Milníky naší firemní historie

1819 - 1870

1819

 1819_Friedrich_Harkort_400pxFriedrich Harkort (na obrázku) zakládá ve Wetter an der Ruhr společně s Heinrichem Kampem firmu Mechanische Werkstätte Harkort & Co. Oba chtěli do Německa přinést vyspělou anglickou technologii a nastartovat tak industrializaci. Pruský král společnost podporuje a prodává jí hrad Wetter za zvýhodněnou cenu.


1819

Aby získal potřebné know-how, cestuje Friedrich Harkort v červnu 1819 s anglickým inženýrem do Velké Británie. Na cestě po „vlasti techniky“ navštěvuje továrny, nakupuje nářadí a stroje a získává kvalifikované dělníky pro firmu Mechanische Werkstätte Harkort & Co. ve Wetteru.


1820

 1820_1_dampfmaschine_400px.jpg Mechanische Werkstätte dodává první parní stroje (obrázek). Jedná se o vlastní konstrukce založené na anglickém modelu s využitím progresivního principu vyvinutého Jamesem Wattem. Stavbou parních strojů dává Mechanische Werkstätte důležitý impuls pro průmyslový rozvoj a získává zákazníky i mimo Porúří.


1821

Graf von BülowPruský ministr obchodu hrabě von Bülow navštěvuje mechanickou dílnu Harkort & Co ve Wetteru. Následují další politici a o nově založené společnosti se dozvídá i tisk. List Allgemeine Preußische Staatszeitung popisuje továrnu ve Wetteru jako „jednu z nejpodivuhodnějších a nejobdivuhodnějších institucí“.


1826

Burg wetter

Friedrich Harkort rozšiřuje továrnu a zahajuje výrobu oceli. S pomocí odborníků z Anglie postaví na zámku Wetter první pudlovnu ve Vestfálsku. Dveře jsou pro zájemce otevřené. Harkort povzbuzuje ostatní, aby uchopili jeho nápady a vylepšili je. Z Wetteru se rychle šíří nový postup výroby oceli.


1830

1830_StuckenholzLudwig Stuckenholz, nadaný tovaryš v Mechanische Werkstätte, si v roce 1830 založil vlastní firmu. S podporou Friedricha Harkorta zřizuje na hradě Wetter kovárnu parních kotlů, která nese jeho jméno. Z malého podniku se stane přední světový výrobce jeřábů. Ludwig Stuckenholz je druhým předchůdcem společnosti Demag.


1834

1834 Heinrich Kamp

Friedrich Harkort odchází z Mechanische Werkstätte. Svůj podíl prodává společníkovi Heinrichu Kampovi (na snímku), který pokračuje ve vedení společnosti pod názvem „Mechanische Werkstätte Kamp & Co.“. Harkort se obrací k politice a zároveň dává důležitý podnět k výstavbě železnic v Německu.


1845

1845 DrawingDo Mechanische Werkstätte nastupuje Kampův synovec Alfred Trappen. Pod jeho vedením se podnik v následujících desetiletích rozvíjí jako firma specializovaná na vybavení oceláren a válcoven. Trappenova dobrá pověst a obchodní prozíravost se postaraly o to, že Mechanische Werkstätte dodává stroje a zařízení až do Ruska.


1862

1862_2_friends

Dva přátelé, August Bechem a Theodor Keetman, založili v Duisburgu třetího předchůdce společnosti Demag: Maschinenfabrik Bechem & Keetman, která byla o několik let později přejmenována na Duisburger Maschinenbau AG. Prvními úspěšnými výrobky začínající společnosti jsou lodní a jeřábové řetězy pro přístavy. Krátce poté se mezi zákazníky zařadily také válcovny v Rakousku.


1863

1863 steam hammerMechanische Werkstätte Kamp & Co dodává parní buchar o výkonu 300 centů (na obrázku) do ocelárny Witten. Stroj navržený Alfredem Trappenem je jedním z prvních svého druhu v Německu a bude v provozu více než 40 let. Vybavení železárenského průmyslu se v letech před založením Německé říše stává hlavní náplní továrny ve Wetteru.


1867

1867_Rudolph_BredtRudolph Bredt (na snímku) nastoupil do firmy Stuckenholz ve Wetteru v roce 1867 jako vedoucí inženýr po absolvování studia v Anglii. Stává se nástupcem Ludwiga Stuckenholze a během velmi krátké doby specializuje firmu na hradě Wetter na výrobu jeřábů a zdvihacích zařízení. Bredt se proslavil i v mezinárodním měřítku jako mistr jeřábových konstrukcí.


1870 - 1910

1872

1872 StuckenholzRok po založení Německého císařství se obě společnosti přesouvají z hradu Wetter do údolí Porúří. Nová lokalita přímo u řeky a vedle vlakového nádraží nabízí společnosti Stuckenholz (na snímku) a Mechanische Werkstätte vynikající dopravní spojení a prostor pro růst. Společnost Demag Cranes & Components zde sídlí dodnes.


1873

1873 Kran 21595Tři předchůdci společnosti Demag zaujali svými výrobky na světové výstavě ve Vídni: Společnost Duisburger Maschinenbau AG prezentuje kladkostroje, řetězy a jeřáby. Mechanische Werkstätte, nyní Märkische Maschinenbauanstalt AG, předvádí parní buchar a Ludwig Stuckenholz vystavuje mostový jeřáb s parním pohonem a lanovým kladkostrojem (obrázek).


1880

Stroje na vrtání hornin od společnosti Duisburger Maschinenbau AG se používají při stavbě Gotthardského tunelu ve Švýcarsku (obrázek: otevření). V pevné alpské žule dosahují tyto stroje denního postupu čtyři až pět metrů. Během těchto let se duisburská továrna rozvíjí jako specialista na ražbu tunelů a těžbu.


