzavření zařízení pro testování materiálů a urychlovačů elektronů. Chrání okolí před zářením a zároveň umožňují snadný přístup, např. velkými posuvnými dveřmi.

Úkol

Společnost Stahl-Projektbau Wentz obdržela od výzkumného ústavu v jižním Německu poptávku na uzavření komplexního rentgenového zkoušecího zařízení pro velmi velké komponenty – včetně kompletních vozidel.

42646_10_800px
Rentgenové zkoušecí zařízení lze kdykoli zabezpečit proti záření pomocí protiradiačních vrat.

 

Přístup musel být přiměřeně velký: šířka 7,48 m a výška 4,25 m. Vzhledem k předpisům o radiační ochraně jsou specifikovány materiály a tloušťky materiálů. Posuvná vrata jsou tedy nutně velmi těžká: hmotnost je 66,2 tun.

Úkolem bylo mimo jiné zajistit mobilitu těžkých posuvných vrat a umožnit jejich přesný pohyb a zavírání. Současně bylo nutné zabudovat do vrat potřebné pohony tak, aby vzniklo opláštění, ze které neproniknou ven žádné paprsky.

Řešení

Již ve fázi návrhu společnost Wentz věděla, jaké pohony lze pro splnění tohoto úkolu použít: modulární systém  pohonu Demag. Kombinaci elektrického pohonu a kolového bloku lze optimálně nakonfigurovat pro vysoké zatížení. Pojezdová kola Demag integrovaná do robustního a kompaktního krytu lze kombinovat s různými elektromotory, převodovými motory a frekvenčními měniči z modulárního systému pohonu Demag.

Systém kolového bloku se po celém světě používá velmi často – nejen pro přesný pojezd jeřábových systémů, ale také například v intralogistice (těžkotonážní pojezdové vozíky) nebo v architektuře staveb s pohyblivými střešními a fasádními konstrukcemi stadionů a bazénů.

Protiradiační vrata využívají jako centrální pohon čtyři kolové bloky typu DRS 315 v kombinaci s kompaktním brzdným motorem s úhlovým převodem (výkon 0,75 kW a otáčky motoru 1410 1/min) a frekvenčním měničem typu Dedrive Compact. Na dvojici kolejnic jsou nainstalovány dva kolové bloky vedle sebe.

42646_7_800px
Kolové bloky Demag DRS 315 zajišťují pohyb těžkých protiradiačních vrat.

 

Tento přesně řízený „pohon čtyř kol“ zajišťuje plynulý pohyb těžkých protiradiačních vrat bez vibrací. A je mimořádně energeticky úsporný: s výkonem pouhých 0,75 kW se uvádí do pohybu hmotnost 66,2 tun. Spektrum nosnosti řady kolových bloků DRS dosahuje až 40 tun na jeden blok.

Zajímavosti

Pohon Demag využívá regulaci otáček k vytvoření velmi vysokého točivého momentu tak, aby se těžká posuvná vrata dala do pohybu z klidového stavu „bez trhnutí“ a plynule se pohybovala. Rychlost lze přitom plynule regulovat. Na konci procesu pohybu podporují otočné polohové spínače pohonů velmi přesné polohování do bodu zastavení.

Pro výzkumný ústav není pohon těžkých vrat prvním projektem s technologií pohonu Demag. V hale s rentgenovým zkoušecím zařízením je již od roku 2012 nainstalován jednoramenný závěsný jeřáb Demag z řady EPDE. Jeřáb přepravuje součásti testovacího prostředí a pomáhá testovacím inženýrům při úpravě zařízení pro různé testovací scénáře. Přitom lze využít celou plochu haly. S jeřábem se počítalo již při plánování haly, proto jsou jeřábové dráhy integrovány do budovy tak, že dojezd kočky dosahuje až ke stěnám haly.

42646_26_800px
Jednonosníkový závěsný jeřáb Demag EPDE poskytuje již mnoho let spolehlivou podporu pro přesné umístění testovaných objektů ve zkušebním prostředí.

 

S rozpětím 8,1 metru a nosností 3,2 tuny jsou testované předměty snadno přepravovány stropním pojezdným jeřábem EPDE a přesně umístěny pomocí rádiového ovládání Demag DRC-10. Zkušební technici mohou jeřáb používat i jako váhu pomocí funkce táry. Systém zpětného ovládání využívá elektrický pohon jeřábu, aby zabránil vjezdu jeřábu do nežádoucích částí zkušební haly.