Demag Servis

Uvedení do provozu

Spolehlivě od samého začátku

Naše zkušenosti jsou zaměřeny na Vaší bezpečnost. Náš servisní tým představuje profesionálního a zkušeného partnera, který je zaměřen na odborné a včasné uvedení jeřábových zařízení a komponentů do provozu.

Úspěšná výchozí revize - individuální vyzkoušení a ověřovací zkouška

Před prvním uvedením do provozu a po významných změnách před opětovným uvedením do provozu musí být u jeřábu podle zákonných předpisů provedeno individuální vyzkoušení a ověřovací zkouška, vše prováděno odborným znalcem. Individuální vyzkoušení  zahrnuje  výchozí elektro revizi a montážní zkoušku.   Ověřovací zkouška se provádí po kolaudaci objektu, zahrnuje například i zapsání jeřábníků do jeřábového deníku.

Rozsah plnění:

  • Uvedení jeřábu do provozu
  • Výchozí revize naším autorizovaným znalcem

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 111