1887

1887 Elektrischer Laufkran für Hafen in HHRudolph Bredt staví pro hamburský přístav Stuckenholz tehdy největší jeřáb na světě. Otočný jeřáb může zvednout až 150 tun, je vysoký 31 metrů a má dosah 19,3 metru od osy otáčení k závěsnému háku. Tento kolos je poháněn parním strojem o výkonu 45 koní a 80 otáčkách za minutu. Na mezinárodní úrovni jsou otočné jeřáby Bredt brzy chváleny pro svou mimořádně „vysokou technickou úroveň“. V roce 1887 se Bredtovi podařil další průlomový kousek, když vyvinul první mostový jeřáb s elektrickým pohonem. (Obrázek: Městský archiv ve Wetteru)


1893

1893_KrantypenSpolečnost Ludwig Stuckenholz vydává vůbec první katalog jeřábů. Na více než 80 stranách představuje širokou paletu jeřábových typů s mnoha detaily. Katalog má sloužit nejen jako služba zákazníkům, ale také k ochraně autorských práv společnosti Stuckenholz.
(Obrázek: Městský archiv ve Wetteru)


1896

1896_de_friesV Benrathu u Düsseldorfu zakládá Wilhelm de Fries (na snímku) čtvrtou předchůdkyni společnosti Demag: Benrather Maschinenfabrik. Tato mladá společnost jako první vyvinula mostový jeřáb s několika samostatnými elektrickými pohony a vyrábí robustní elektrické přístavní jeřáby. Benrather Maschinenfabrik představuje vážnou konkurenci společnosti Stuckenholz.


1899

1899_ReuterWolfgang Reuter (na snímku z roku 1938) střídá Rudolpha Bredta v čele firmy Ludwig Stuckenholz ve Wetteru. Tento inženýr pracuje pro výrobce jeřábů od roku 1888, poté co absolvoval studia ve finských Helsinkách. Wolfgang Reuter je klíčovou postavou pro pozdější založení společnosti Deutsche Maschinenfabrik Demag.


1906

1906 BriefbogenMärkische Maschinenbauanstalt a Ludwig Stuckenholz se spojují do společnosti Märkische Maschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz AG. Tunel pod silnicí vytváří přímé spojení. Nová společnost pod vedením Wolfganga Reutera má ve svém programu mnoho různých produktů: Jeřáby a zdvihací zařízení, ocelárny a válcovny, parní a plynové stroje, buchary a lisy (obrázek).


1906

1906 StuckenholzMärkische Maschinenbauanstalt Stuckenholz AG zahajuje výstavbu závodních bytů na návrší nad obcí. Sídliště „Stuckenholzhöhe“ tvoří vzorové vícegenerační domy s velkými společnými zahradami. Společnost komplexně zajišťuje svých několik set zaměstnanců zdravotními a podpůrnými fondy.


1908

 1908 TitanicBenrather Maschinenfabrik dodává severoirské loděnici Harland & Wolff více než čtyřicet metrů vysoký plovoucí jeřáb. Obrovský jeřáb unese až 150 tun a slouží ke stavbě luxusních lodí společnosti White Star: „Olympic“ (na obrázku), „Gigantic“ - a později slavné nešťastné lodi „Titanic“.
(Obrázek: Německý spolek Titanic, 1997)

1910 - 1936

1910

1910 Übersicht Werke

Největší konkurenti v oboru jeřábových a zdvihacích zařízení a v oboru výstavby hutních zařízení se spojují do společnosti Deutsche Maschinenfabrik AG. Hnací silou je Märkische Maschinenbauanstalt Stuckenholz AG v čele s Wolfgangem Reuterem, dalšími dvěma partnery jsou Duisburger Maschinenbau a Benrather Maschinenfabrik. Zkratka „Demag“ používaná v telegramech se brzy stává značkou.


1911

1911 DuisburgGenerální ředitel Wolfgang Reuter se stěhuje se svými administrativními pracovníky z Wetteru do Duisburgu. Tam se buduje administrativní sídlo společnosti Deutsche Maschinenfabrik (obrázek). V uvolněných prostorách ve Wetteru je zřízena továrna na výrobu elektrických kladkostrojů. Společnost Deutsche Maschinenfabrik zde má také svou centrální slévárnu a vyrábí magnety pro uchycení břemen, ozubená kola a mostové jeřáby.


1912

1912 Elektrozug_AS_Brosch

Na trh je uveden první elektricky poháněný lanový kladkostroj od společnosti Deutsche Maschinenfabrik. Konstrukce vychází ze starších modelů předchozích firem v Benrathu a v Duisburgu, používá však lano místo řetězu, a také planetovou převodovku. Společnost propaguje elektrické kladkostroje s nosností až 5 000 kg jako „nový druh menších zdvihacích zařízení“.


1913

1913 Blohm VossSpolečnost Deutsche Maschinenfabrik dodává největší jeřáb na světě lodní společnosti Blohm & Voss v Hamburku. Kolos může zvednout až 250 tun a je konstruován jako kladivový kyvný jeřáb se sklopným výložníkem. To umožňuje zvýšit jeho výšku o dalších 22 metrů na 66 metrů.


1914 - 1918

1914-1918Během první světové války je mnoho zaměstnanců Deutsche Maschinenfabrik ve válečné službě. Místo nich pracuje ve výrobě více žen a učňů. Společnost je začleněna do válečného hospodářství Německé říše. Nejenže dodává zbraně zbrojním firmám, ale také sama vyrábí zbraně, jako jsou dýky, minomety nebo granáty.
(Obrázek: Německé historické muzeum)


1921

1921 Lehrwerkstatt

Deutsche Maschinenfabrik zřizuje učňovskou dílnu ve Wetteru. Konzern také školí své vlastní mladé zaměstnance na dalších dvou místech. V sofistikovaném procesu se nejprve vybírají nejschopnější kandidáti, kteří jsou poté několik let rozsáhle školeni. Vynikající školení je dodnes jedním ze základních kamenů úspěchu společnosti Demag.


