Demag Servis

Generální opravy zdvihacích zařízení

Ze starého jeřábu umíme udělat nový. Zaměřeno na optimální provoz.

Generální oprava Demag zajistí využití Vašeho zařízení, dokonce i po uplynutí teoretické doby životnosti.

Cenová alternativa ve srovnání s náklady na nový jeřáb

Po generální opravě od Demagu  bude Vaše zařízení srovnatelné s novým zařízením,  co se týče způsobu práce, výkonů a předpokládané životnosti.  Nabízíme Vám alternativu při rozhodování mezi pořízením nového jeřábového zařízení a generální opravou staršího jeřábu.

Generální oprava Demag obsahuje všechny výrobcem předepsané originální díly.

Generální opravy zdvihacích zařízení

Využijte naše zkušenosti z generálních oprav a zaměřte se na ekonomický provoz jeřábového zařízení. Generální oprava umožní další používání zdvihacího zařízení i po uplynutí teoretické doby životnosti.

Právní předpisy

Legal compliance

Legislativa předepisuje povinnost vyřazení lanových a řetězových kladkostrojů a jeřábových kladkostrojů se strojním pohonem z provozu po uplynutí teoretické doby životnosti (vyhláška č.19/1979 Sb. a ČSN 27 0142).  To neplatí v případě provedení generální opravy, protože po ní začíná nová perioda bezpečného provozu ( anglická zkratka SWP - Safe Working Period).

Generální oprava se zárukou od výrobce

Generální opravu provádí odborní zkušení pracovníci společnosti Demag, kteří používají výhradně originální výměnné díly a sériově vyráběné materiály. Po závěrečné funkční zkoušce rekonstruovaného zařízení obdržíte osvědčení do provozního deníku, ve kterém bude uvedena nová teoretická doba životnosti. Záruční doba pro úkony provedené v rámci generální opravy činí 24 měsíců.

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 111

Further information

Generální oprava přímo u zákazníka

General overhaul on site

Díky našim lokálním servisním střediskům můžeme provádět generální opravu přímo u Vás v provozu.

Výhody:

 • Pouze krátká odstávka Vašeho zařízení
 • Realizace podle Vašich časových dispozic
 • Přímý partner na místě u zákazníka
 • Seřízení  všech dílů

Generální oprava ve středisku Demag Repair Center

General overhaul at the Demag Repair Centre

Na vyžádání můžeme generální opravu lanových a řetězových kladkostrojů všech typů a velikostí provést také v našem opravárenském středisku ve výrobním závodu ve Slaném.

 Výhody:

 • Krátké realizační doby
 • Bezplatná kalkulace nákladů a  vytvoření aktuální zprávy o technickém stavu
 • Zatěžovací zkouška statická prováděná 125% zatížením
 • Dynamická zkouška prováděná 110% zatížení
 • Nový lak
 • Bezplatný odběr opotřebených dílů
 • Podrobná dokumentace
 • Ceny za generální opravu včetně výměny rekonstruovaných dílů ve servisním středisku Demag ve Slaném.

Sady pro generální opravy

General overhaul sets

Na základě zkušeností,  jsme přesně vytipovali nejpoužívanější náhradní díly  pro různé typy kladkostrojů Demag a vytvořili z nich jednotlivé sady pro generální opravy. Nyní stačí pouze objednat.