Papírenský průmysl - věrní pomocníci

Výroba papíru

Výroba papíru

Papírenský průmysl je jedním z klíčových oborů Demag procesních jeřábů. Nabízíme řešení na míru od přesného založení papírenského válce do stroje až po plně automatický sklad rolí papíru. Díky mnoha realizacím dodávaných jak pro výrobce tak  zpracovatele papíru po celém světě, disponujeme hlubokými a specifickými znalostmi z oboru.

Naše jeřáby hrají klíčovou roli všude tam, kde je nutná spolehlivá přeprava částí zařízení, manipulace s bubny v taktu papírenského stroje a ukládání papírových rolí.

Oblasti použití

  • Výroba papíru
  • Skladování papíru
  • Servis 

Výroba papíru

Naše široká nabídka jeřábů a zdvihací techniky umožňuje nabízet rozsáhlá manipulační řešení při výrobě papíru v mokré i výrobní zóně části:

  • Bezpečná manipulace s plnými bubny a spolehlivá zpětná přeprava prázdných bubnů v suché části papírenského stroje.
  • Provádění údržby, jako je výměna sít a plstěnců v mokré zóně papírenského stroje.
  • Výměna válců a dalších dílů papírenského stroje.
  • Přeprava strojních dílů, např. při přípravě papírové hmoty
  • Provádění servisu a údržby ve všech provozech papírenského podniku

Skladování papíru

Pro úspěšné a efektivní zvýšení výrobního výkonu papírenského stroje je nezbytná spolehlivá a flexibilní dopravní technika. Na celém světě pracuje vysoký počet instalovaných skladových systémů s jeřábem pro vertikální ukládání rolí papíru. Naši zákazníci úspěšně pracují s jeřábovou technologií Demag.

V plně automatických skladech papírových rolí zvedají naše jeřáby role, šetrně je ukládají vertikálně do stohů a v případě potřeby je just-in-time opět vyskladňují.

Jeřáby jsou řízené pomocí  Demag systému skladového hospodářství, který přímo komunikuje se zákaznickým systémem, zařízením pro přepravu rolí a ovládacími terminály v nejrůznějších částech papírenského podniku. Skladovací strategie specifické pro dané zařízení s optimalizovaným použitím jako mezisklad nebo distribuční sklad lze nastavit pomocí vizualizačních obrazovek.

Servis

Úzké propojení jeřábové techniky a výrobních procesů vyžaduje maximální disponibilitu dopravně technického vybavení. Kromě používání vysoce kvalitních prvků při výrobě nabízíme tyto díly také prostřednictvím naší servisní síti vysoce specializovaných servisních pracovníků zastoupených na celém světě formou dceřiných společností.

Naše na míru řešené servisní koncepty zahrnují jak turnusově prováděnou údržbu, tak i pohotovost na zavolání, která je k dispozici nepřetržitě  24 hodin denně.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.