1923

1923 NotgeldObsazení Porúří a inflace těžce doléhají na závody ve Wetteru, Duisburgu a Benrathu. Protože se znehodnocování peněz zrychluje, vydává Deutsche Maschinenfabrik vlastní nouzové peníze. Zaměstnanci dostávají mzdy a platy ve formě poukázek, které si mohou vyměnit v bankách. Zavedení rentové marky ukončí inflaci v pozdním podzimu roku 1923.
(Obrázek: Městský archiv ve Wetteru)


1924

 

Ve stabilních letech Výmarské republiky roste Deutsche Maschinenfabrik prostřednictvím převzetí a podílů. Mezi podniky, s nimiž se spojuje, patří například berlínský výrobce motorů Carl Flohr, strojírna Rybnik v Horním Slezsku, Schiess AG a Defries Werke v Düsseldorfu a Maschinenbau AG Tigler v Duisburgu. Skupina se proto označuje také jako „Reuterovy spojené závody“.


1925

1925-N-ZugSpolečnost Deutsche Maschinenfabrik představuje elektrický lanový kladkostroj N. Model druhé generace je jednodušší, menší a bezpečnější než jeho předchůdce a k pohonu využívá motor s posuvným rotorem. Úspěch je obrovský: Počátkem 30. let se ve všech průmyslových zemích světa prodalo více než 40 000 elektrických rychlozdvihacích zařízení. Ve Wetteru se staví nová výrobní hala pro sériovou výrobu.


1926

1926 Demag WeltkugelSpolečnost Deutsche Maschinenfabrik se dohodla se společností Vereinigte Stahlwerke na rozdělení zájmových oblastí. Společně založili novou společnost Demag AG a spojili veškeré strojírenské aktivity obou partnerů. Ke společnosti Demag se připojuje například i strojírenský závod Thyssen v Mülheimu an der Ruhr. Deutsche Maschinenfabrik na oplátku předává celou svou výrobu oceli společnosti Vereinigte Stahlwerke.


1929

1929 Elektrozug

Společnost Demag uvádí na trh elektrický lanový kladkostroj Model K. Kladkostroj kuželovitého tvaru je menší a výkonnější než starší kladkostroj N a stává se klasikou na celá desetiletí. Ve Wetteru se společnost Demag po uzavření slévárny soustředí na výrobu lanových kladkostrojů, jeřábů a magnetů.


1930

1930 DoppelwindeV době světové hospodářské krize vyvíjí společnost Demag nové malé zdvihací zařízení: První dvoububnové navijáky jsou uváděny na trh ve třech velikostech s nosností až 500 kilogramů a zpočátku jsou určeny pro použití v zemědělství. Brzy se však dvoububnové navijáky vyráběné ve Wetteru začnou používat i v průmyslu, například k přepravě pytlů, beden nebo lahví.
(Obrázek: Německé historické muzeum)


1930

1930 Antwerpen

Společnost Demag dodává ocelové lešení pro nejvyšší budovu v Evropě: „Boerentoren“ neboli Farmářskou věž, kterou staví jedna bankovní asociace u příležitosti Světové výstavy v Antverpách. Díky velkým zakázkám ze zahraničí se skupina v letech světové hospodářské krize drží lépe než ostatní výrobci. Dočasně tvoří více než 80 procent obratu společnosti Demag vývoz.


1934

1934 BrückenbauDemag kupuje společnost Aktiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, dříve Caspar Harkort, v Duisburgu a začleňuje ji do skupiny jako „Oddělení Harkort“. V roce 1934 staví Demag velký most přes Rýn, který spojuje duisburské čtvrti Rheinhausen a Hochfeld (obrázek). Po skončení světové hospodářské krize se výstavba velkých mostů stává úspěšnou páteřní aktivitou společnosti Demag.

1936 - 1948

1936

1936_Kranbauhalle_Wetter

Společnost Demag přerušila své vazby na společnost Vereinigte Stahlwerke a stala se největší německou nezávislou strojírenskou skupinou (na obrázku: výrobní hala na jeřáby ve Wetteru). Společnost je úspěšná doma i v zahraničí a roste díky akvizicím dalších firem: například oddělení Lauchhammer společnosti Mitteldeutsche Stahlwerke a Norddeutsche Maschinenfabrik Nomag.


1937

 1937_Ausstellung_Stadtarchiv_DdorfDemag je na „Říšské výstavě Schopný lid“ v Düsseldorfu zastoupena vlastním pavilonem (obrázek). Stejně jako ostatní velké společnosti je i tento koncern úzce spjat s národněsocialistickým hospodářským systémem a zbrojením. Závod Wetter vyrábí pro Wehrmacht například polopásové vozidlo D7 „Sonderkraftfahrzeug 10“.
(Obrázek: Městský archiv v Düsseldorfu)


1937

1937 Demag GreiferfabrikV Düsseldorfu-Benrathu zřizuje společnost Demag vedle stávajícího závodu na výrobu jeřábů nový výrobní závod. Společnost Demag Baggerfabrik těží z konjunktury ve stavebnictví. V Duisburgu-Hambornu se z krátce předtím zakoupené Norddeutsche Maschinenfabrik Nomag stává továrna na drapáky Demag-Greiferfabrik.


