Nízká vlastní hmotnost, snadné vedení

Sloupové a nástěnné výkyvné jeřáby

Zaměřeno na vyšší produktivitu a ergonomii

Právě ruční přeprava, spojování nebo přemisťování srovnatelných malých břemen není pouze časově náročná, ale pro zaměstnance také ergonomicky zatěžující. Pomocí našich výkyvných a otočných jeřábů instalovaných přímo na pracovišti společně s naším velkým výběrem zdvihacích zařízení lze s obrobky všeho druhu lehce a rychle zdvihat, snadno přepravovat a přesně ukládat. Výrazně se tak snižují například přípravné a vedlejší časy a plně se eliminuje eventuální čekání na halový jeřáb. Další výhody našich sloupových a nástěnných výkyvných jeřábů:

  • Snadná a rychlá manipulace s břemeny
  • Vysoký komfort obsluhy a velká provozní bezpečnost
  • Pro břemena do 10 000 kg
  • Snadná montáž pomocí systémových montážních prvků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody na první pohled

Široká palveta jeřábů

  • Jemně odstupňované délky výložníků a nosností pro přesnou realizaci specifických požadavků
  • Omezený výkyvu pro přesné nastavení pracovního dosahu
  • Velký výběr zdvihacích zařízení Demag
  • Ovladače na míru:Závěsné ovladače nebo dálkové
  • Dodání včetně kompletního elektrického příslušenství
  • Příslušenství pro ochranu před povětrnostními vlivy pro  instalaci jeřábu ve venkovním prostředí

Sloupové výkyvné jeřáby

Rozsah otáčení 270°/300°

Sloupové výkyvné jeřáby KBK

Sloupové výkyvné jeřáby s výložníkem z profilových kolejí systému lehkého jeřábu KBK přesvědčí díky své velké nosnosti a vyložení v poměru vůči vlastní hmotnosti. Díky nízké hmotnosti lze výložník snadno vychýlit. Použití dutého profilu KBK jako nosníku zdvihacího zařízení zaručuje velmi nízké pojezdové síly.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x  
1000 x x x x    

Sloupové výkyvné jeřáby KBK s nízkou konstrukční výškou

Nízká konstrukční výška znamená nárůst výšky zdvihu o 290 mm vůči standardnímu provedení. Naše sloupové výkyvné jeřáby s krátkými výložníky jsou v mnoha případech perfektním řešením - ať pro malou světlou výšku prostoru, modernizaci nebo změnu v užívání stavby

Sloupový výkyvný jeřáb KBK se dvěma výložníky

Efektivní řešení pro aplikace s minimální potřebou místa.  Pro perfektní uspořádání pracoviště jsou k dispozici čtyři různá uspořádání výložníků, což umožňuje dále racionalizovat individuální pracovní procesy.

Sloupové výkyvné jeřáby z profilu I D-AS 270

Díky lehké konstrukci a nízkému výložníku lze tento sloupový výkyvný jeřáb univerzálně využít ve středním rozsahu zatížení do 2.000 kg.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x    
1000 x x x x x        
1600 x x x x          
2000 x x x            

Sloupové otočné jeřáby

Rozsah otáčení n x 360°

Na místech, kde pohyb výložníku není omezován zdmi, podpěrami apod., nabízejí sloupové otočné jeřáby zásadní výhodu:Rozsah otáčení je n x 360°.

Sloupové otočné jeřáby D-MS 360

Sloupové otočné jeřáby D-GS pro rozsah nosnosti do 1 000 kg přesvědčí mimořádně malými konstrukčními výškami a kompaktními rozměry. Používají se všude tam, kde jsou při omezené světlé výšce stropu požadovány maximální výšky zdvihu.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x 6,5  
500 x x x      
1000 x 3,5        

Sloupové otočné jeřáby D-TS 360

Tyto otočné jeřáby nabízejí univerzální řešení pro střední zatížení do 5 000 kg. Nízko konstruovaný výložník umožňuje i zde mimořádné velké výšky zdvihání při neomezeném úhlu otáčení.Pro komfortní ovládání lze jeřáby volitelně provozovat také s elektrickým výkyvným pohonem.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x x
1000 x x x x x x
1600 x x x x x x
2000 x x x x x x
2500 x x x x x x
3200 x x x x x x
4000 x x x x x x
5000 x x x x x x

Sloupové otočné jeřáby D-MS 360

Tyto sloupové otočné jeřáby přesvědčí svou vysokou nosností při současně velkém vyložení. Nízko konstruovaný výložník nabízí i zde mimořádné velké výšky zdvihání.V závislosti na požadavcích jsou jeřáby D-MS vybaveny řetězovým kladkostrojem DC nebo lanovým kladkostrojem DR. Pro komfortní ovládání lze jeřáby volitelně provozovat také s elektrickým výkyvným pohonem.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x x
3200 x x x x x x x x x x x
4000 x x x x x x x x x 11,5  
5000 x x x x x x x x      
6300 x x x x x 7,5          
8000 x x x x x            
10000 x x x x              

Nástěnné výkyvné jeřáby

Rozsah výkyvu 180°/360°

Nástěnné výkyvné jeřáby KBK

Rozhodující předností nástěnných výkyvných jeřábů je, že nevyžadují žádnou podlahovou plochu, protože se montují na nosné betonové zdi, nosníky hal nebo také na stroje či zařízení. Montáž je přitom obzvlášť jednoduchá, neboť konzola je provedena jako jednotka připravená k montáži, a odpadá tak náročné vyrovnávání.Stěnový výkyvný jeřáb KBK je vhodný pro spodní rozsah zatížení do 1000 kg.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x  
1000 x x x x    

Sloupové výkyvné jeřáby KBK  s nízkou konstrukční výškou

Malá konstrukční výška znamená nárůst výšky zdvihu o 290 mm oproti standardnímu provedení.Bez ohledu na to, zda se jedná o nízkou prostorovou výšku, modernizační opatření či změnu využití objektu - naše malé konstrukční výšky jsou ve všech případech perfektním řešením.

Nástěnné výkyvné jeřáby D-AW

Stěnový výkyvný jeřáb D-AW je univerzálně použitelný ve středním rozsahu zatížení do 2 000 kg. Nízká vlastní hmotnost umožňuje snadný výkyv výložníku i s břemenem.Díky nízké konstrukční výšce jej lze použít i tam, kde jsou přes nízkou světlou výšku prostoru zapotřebí velké výšky zdvihu.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x    
1000 x x x x x        
1600 x x x x          
2000 x x x            

Stěnový výkyvný jeřáb D-GW

Nástěnný výkyvný jeřáb D-GW je dimenzován pro řetězový kladkostroj Demag nebo lanový kladkostroj Demag a ve spojení s nízkým výložníkem a vysokou nosností tedy mimořádně rozmanité spektrum využití.

Nosnost
[kg]
Vyložení
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x  
3200 x x x x x x x x 10.5    
4000 x x x x x x x 9.5      
5000 x x x x x x 8.5        
6300 x x x x x            
8000 x x x 5.5              
10000 x x x