Přeprava břemen vzduchem pokrývající celou plochu

Jednonosníkové podvěsné jeřáby KBK

Bezpečná přeprava po celé ploše

Pomocí jednonosníkových podvěsných jeřábů ze systému KBK lze přepravovat břemena všeho druhu vzduchem a přesně je polohovat,  vše rychle a bezpečně. Co dále zdůrazňuje kvalitu Demag jednonosníkových podvěsných jeřábů KBK?

 • Modulární systémová konstrukce
 • Snadná a bezpečná manipulace
 • Lehký chod pojezdů ruční silou
 • Cenově výhodná realizace
 • Zákaznické realizace přesně na míru
1 2 3 4 5 6 7 8

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody KBK jednosnosníkové podvěsné jeřáby

Optimální využití plochy

 • Přeprava břemen vzduchem umožňuje pokrytí celé plochy
 • Optimální využití výrobní plochy díky velmi krátkým dojezdovým vzdálenostem
 • Zavěšení na stávající stropy hal nebo střešní konstrukce
 • Dodatečné opěry jeřábové dráhy nejsou nutné

Pohodlná a snadná obsluha

 • Snadný pojezd ruční silou
 • Provoz s lehkým chodem bez blokování díky kloubovým spojům mezi nosníkem jeřábu a pojezdem
 • Nízká vlastní hmotnost
 • Zakázkové a cenově výhodné vybavení hal, i částečné pokrytí plochy 
 • Variabilní možnosti použití díky modulárnímu stavebnicovému systému (např. blokovací zařízení jednokolejných podvěsných drah KBK pro přejezdy jeřábových koček)
 • Bezproblémový pojezd i u zalomených a klínových jeřábových drah

Technické údaje

Jednonosníkové podvěsné jeřáby: maximální vzdálenosti podpěr, rozpětí a délky nosníků

KBK
Profil
KBK

Nosnost [kg]

    80 125 250 500 1,000 1,600 2,000
100 lKr 2.85 2.6          
IHT 3.0 3.0          
I lKr 4.65 4.6 2.85  1.62)      
IHT 6.0 5.0 3.0 2.0      
II-L lKr  7.41)  7.01) 6.1 3.7  1.751)    
 IHT 8.0 8.0 7.0 4.0 2.0    
II lKr  7.751) 7.751) 7.451) 6.0 3.51)    
IHT  8.0  8.0 8.0 7.0 4.0    
II-H lKr    10.5  10.5 9.3 6.5    
 IHT    14.0 13.0 11.0 7.0    
III lKr       8.4 6.3 4.3 3.61)
IHT        9.0  7.0 5.0 4.0

lKr: Rozpětí
IHT: Délka nosníku

1)  Dvojitá pojezdová kočka
2)  Čtyřnásobná pojezdová kočka

Příslušenství

Omezení pojezdu Demag

KBK_Fahrwerksbegrenzung_42373_7

Popis obrázku: Nárazník Demag KBK používaný zákazníkem k zajištění jeřábu na konci jeřábové dráhy.
Omezení pojezdu Demag KBK posiluje modularitu lehkého jeřábového systému: Velmi jednoduchá instalace nárazníků je možná kdykoli, takže jeřábová zařízení KBK z oceli (II-L, II, II-H) a Aluline (18, 22) lze opatřit nárazníky po podél jeřábového nosníku i jeřábové dráhy. Krátkodobé nebo dlouhodobé omezení pojezdu jeřábů a koček je tak možné realizovat obratem. Omezení pojezdu je vybaveno buňkovými nárazníky Demag a je namontováno pod kolejnicí. Výhoda: Snižuje se přitom hluk vznikající při nevyhnutelném najetí.

Omezení pojezdu je k dispozici ve dvou variantách. Rozdíl je v časovém horizontu. Pomocí šroubované varianty lze dráhu jeřábu a kočky omezit dlouhodobě. Lze je namontovat variabilně podél kolejnic.

KBK-Fahrwerksbegrenzung 42370-2
Omezení pojezdu Demag šroubem pro dlouhodobé použití.
KBK-Fahrwerksbegrenzung 42369-2
Omezení pojezdu Demag pákou pro dočasnou montáž.

 

 

Variantu s pákou lze také použít variabilně, díky páce ji však lze rychleji a snadněji uvolnit a přemístit. To znamená, že lze snadno provést dočasné omezení dráhy jeřábu a kočky. Bývá to nezbytné například k uzavření konce dráhy, k zajištění kočky nebo jeřábu nebo k zajištění jeřábu pro montážní nebo servisní práce.

 

43761644_1_tech_schraube

Omezení pojezdu Demag KBK šroubem
Part no.: 858 055 44

43761644_1_tech_hebel

Omezení pojezdu Demag KBK pákou
Part no.: 858 050 44