Přívody proudu

Bezpečný přenos energie a řídicích signálů

Trolejová vedení a přívody proudu

Naše přívody proudu a trolejová vedení představují velmi robustní systémy pro přenos energie a řídicích signálů k pohyblivým spotřebičům. Vyznačují se vysokou přenosovou bezpečností a snadnou montáží a údržbou, což platí stejnou měrou pro jeřáby i pro kolejová vozidla.  Uplatnění nacházejí v náročných podmínkách v exteriérech stejně jako v prašném pracovním prostředí.

Přívody proudu a trolejová vedení dodáváme v různém provedení s různým počtem pólů v souladu s požadavky a mírou namáhání.

Více informací naleznete v části věnované jednotlivým produktům.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.

Stále přicházíme s něčím novým! Podívejte se na naše případové studie, abyste zjistili, jak naše řešení pomohla našim klientům dosáhnout jejich cílů.

Případové studie