Procesní jeřáby Demag

Nový sklad papíru s optimalizovanými procesy

Schoellershammer: Automatizovaný tok materiálu v XXL rozměru

Zákazník

Papírna Schoellershammer v Dürenu, jejíž činnost je nezávislá na aktivitách koncernu, patří mezi největší světové producenty surového papíru pro vlnitou lepenku, který se používá pro účely balení. Tento trh zažívá prudký rozvoj – naposledy kvůli rozmachu e-shopů. Proto společnost Schoellershammer uvedením PM 6 do provozu zdvojnásobila svou výrobní kapacitu na 500 000 tun ročně a v rámci svých investičních aktivit dále modernizovala také svou logistiku pro zaskladnění a vyskladnění.

Úkol

Hotové výrobky z prvního papírenského stroje ukládají dva procesní jeřáby Demag do skladu s automatizovaným provozem. Pro nový papírenský stroj, který vyrábí surový papír s nízkou plošnou hmotností, měla společnost vybudovat nový expediční sklad na ploše o velikosti asi 66x30 metrů a kapacitou 12 270 tun Zde společnost Schoellershammer rovněž požadovala plně automatizované procesy zaskladnění a vyskladnění.

Řešení

V novém skladu mají plně automatizovanou překládku papírových rolí na starost dva procesní jeřáby Demag konstrukční řady ZKKW s nosností 4,2 t a rozpětím 30,42 metru. Jeřáby jsou vybaveny pohony pojezdu s frekvenčním řízením. Rychlost při pojíždění jeřábu a kočky dosahuje až 100 m/min., bez zatížení pak dokonce až 120 m/min.
Překládkový výkon systému AL 6 byl stanoven na 54 rolí za hodinu při prostém zaskladnění nebo vyskladnění. V případě kombinovaného zaskladnění a vyskladnění pak výkon systému činí celkem 58 rolí. Tyto teoreticky stanovené hodnoty byly po instalaci ověřeny v zátěžovém testu a vyhodnoceny jako správné.

Zvláštnosti

V obou skladech s automatizovaným provozem přebírá ovládání procesů uskladnění a vyskladnění systém správy skladu Demag (LVS). Systém je přímo propojen se systémem „Yard Management System“ společnosti Schoellershammer. Optimální integrace obou systému se podařilo dosáhnout tak, že odborníci ze společnosti Demag předem simulovali kompletní dopravu vysokozdvižných vozíků a nákladních vozidel a kromě jiného prověřili několik variant dvojité překládky, tzn. návštěvu obou skladů. Tato a další optimalizační opatření měla za následek to, že nákladní vozidla nyní zůstávají na místě jen krátkou dobu a rychleji vyrážejí zpět na cestu k zákazníkům.