Bezpečnost před vzletem a přistáním

Bezpečnostní řízení Demag u přistávacích plošin pro vrtulníky

Přistávací plošiny pro vrtulníky společnosti AMM GmbH se pohybují na kolových blocích Demag. To vytváří předpoklad pro velmi ploché konstrukční provedení - a pro vysokou úroveň bezpečnosti. To proto, že prostřednictvím vysoce univerzálního bezpečnostního řízení Demag SCU lze realizovat řadu individuálních bezpečnostních funkcí, například laserové určení polohy plošiny a kontrolu pojezdové dráhy s volitelnými bezpečnostními skenery osob.

Vrtulníky patří do kategorie létajících prostředků s kolmým vzletem. Proto mohou startovat a přistávat na volných plochách, které jsou jen o málo větší než jejich celková délka nebo průměr rotoru. Tato schopnost je však nevýhodná při používání v halách: Na rozdíl od letadla nemůže vrtulník jednoduše vjet do hangáru nebo z něj vyjet. Proto jsou haly často vybaveny pojízdnými přistávacími plošinami.

V této tržní nice mezi leteckou a dopravní technikou si společnost AMM GmbH v Merkendorfu u Ansbachu získala dobrou pověst. Vyvíjí a vyrábí přistávací plošiny pro vrtulníky „made in Germany“ se zaměřením na zákazníky z řad leteckých záchranných služeb.

Ústřední požadavky: Ploché provedení, nejvyšší spolehlivost

Společnost AMM používá komponenty a systémy Demag pro svou pohonnou a řídicí techniku. U kolejových platforem používá společnost AMM osvědčený systém kolového bloku DRS. Čtyři ze šesti vestavěných kolových bloků jsou poháněny motorem s plochou převodovkou. Ploché provedení je zde zejména výhodné: Plošiny jsou částečně nižší než 250 mm. Pro společnost AMM je také důležitý přímý pohon. Matthias Schloss, ředitel: „Pohonná technika musí být naprosto spolehlivá. Proto se záměrně obejdeme bez řetězů, hřídelí a dalších součástí.“ Ze stejného důvodu jsou plošiny vždy vybaveny různými funkcemi nouzového provozu.

Bloky kol jsou ovládány prostřednictvím aplikační konstrukční skupiny Demag pro pólově přepínatelné pohony se zvýšenými bezpečnostními požadavky. Tato konstrukční skupina je integrována do ovládací skříně, která se pohybuje na plošině. Ovladač používaný k ovládání plošiny pochází rovněž z modulárního systému Demag. Společnost AMM zde však používá upravenou verzi se spirálovým kabelem a uvolňovacím tlačítkem, případně rádiové ovládání.

Bezpečnostní technika: Z jednoho odlitku

Konstruktéři společnosti AMM věnují velkou pozornost koncepci bezpečnosti přistávacích plošin. Na jedné straně je třeba zajistit, aby plošina vjížděla do hangáru a vyjížděla z něj pomalou rychlostí a aby se do koncové polohy (venku) přibližovala pomalu. Za druhé je nutné, aby bylo možné plošinu v případě potřeby okamžitě zastavit pomocí tlačítka nouzového vypnutí. A za třetí rozjezd a brzdění musí být prováděny s řízeným a omezeným zrychlením a zpomalením, aby byl chráněn vrtulník i zdravotnické vybavení.

Společnost AMM spolupracuje se společností Demag také na realizaci těchto a dalších bezpečnostních funkcí - a to z dobrého důvodu, protože bezpečnostní řízení Demag SCU vyvinuté pro tyto úlohy představuje ideální platformu. Bylo od základu vyvinuto tak, aby splňovalo požadavky zdvihací a manipulační techniky, nabízí širokou škálu funkčních bloků a lze je snadno přizpůsobit komplexním nebo netradičním aplikacím.

Rozšířená koncepce ovládání a bezpečnosti

Mezi základní funkce jednotky Demag SCU, kterou společnost AMM používá pro bezpečný provoz vrtulníkových plošin, patří redundantní nouzové zastavení, monitorování polohy výkonových stykačů pro obě rychlosti a již zmíněný nucený rozběh pohonů při snížené rychlosti. Spolehlivě monitorováno je rovněž řízené zastavování pohonů pomocí rekuperačního brzdění.

Kromě toho jsou plošiny vybaveny dalšími bezpečnostními funkcemi, které byly rozsáhle integrovány do jednotky Demag SCU jako centrální bezpečné řídicí jednotky. Například poloha plošiny na pojezdové dráze je sledována pomocí dvou analogových laserových senzorů s reflektory. Tyto senzory - které jsou rovněž součástí dodávky Demag - působí na elektronické, a tedy neopotřebitelné vačkové spínací ústrojí jednotky Demag SCU a aktivují sníženou rychlost před dosažením bezpečných koncových poloh. Správnou polohu vrtulníku při vjezdu do hangáru navíc hlídá bezpečnostní světelná mříž. Pokud se rotor příliš přiblíží k hangáru nebo bráně, dojde k okamžitému bezpečnostnímu vypnutí plošiny.

Osobní ochrana prostřednictvím laserového skeneru

Bezpečnostní laserový skener ze sortimentu Demag lze použít v každém směru jízdy pro ochranu osob a proti kolizím. Tato optoelektronická ochranná zařízení se montují přímo na plošinu a během jízdy monitorují pojezdovou dráhu v úhlu až 240 stupňů. Když detekují překážku, vyšlou v závislosti na vzdálenosti objektu odpovídající signál do jednotky Demag SCU. Ovládání na to reaguje snížením rychlosti nebo okamžitým bezpečnostním vypnutím plošiny.

Na rozdíl od běžných funkcí nouzového vypnutí však vypnutí plošiny (z uvedených důvodů) probíhá také se sníženým zpožděním. Inženýring společnosti Demag může tyto speciální funkce snadno realizovat prostřednictvím jednotky Demag SCU.

Další speciální funkcí je „detekce zrcadla a reflektoru“ optoelektronických ochranných zařízení na plošině. Umožňuje pracovníkům projít detekční oblastí bezpečnostního senzorového systému aniž by došlo k nouzovému zastavení plošiny. Bezpečnostní řídicí jednotka tak dokáže rozlišit člověka od překážky.

Snadná konfigurace speciálních a bezpečnostních funkcí

Všechny bezpečnostní funkce splňují požadavky SIL 2 podle normy EN 61508 a kategorie 3, jakož i výkonnostní úroveň d podle normy EN 13849. Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkční bloky lze pohodlně přizpůsobit jednotlivým aplikacím prostřednictvím programovacího softwaru SafeSCU, nemusí uživatel do tohoto úkolu investovat mnoho času a know-how. Ve většině případů musí pouze parametrizovat hodnoty funkčních vlastností, které jsou již uloženy v ovládání. Práci projektantovi ještě více usnadňuje validační zpráva v konfiguračním editoru ovládání. Na základě individuální analýzy rizik usnadňuje tvorbu dokumentace v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.