1938

1938 Stadtansicht StadtarchivJe založena společnost Demag Zug GmbH se sídlem ve Wetteru. Jako nezávislá dceřiná společnost společnosti Demag AG je zodpovědná za konstrukci a prodej malých zdvihacích zařízení. Vlastní konstrukce elektrických kladkostrojů a dvoububnových navijáků však zůstává v gesci společnosti Demag AG. To znamená, že v areálu Wetter budou v příštích desetiletích působit dva různí zaměstnavatelé.


1940

1940 Hans ReuterHans Reuter je nástupcem svého otce Wolfganga a stává se generálním ředitelem společnosti Demag. Reuter působil v Duisburgu od 20. let 20. století, kde byl nejprve zodpovědný za export, poté za výstavbu hutí a finance. Během války je Hans Reuter jako „předseda pro zbrojení“ úzce zapojen do válečného hospodářství nacistického státu.


1940

1940 DiesellokomotivenSpolečnost Demag vyrábí v závodě Wetter pro Wehrmacht sériově dieselové lokomotivy. Počátky výroby se datují pravděpodobně do roku 1936 a lokomotivy zůstávají součástí výrobního programu i po válce (obrázek). Společnost Demag ve Wetteru vyrábí také vojenská vozidla a motory pro Wehrmacht.


1940 - 1945

1944_Zwangsarbeit_Lager_Oberwengern_StadtarchivV zájmu udržení výroby během druhé světové války se společnost Demag stále častěji uchyluje k nuceným pracím. Patří mezi ně váleční zajatci a nuceně nasazení dělníci z okupovaných území. Jen v hlavních továrnách ve Wetteru, Duisburgu a Benrathu vzrostl počet nuceně nasazených do roku 1944 na více než 3600. V Oberwengernu na druhé straně řeky Ruhr zřizuje továrna Wetter vlastní velký tábor pro nuceně nasazené.
(Obrázek: Stavební plán - Městský archiv, Wetter)


1943

Bundesarchiv_Bild

Válka se projevuje i v Německu. Bombardování ovlivňuje provoz na všech místech: Duisburská centrála společnosti Demag je vícekrát silně zasažena. Ve Wetteru se kvůli povodni způsobené zničením přehrady Möhne (na snímku) na několik týdnů zastaví výroba elektrických kladkostrojů.


1945

1945 Reme

Po skončení války se továrny Demag ve Wetteru, Duisburgu a Benrathu nacházejí v britské okupační zóně. Všechna místa mohou rychle obnovit výrobu. Spojenci využívají know-how a stroje společnosti Demag pro úklidové práce. Ve Wetteru Britové zabavují část továrny a zřizují opravárenskou dílnu REME (obrázek).


1947

1954 Reuter vor BelegschaftHans Reuter se vrací do čela společnosti Demag AG jako generální ředitel. V letech 1945/46 ho Britové spolu s dalšími průmyslníky z Porúří na několik měsíců internovali, ale po dokončení denacifikace se opět ujal vedení podniku. Hans Reuter se mimořádně zasloužil o rekonstrukci firmy Demag a v roce 1954 mu byl udělen Spolkový kříž za zásluhy.

1948 - 1970

1948

1948 ReparationenSpojenci odvezli 238 strojů ze tří hlavních závodů společnosti Demag ve Wetteru, Duisburgu a Benrathu. Tyto demontáže způsobují v továrnách nervozitu, ale nakonec je lze snadno zvládnout. Když jsou ztracené stroje krátce poté nahrazeny pomocí půjček z amerického Marshallova plánu, dochází k výrazné modernizaci výroby.
(Obrázek: Zemský archiv NRW)


1950

1950V mladé Spolkové republice se vývoz opět rychle zrychluje. Společnost Demag je celosvětově úspěšná v oblasti jeřábů a zdvihacích zřízení, ale také při stavbě hutních závodů a válcoven: Zvláště působivé jsou velké projekty v Egyptě, Indii a v Norsku, kde německá společnost staví největší závod na nakládání rudy v Evropě (obrázek). Společnost Demag Zug se také rozvíjí v mezinárodním měřítku a zakládá svou první zahraniční pobočku v Itálii.


1953

1953 Anzeige Kettenzug

Společnost Demag uvádí na trh první řetězový kladkostroj. Tento „malý Demag“ se sériově vyrábí v závodě ve Wetteru. Používá válečkový řetěz a je k dispozici ve třech velikostech pro zatížení do 125, do 250 a do 500 kilogramů. Řemeslníci i obchodníci jsou nadšení: S tímto řetězovým kladkostrojem se pro společnost Demag otevírají nové odbytové trhy i v sektoru malých živností.


1953

1953_MobilkranSpolečnost Demag zahajuje výrobu mobilních jeřábů v závodě Wetter. Tato robustní vozidla, vybavená výložníkovými jeřáby a dieselovými motory, lze používat i v obtížném terénu. Poptávka je velká, a to i v zahraničí. Už pouhý rok po zahájení výroby dodává Demag mobilní jeřáby v přibližné hodnotě čtyř milionů německých marek do Velké Británie.


1954

1954 Trompeter

Poprvé vystupuje závodní orchestr Wetter. Přibližně dvacet hudebníků zajišťuje hudební program při oslavách a koncertuje - často společně se sborem, který je rovněž složen ze zaměstnanců továrny. Hudební projekty v jednotlivých pobočkách posilují pocit sounáležitosti v rámci skupiny.


1956

1956 Otto Oehme Saal

V sálu Otto Oehma (obrázek) si zaměstnanci závodu Wetter dávají dobrý a levný oběd nebo se scházejí na koncertech a slavnostech. Sál je součástí nové administrativní budovy, kterou společnost Demag otevírá ve Wetteru. Skupina podporuje komunitní aktivity a zaměstnanci se také podílejí na úspěchu společnosti prostřednictvím věrnostních prémií a zaměstnaneckých akcií.


