Automatizovaný provoz 24/7 ve spalovně odpadů

Procesní jeřáby - sypký materiál, recyklace

Jeřáb vybaven pro provoz v náročném prostředí

V provozovnách pro likvidaci odpadu, při výrobě biopaliv, v tepelných elektrárnách a cementárnách - zde všude jsou na jeřáby kladeny velmi vysoké provozní nároky. Teplo, prach, agresivní prostředí.  Naše procesní jeřáby jsou pro zvláštní podmínky optimálně vybaveny a mohou tak podávat enormní výkon bez jakýchkoliv omezení.

Další charakteristiky:

 • Optimálním nastavení pro hospodárné využití skladů a bunkrů:  plně automatické, poloautomatické, ruční ovládání
 • Laserové měření výšky skladovaného materiálu
 • Nepřetrržitý provoz  24 hodin denně
 • Vlastní software pro řízení a vizualizaci

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody na první pohled

Spolehlivý maximální výkon

 • Mostové jeřáby umožňují využití celého objemu skladu při současném skladování nejrůznějších materiálů
 • Plynulý tok materiálu díky konstantně vysokému výkonu překládky
 • Přeprava materiálu bez zbytečného zatížení prachem - otevření vykladače proběhne až přímo nad svodovým hrdlem nebo nad uskladněným materiálem
 • Na rozdíl od jiných přepravních prostředků umožňují bezezbytkové vyprázdnění skladových hal a bunkrů

Zařízení pro zužitkování odpadů:

 • Vyprazdňování výsypek
 • Mísení odpadů
 • Kontinuální plnění spalovacích pecí
 • Likvidace vzniklé strusky

Tepelné elektrárny spalující dřevo

 • Vyprazdňování výsypek
 • Skladování paliva
 • Zavážky materiálu do spalovacích pecí

Sklady sypkého materiálu:

 • Uskladňování materiálu
 • Příprava požadovaného dávkování
 • Plnění spalovacích pecí

Vysoká flexibilita

 • Realizace nejrůznějších řešení během minimální doby přizpůsobením standardního softwaru podle požadavků individuální zakázky
 • Nejlepší využití zkušených pracovníků ve firmě díky plně automatizovanému provozu jeřábových zařízení

Jasná vizualizace

 • Řízená vizualizace pomocí klávesnice nebo pohybem PC myši
 • Stavová hlášení
 • Grafické znázornění vzhledu zařízení a důležitých rozhraní mezi jeřábovým zařízením a další technologií
 • Animované znázornění pojezdových pohybů (v osách x, y a z)
 • Indikace stavu naplnění v návozových bunkrech a násypkách (v mm)
 • Vyhodnocení provozních hodin všech pohonů: jeřáb, jeřábová kočka, kladkostroj
 • Intuitivní uživatelské rozhraní: obsah skladu / provozní příručka / indikace intervalů údržby