Stahlbau Wentz vyrábí mobilní odsávací kryty pro požární zkoušky

Speciální úkol pro stavebnicový systém techniky hnacích mechanismů Demag

Spaliny „umístěné pod kapotou“

Společnost

Tam, kde se jiné firmy zabývající se ocelovými konstrukcemi dostávají na hranice svých možností, jsou specialisté ze společnosti Stahl-Projektbau Wentz GmbH ve svém živlu. Společnost založená v roce 2005 v Goslaru navrhuje a vyrábí mimo jiné potrubní mosty, nosné konstrukce a jeřábová pásová zařízení. Součástí portfolia jsou kompletní průmyslové haly i zkušební a technologická zařízení.

Specialitou společnosti Wentz jsou speciální ocelové konstrukce, mimo jiné pro výzkumná zařízení. Příkladem jsou individuálně navržené kabiny radiační ochrany mj. jako kryty pro systémy testování materiálů a urychlovače elektronů. Jiným a zcela „exotickým“ příkladem je zde popsané odsávací zařízení pro institut, který provádí požární zkoušky materiálů a stavebních dílů budov.

Úkol

42518_42_500px

Jak se chovají stavební materiály v případě požáru? A jak lze nebezpečí požáru nových a inovativních stavebních materiálů, například vyrobených z obnovitelných surovin, zaprvé posoudit a zadruhé minimalizovat? Tyto otázky zkoumá výzkumné zařízení v Braunschweigu a pro tyto účely postavilo novou experimentální halu pro testování rozsáhlých požárů.
Úkolem společnosti Stahlbau Wentz bylo zřídit v této hale mobilní odsávací kryt o velikosti 12 x 12 metrů, která by odsávala všechny produkované kouřové plyny na několika otevřených zkušebních stolicích a přiváděla je do zařízení pro čištění spalin. To klade vysoké nároky na dopravníkové komponenty odsávacího krytu, které musí v rámci širokého teplotního spektra zajistit spolehlivé polohování odsávacího krytu o hmotnosti několika tun.

Řešení

V hale byla nainstalována jeřábová dráha, na které pojíždí most z ocelové profilové konstrukce. Ta umístí odsávací kryt nad příslušnou požární zkoušku. Pro tento účel bylo zvoleno zalomené provedení mostu, aby se ušetřila konstrukční výška.

42523_12_500px

Celá jednotka skládající se z mostu a ocelového odsávacího krytu váží 70 tun. Je přesně umístěna na jeřábové dráze s celkem čtyřmi bloky kol Demag z řady DRS 315. Bloky kol jsou vybaveny oboustrannými přírubami a fungují i během zkoušek i v širokém teplotním rozsahu -20 až +70 stupňů. Dva bubnové motory s plochou převodovkou Demag typu ADE60TD ZBA80 přenášejí svůj výkon z 0,62 KW na čtyři bloky kol. Plochá konstrukce převodovky šetří montážní prostor. Koncepce pohonu je doplněna frekvenčním měničem Demag Dedrive Compact, který po jeřábové dráze plynule posouvá obrovský „odsávací kryt“.

 

Zvláštnosti

O přesný chod se starají oběžná kola Demag DRS s oboustranným okolkem na jedné ze dvou jeřábových drah. Oba pohony jsou řízeny společným měničem frekvence typu Dedrive Compact. To zajišťuje ovládání synchronizace s minimálním úsilím. Vyhodnocení signálu přebírá bezpečnostní řízení Demag SCU, pomocí kterého lze dosáhnout úrovně výkonu 3 (EN ISO 13849) a úrovně SIL 2 (IEC 61508). Protože se jednotka pojezdu nachází v relativně velké výšce, je komfortně řízena personálem z pracovní roviny prostřednictvím rádiového ovladače DRC-MJ Demag. Řešení pohonu Demag lze používat až do okolní teploty 70 o C, díky čemuž nehrozí při požárních zkouškách nebezpečí výpadku v důsledku přehřátí.

Tři otázky pro Marcela Lissu, obchodního inženýra odpovědného za projekt se společností Wentz Stahlbau a výzkumným zařízením na TU Braunschweig.
44208_21_Lissa

Demag: Pane Lisso, jaké požadavky jste jako první obdržel od partnera projektu?
Marcel Lissa:
Ředitel Felix Wentz z Wentz Stahlbau mě oslovil s projektem, ve kterém se měla posunout 12 metrů široká konstrukce s příslušně velkým odsávacím krytem. Pro umístění na Technické univerzitě v Braunschweigu bylo důležité, aby komponenty odolávaly vysokým teplotám, pohybovaly odsávacím krytem o váze přibližně 70 tun přiměřenou rychlostí a mohly být dálkově ovládány rádiem.

Celá jednotka se nyní pohybuje po kolejnicích o délce 30 metrů podél haly, přičemž do pravé i levé polohy najíždí rychlostí 1–5 m/min. Výzkumné zařízení na TU Braunschweig definovalo tyto zóny při plánování haly pro své experimenty tak, že odsávací kryt shromáždí spaliny v celkem třech zastávkách a odvede je ven z haly.

Demag: Které vlastnosti produktu by měly být zvláště zdůrazněny v řešení pohonu pro průmyslové platformy?
Marcel Lissa:
Pozoruhodná je především celková koncepce pohonu. Náš modulární systém pro pohonnou techniku Demag nabízí možnost realizace kompletního pohonného systému skládajícího se z motoru s převodovkou a bloku kola a také aplikačního modulu skládajícího se z frekvenčního měniče a bezpečnostního ovladače SCU. Kromě toho systém doplňují mechanické a elektrické komponenty, jako jsou dráhové nárazníky a rádiové ovládání. Všechny komponenty podvozku byly navrženy pro teplotní rozsah až 70 °C a přesouvají kryt přesně do polohy při požadované velmi nízké rychlosti jízdy.

Demag: Který požadavek zákazníka byl v tomto projektu největší výzvou?
Martin Lissa:
I v tomto případě je nejvíc vzrušující prostředí! Kombinace 70tunového ocelového krytu a vysokého teplotního rozsahu při experimentech představuje pro naše komponenty fantastickou výzvu prokázat jejich spolehlivost. Přitom byla samozřejmě zohledněna bezpečnost obsluhy. Odsávací kryt se ovládá od pultu v bezpečné vzdálenosti od experimentu. Po provedení příslušného experimentu obsluha pohodlně změní ovládání stisknutím tlačítka a může pomocí rádiového ovládání odsouvat odsávací kryt přímo na konstrukci nebo v hale.