1957

1957V kanadském Torontu zakládá divize Demag Fördertechnik (Dopravní technika) svou první zahraniční pobočku na severoamerickém kontinentu. Zpočátku se zabývá prodejem jeřábů a zdvihacích zařízení, později se rozšiřuje na výrobní závod. Divize Dopravní technika staví továrny a podniky i v jiných částech světa. Zákazníci se mohou se sortimentem Demag seznámit na významných mezinárodních veletrzích (obrázek: Hannover).


1959

1959 Seilzug P

Na trh byl uveden elektrický lanový kladkostroj model P. Toto nové zdvihací zařízení společnosti Demag je dimenzováno do 32 tun a lze jej individuálně přizpůsobit (obrázek: Papírenský průmysl). Pohon, převodovka, lanový pohon, elektromotor a brzda jsou konstrukčně spojeny na principu posuvného rotoru.


1961

1961 Bad BergzabernVelký úspěch řetězových kladkostrojů Demag vyžaduje rozšíření kapacit. V Bad Bergzabernu v Porýní-Falci staví společnost Demag Fördertechnik továrnu, ve které se budou vyrábět pouze řetězové kladkostroje. Nové místo se rychle rozrůstá, protože malé kladkostroje se stávají nejúspěšnějším sériovým výrobkem skupiny.


1962

1962 Bertelsmann

Na objednávku nakladatelství buduje Demag první automatický sklad s vysokými regály v Německu. Je vysoký dvacet metrů a pojme až sedm milionů knih – průkopnický výkon. Další objednávky následují, takže se distribuční technika v závodě Wetter rychle stává důležitým pilířem dopravní techniky.


1962

1962 ConzSpolečnost Demag Fördertechnik kupuje hamburského výrobce motorů Conz, v němž má podíl od roku 1927. V následujících letech se Conz rozroste o novou velkou továrnu na motory pro elektrické kladkostroje. Zde se brzdové motory vyrábějí na principu kuželového rotoru (obrázek), zatímco výroba motorů v továrně Wetter byla zcela ukončena.


1963

1963_Kettenzug_PKSpolečnost Demag uvádí na trh nový řetězový kladkostroj PK zvaný „Junior“. Je k dispozici ve čtyřech nosnostech až do 1 000 kilogramů. Jako hnací motor slouží brzdový motor s posuvným rotorem a jako nosný prvek vysokopevnostní řetěz s kruhovými články. V případě potřeby je řetězový kladkostroj vybaven pomalým zdvihem a transformován na kočku s ručním nebo elektrickým pojezdem. Až do vyřazení z výrobního programu se prodá více než 1 milion kusů řetězového kladkostroje PK.


1963

1963_Loriot_WerbungReklamní oddělení společnosti Demag Zug si najímá ke spolupráci Vicco von Bülowa. Karikaturista, známý pod pseudonymem Loriot, ilustruje sérii reklam pro Dopravní techniku ve Wetteru, které s humorem nahlížejí na témata zvedání, přemísťování a přepravy.


1965

1965 KBK Portalkran mit Kettenzug

Řetězový kladkostroj PK „Junior“ je základem inovativní jeřábové stavebnice KBK společnosti Demag. Řetězový kladkostroj a stavebnice jeřábu společně tvoří „System Junior“, který se stává velmi úspěšným. To umožňuje stavbu lehkých podvěsných jeřábů a pojezdových drah, jakož i nástěnných a sloupových otočných jeřábů a portálových jeřábů ze standardizovaných komponent stavět (obrázek).


1967

1967_Otto_Blank

Otto Blank (na snímku) zůstává členem představenstva společnosti Demag AG, zodpovědným za divizi Dopravní technika, a důsledně podporuje internacionalizaci této divize, i když skupina získala nového generálního ředitele: Wolfgang Reuter, jediný syn Hanse Reutera, vede společnost Demag AG od roku 1967 ve třetí generaci po svém otci Hansi Reuterovi a dědečkovi Wolfgangu Reuterovi, zakladateli Deutsche Maschinenfabrik.


1969

1969 DemagWolfgang Reuter nechává společnost Demag restrukturalizovat podle divizního principu. Vývojová a odbytová společnost Demag Zug je zrušena a sloučena s dalšími divizemi dopravní techniky do společnosti Demag Fördertechnik se sídlem ve Wetteru. Součástí nové divize je nyní také závod na výrobu drapáků v Duisburgu-Hambornu. Naproti tomu výroba mobilních jeřábů se přesouvá z Wetteru do divize stavebních strojů v Benrathu.

1970 - 2000

1972

1972 UslarDemag Fördertechnik otevírá nový závod na výrobu motorů v Uslaru. V novém závodě v Dolním Sasku bude společnost brzy vyrábět menší a středně velké brzdové motory, které pracují na patentovaném principu kuželové rotorové brzdy. Naproti tomu větší motory se budou nadále vyrábět v bývalém závodě Conz v Hamburku.


1973

1973 Mannesmann MHIKoncern Mannesmann poprvé drží většinu základního kapitálu společnosti Demag a v následujících letech ji zcela ovládne. Pod hlavičkou společnosti Mannesmann získává Demag nové výrobní prostory a pevnější strukturu. Mannesmann se po převzetí stává jedním z největších strojírenských závodů na světě.


1973

1973 KabinentaxiV Hagen-Vorhalle u Wetteru je v provozu zkušební dráha pro inovativní dopravní prostředek: „Cabinentaxi“ je nadzemní vlak, který Demag vyvinul společně s partnerskou společností na zakázku spolkové vlády. Kabiny se pohybují zcela automaticky a nezávisle na sobě - nad kolejnicí a pod kolejnicí (obrázek).


1974

1974 MovicargaDemag Fördertechnik otevírá vlastní výrobní závod v Brazílii. Společný podnik Movicarga nedaleko São Paula vyrábí řetězové a lanové kladkostroje a také mostové a podvěsné jeřábové systémy a rychle se stává předním dodavatelem v Jižní Americe. V roce 1979 brazilští partneři odcházejí a Movicarga přechází pod německé vlastnictví jako Mannesmann Demag Movicarga.


1975

1975 Demag Neubau WetterSpolečnost Demag Fördertechnik získává novou administrativní budovu ve Wetter/Ruhr. Moderní centrála se nachází na kopci nad městem a s továrnou v údolí ji spojuje kyvadlová doprava. Budova je plně klimatizovaná a nabízí zaměstnancům moderní pracovní prostředí a moderní technologie s otevřenými kancelářemi.


1975

1975_PK_Manulift

Společnost Demag rozšiřuje svůj sortiment o produkt Manulift. S tímto zdvihacím zařízením lze rychle a bezpečně přemisťovat břemena pouze jednou rukou. Manulift vychází ze zvedací jednotky řetězového kladkostroje PK a je doplněn univerzální a obouručním ovládacím přístrojem.


1976

1976_HochregallagerPod hlavičkou Demag Fördertechnik se zakládá divize Verteiltechnik (Distribuční technika), do níž je začleněna i divize Demag Systemtechnik (Systémová technika) založená v roce 1970. V pobočkách ve Wetteru, Mannheimu a Offenbachu vyvíjí nová divize s velkým úspěchem válečkové dopravníky a vysokoregálové sklady (obrázek: IBM Milan).


1976

1976 Demag OhioSpolečnost Demag Fördertechnik otevírá vlastní velkou továrnu v americkém státě Ohio (obrázek). Rozšiřuje se také kapacita v Kanadě, aby bylo možné lépe obsloužit severoamerický trh. Společnost Demag Fördertechnik také otevírá nové výrobní závody ve Španělsku, Velké Británii a Švédsku. V roce 1976 měla divize celkem 11 zahraničních dceřiných společností.


1979

1979 Steuerschalter DSTS ovladačem DST uvádí společnost Demag na trh skutečného „všeuměla“. DST lze použít k ovládání jeřábů i zdvihacích zařízení nebo strojů. Díky ergonomickému designu dobře padne do ruky a lze s ním pohodlně a bezpečně pracovat i po delší dobu. Je k dispozici v různých velikostech.


1980

1980 Auftrag RusslandVe Wetteru je přijata velkolepá zakázka v milionové hodnotě: Společnost Demag Fördertechnik dodává kompletní systém podvěsných jeřábů pro přepravu břemen o hmotnosti až 40 tun, včetně přemostění a odbočných kolejí pro leteckou továrnu budovanou Sovětským svazem v Uljanovsku. Ve stejném roce mění společnost Demag AG svůj název na Mannesmann Demag AG.


1980

1980 RadblockMannesmann Demag Fördertechnik představuje systém kolového bloku RS. Díky pouzdru z ocelového plechu je optimalizován pro zatížení nárazy i pro použití při vysokých teplotách. Díky různým konstrukcím kol a možnostem montáže je systém kolového bloků univerzálně použitelný. Jako „řešení pro náročné provozy“ se osvědčuje dodnes.


1985

1985 Hubwerk DHNa hannoverském veletrhu představuje společnost Demag zdvihací zařízení DH, inovativního nástupce elektrického kladkostroje P. DH je robustně konstruován a má druhou brzdu. Kromě toho nový lanový kladkostroj boduje integrovanou elektrikou v podobě reverzního stykačového obvodu, zařízením pro měření zátěže a možností univerzální montáže.


1986

1986 MHE DemagSpolečnost Mannesmann Demag Fördertechnik (MDF) získává poloviční podíl ve společnosti Mechanical Handling Engineering (MHE) v Asii. Tento výrobce jeřábů sídlí v Singapuru a provozuje továrny v Singapuru, Malajsii, Indonésii, Thajsku a na Filipínách. Tento úspěšný společný podnik existuje dodnes, od roku 1993 pod názvem MHE-Demag.


1988

1988 Kettenzug PKMilník v historii oboru: Společnost Demag vyrobila miliontý řetězový kladkostroj typu PK. Řetězový kladkostroj, představený v roce 1963 jako „Junior“ se osvědčil během desetiletí ve zcela rozdílných oblastech použití a stává se klasikou v oblasti malých zdvihacích zařízení. Již o čtyři roky dříve bylo možné se ohlédnout za 1 milionem malých kladkostrojů (řetězových kladkostrojů apod.).


1990

1990 DK chain hoistJe představen řetězový kladkostroj DK, který nahrazuje celosvětově úspěšný předchozí model PK. Co je nejdůležitější: Četné volitelné možnosti pro zvedací aplikace a kočky, díky nimž je DK univerzálním zdvihacím zařízením pro téměř všechny aplikace.


1990

1990 Luisenthal

Po pádu Berlínské zdi přebírá společnost Mannesmann Demag Fördertechnik část výroby bývalého výrobce jeřábů Takraf z NDR. Je založen společný podnik Mannesmann Demag Takraf, který pokračuje v provozu závodu na zdvihací techniku v durynském Luisenthalu. Společnost Demag proto soustředí veškerou výrobu standardních mostových jeřábů na řadu let do nového závodu v Luisenthalu.


1991

1991 RapistanMannesmann Demag Fördertechnik kupuje americkou společnost Rapistan v Michiganu. S přibližně tisícovkou zaměstnanců je společnost Rapistan lídrem na trhu dopravníkových technologií pro potravinářský a nápojový průmysl. Integrací společnosti Rapistan a menší společnosti Buschman dosáhla společnost Demag průlomu na americkém trhu válečkových dopravníků.


1992

1992 Franke Prof 1990 Mai

Mannesmann vyčleňuje dopravní techniku ze sdružení Mannesmann Demag AG a zakládá společnost Mannesmann Demag Fördertechnik (MDF) AG se sídlem ve Wetteru. Nová společnost zaměstnává přibližně 11 000 lidí, z toho třetinu v zahraničí, a je rozdělena do divizí Jeřábová a manipulační technika, Systémová technika a Komponenty. Je řízena Prof. Dr.-Ing. Rüdigerem Franke.


1997

1997 DematicSpolečnost Mannesman Demag Fördertechnik AG mění svůj název na Mannesmann Dematic AG. Nový název odráží nejen mezinárodní orientaci, ale je také motivován velkými úspěchy a novým vývojem v oblasti automatizace a systémové techniky. Společnost Mannesmann Dematic je tak lídrem v oblasti následné automatizace.


1997

1997_Dematic_Drives

Společnost Dematic představuje veřejnosti svůj sortiment motorů s převodovkou. Díky systémové stavebnici z motorů, převodovek, převodových motorů a kolových systémů, které jsou nyní k dispozici, lze požadavky zákazníků realizovat na míru. Z těchto přesně sladěných komponent lze vytvořit kompletní pojezdové jednotky.


1998

1998 MHE Kuala Lumpur

Společnost MHE Demag se podílí na výstavbě nejvyšší budovy světa Petronas Towers v Kuala Lumpuru. Pro staveniště dvou věží ve výšce více než 400 metrů dodává 13 jednotek pro údržbu budov (Building Maintenance Unit). Společnost MHE Demag má dodnes v Petronas Towers servisní sklad pro provádění údržby.


1999

1999 Demag wheel block systemSystém kolového bloku Demag pro kupoli Říšského sněmu

Demag má své zastoupení také v Berlíně, kde byl po dlouhé rekonstrukci znovu otevřen Říšský sněm jako sídlo německého parlamentu. Ve skleněné kopuli budovy je instalován zrcadlový prvek, který odráží rozptýlené denní světlo do plenárního sálu o 10 m níže. Systém kolového bloku RS zajišťuje pohyb a přesné umístění světelného deflektoru.

2000 - 2020

2000

2000 Hannover Messe Industrie

Poslední společné představení: Mannesmann Dematic prezentuje v roce 2000 svou kompletní nabídku na průmyslovém veletrhu v Hannoveru, hned vedle mateřského koncernu Mannesmann, jehož průmyslové podniky již vystupují pod značkou Atecs.


2000

Britský mobilní operátor Vodafone přebírá po velkolepé nabídkové bitvě skupinu Mannesmann Group. Budoucnost společnosti Mannesmann Dematic a její značky Demag je nejistá, protože Vodafone má zájem pouze o společnost Mannesmann Mobilfunk. Ztroskotávají plány na uvedení celého strojírenského podniku na burzu jako samostatné skupiny pod názvem Atecs.


2000

 2000 Distributionszentrum WetterZprovoznění distribučního centra v areálu Wetter je významným krokem k přiblížení se zákazníkům. K dispozici je více než 5 000 paletových míst a téměř 20 000 skladovacích kontejnerů pro skladování náhradních dílů a součástí jeřábů. V hale velkých dílů se například připravují lanové kladkostroje pro distribuci do celého světa. V současné době je možné odeslat zákazníkům přibližně 13 000 různých náhradních dílů do 24 hodin.


2001

2001 Vodafone Zerschlagung MannesmannVodafone rozděluje skupinu Mannesmann a prodává část strojírenského podniku společnosti Siemens. Dopravní technika sdružená do společnosti Mannesmann Dematic se rozděluje: Zatímco distribuční technika s vysokoregálovými sklady a válečkovými dopravníky jsou začleněny do nové společnosti Siemens Dematic, divize jeřábů a zdvihacích zařízení získává značku Demag Cranes and Components GmbH a v roce 2002 je prodána americkému finančnímu investorovi Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).


2003

2003 SlanyAmerická investiční společnost KKR zavírá továrnu na řetězové kladkostroje Demag v Bad Bergzabernu a přesouvá výrobu do Wetteru. Společnost Wetter na oplátku přenáší výrobu technologických jeřábů výhradně do Slaného v České republice. Společnost Demag Cranes & Components zde investuje několik milionů eur do moderní jeřábovny (obrázek).


2003

2003 Demag DR rope hoist Demag Cranes & Components uvádí na trh elektrický lanový kladkostroj DR. Na rozdíl od svých předchůdců není DR orientován univerzálně, ale je záměrně přizpůsoben pro použití v jeřábech a je k dispozici v kombinaci s jednokolejovou kočkou. Kromě toho má jako celosvětově první lanový kladkostroj moderní elektronické ovládání.


2004

2004 Demag DC chain hoist

Společnost Demag Cranes & Components představuje ve Wetteru nový řetězový kladkostroj DC. Jedná se o robustní malé zdvihací zařízení, které lze flexibilně používat a snadno instalovat. Model DC se vyrábí sériově v závodě Wetter/Ruhr a osvědčuje se v mnoha různých pracovních oblastech.


2006

2006 HauptversammlungAmerický vlastník KKR spolu s düsseldorfským výrobcem jeřábů Gottwald uvádí společnost Demag Cranes & Components na burzu. Nová společnost s názvem Demag Cranes AG spojuje dvě globální značky: Demag s průmyslovými jeřáby, zdvihacími zařízeními a servisem - a Gottwald, předního dodavatele v oblasti přístavní logistiky. Vstup na burzu je úspěšný, společnost Demag Cranes se etabluje jako samostatná akciová společnost.


2009

2009 Demag Process cranesSpolečnost Demag vybavuje expediční sklad papírových rolí v tureckém Corlu sedmi automatizovanými procesními jeřáby. Se skladovací kapacitou více než 70 000 tun papíru se jedná o největší nově vybudovaný expediční sklad na světě. Rozsah dodávky, kterou společnost Demag realizuje společně se svým dlouholetým zástupcem Genel Makina, zahrnuje kompletní skladové hospodářství a řízení válečkového dopravního systému.


2010

2010 Demag Best factory award Závod Wetter získal ocenění Industrial Excellence Award jako „Nejlepší továrna roku 2010“, poté co byla výroba s vysokými investicemi a velkým nasazením zaměstnanců modernizována. K nové organizaci práce patří zavedení „ostrůvkové výroby“, při které je několik pracovních kroků flexibilně vyřízeno přímo jeden po druhém.


2010

2010 Demag family dayZávod Wetter zve zaměstnance, rodiny, zákazníky a zájemce na den otevřených dveří ve Wetteru. Tisíce návštěvníků se přišly podívat do továrny a nechaly si vysvětlit výrobní postupy.


2011

2011 Terex PSDemag se stává americkým, když americká jeřábnická skupina Terex získává většinový podíl ve společnosti Demag Cranes AG. Integrací společností Demag a Gottwald vzniká nová divize Terex Material Handling & Port Solutions (MHPS). V segmentu průmyslových jeřábů zůstane zachována světoznámá značka Demag, doplněná o přídomek „A Terex Brand“.


2012

2012 Demag LDC-QSpolečnost Demag rozšiřuje svůj sortiment o nový model řetězového kladkostroje pro speciální úkoly. Čtyřřetězový kladkostroj Demag LDC-Q se čtyřmi průběhy řetězu se používá všude tam, kde jsou pro zvedání a přepravu zapotřebí čtyři závěsné body (obrázek: potravinářský průmysl).


2013

2013 ChinaUvedením plně automatizovaného procesního jeřábu do provozu otevírá společnost Demag další kapitolu síťového využití podvěsné dopravní techniky. Jeřábové zařízení v čínském městě Čeng-čou (provincie Che-nan) obsluhuje šest CNC plazmových řezacích strojů a představuje pilotní projekt automatizace procesů při zpracování plechu, jakož i podvěsnou přepravu svařovaných konstrukcí, která následuje v procesním řetězci.


2014

2014_V-Type craneV závodě Wetter je představen nový jeřáb Demag s V-profilem. Díky své konstrukci ve tvaru V je mnohem lehčí než běžné mostové jeřáby. Zúžené membránové klouby rovněž zlepšují chování při vibracích. Nový model jeřábu je patentován a oceněn mnoha cenami.


2015

2015 StatusControlNově vyvinutý produkt společnosti Wetter umožňuje diagnostiku na dálku v reálném čase: Demag StatusControl umožňuje trvalé sledování jeřábů odkudkoli. Systém zaznamenává a dokumentuje všechny důležité údaje o jeřábu, například stav nabití baterií, a přenáší je do tabletu nebo chytrého telefonu. To umožňuje pohodlně, bezpečně a efektivně provádět správu jeřábových zařízení i na dálku.


2015

2015 DMRJeden lanový kladkostroj. Dvě varianty. Mnoho možností. Společnost Demag představuje na třídenní akci pro zákazníky a odborný tisk nové modulární zdvihací zařízení. Lanový kladkostroj DMR (Demag Modular Rope Hoist) lze díky širokému rozsahu přesně optimalizovat pro konkrétní použití. Další jedinečnou vlastností je flexibilní konfigurace lanového kladkostroje, která umožňuje, aby byl kladkostroj buď ve variantě C, nebo v koaxiální variantě provedení.


2015

2015 DRC D3Rádiové ovládání DRC D3 je uvedeno na trh jako standardní ovládání pro univerzální jeřáby Demag a je přesvědčivé v celé řadě: Například ruční vysílače mají mimořádně dlouhou životnost baterií a umožňují nepřetržitý provoz až po dobu pěti dnů. Na jeřábu je také možné přihlásit až tři vysílače najednou a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka.


2016

2016 Discovery DaysSpolečnost Demag představuje nové výrobky a vývoj zákazníkům z celého světa v továrním areálu ve Wetteru. První „Demag Discovery Days“ přilákaly návštěvníky z přibližně 40 různých zemí a nabídly zajímavý dvoudenní program.


2016

2016 Service DaimlerDemag podepisuje největší servisní zakázku ve své historii. Od té chvíle jsou servisní technici společnosti Demag zodpovědní za údržbu a opravy jeřábových zařízení ve čtyřech německých závodech skupiny Daimler. Tento objem zahrnuje více než 10 000 průmyslových jeřábů s nosností až 63 tun a více než 23 000 jeřábů a zdvihacích zařízení.


2017

2017 KonecranesFinský výrobce jeřábů Konecranes kupuje od společnosti Terex divizi Material Handling and Port Solutions se značkami Demag a Gottwald. Konecranes se tak stává největším světovým výrobcem průmyslových jeřábů. Demag se opět stává evropským a poprvé získává vlastníka, který dokáže s firmou držet krok, pokud jde o inženýrské schopnosti, odborné znalosti výrobků a znalost trhu. Díky tomu jsou společnosti Konecranes a Demag, nyní opět pod názvem Demag Cranes & Components, dokonalými partnery.


2017

2017 DASSBezpečnostní software „Demag Advanced Safety Solution“ (D.A.S.S.) vyvinutý společností Demag a bezpečnostní koncepce, na které je založen, jsou certifikovány Profesním společenstvem. Tento software, kterému byl udělen typový certifikát o přezkoušení typu, iniciuje bezpečnostní vypnutí jeřábových zařízení v případě jakýchkoli myslitelných nepravidelností provozu.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.