KBK Aluline v závodě VW v polské Wrześni

Ergonomie ve výrobě užitkových vozidel

KBK Aluline v závodě VW v polské Wrześni

Více než šest kilometrů jeřábové dráhy ve čtyřech velikostech profilu integrovaných se 127 jeřábovými mosty a širokou škálou zdvihacích zařízení, manipulátorů a šroubovacích jednotek: to je ve zkratce rozsah systému KBK Aluline, který navrhl a nainstaloval mezinárodní projektový tým Demag v novém závodě VW v polské Wrześni. Systém s extrémně hladkým chodem zlepšuje ergonomii manipulace s díly a vytváří důležitý předpoklad pro optimální produktivitu celé montáže vozidla.

Pro projektanta továrny je to ideální úkol: přední mezinárodní výrobce automobilů staví na zelené louce zcela nový závod a všechny procesy a systémy lze od základu nově uspořádat - bez omezení stávajícími budovami, podpěrnými sloupy atd.

Právě takový závod uvedla koncem roku 2016 společnost Volkswagen AG do provozu v polské Wrześni s úmyslem vyrábět nejnovější generaci vozů VW Crafter. Na výrobě vozidla se zde podílí více než 3 000 zaměstnanců a také (v rámci integrovaného dodavatelského parku) řada dodavatelů. Závod postavený na ploše 220 hektarů je 121. továrnou skupiny Volkswagen. Je navržen pro roční kapacitu 100 000 lehkých užitkových vozidel a má prostorné haly pro stavbu karoserií a montáž vozidel i moderní lakovnu.

Těžší konstrukční díly než při výrobě osobních automobilů

U vozidel, jako je Crafter, je vše o něco větší a těžší než při výrobě osobních automobilů. Proto hraje manipulace s díly mnohem větší roli. Počet položek v užitkových vozidlech je spíše nižší než u velkoobjemových osobních automobilů, avšak rozmanitost variant je větší, a tedy mnohé výrobní kroky nelze plně automatizovat. Vzhledem k hmotnosti konstrukčních dílů jsou na řadě stanic nutné pomůcky jako manipulátory, pracovní jeřáby a další manipulační zařízení. To platí pro celý proces konečné montáže, který je rozdělen do sedmi výrobních fází a předmontáží. V několika „supermarketech“ se také seřazují, vychystávají a připravují k odběru konstrukční díly různých variant. Montáž vozů VW Crafter probíhá celkem ve 155 cyklech. Konstrukční díly se průběžně vyjímají z nosičů nákladu, zvedají se nebo se sestavují pro vychystání, takže pro zvedání a přepravu jsou potřebné vhodné pomůcky, aby se dosáhlo nejlepší možné ergonomie pro pracovníky na jednotlivých pracovištích.

Plošné nasazení: Demag KBK Aluline

V rané fázi se projektanti společnosti Volkswagen rozhodli pro Demag KBK Aluline jako univerzální systém, který se použije během celého procesu montáže. Existovaly pro to a stále existují dobré důvody. Jeřábová stavebnice se již více než pět desetiletí celosvětově osvědčuje všude v automobilovém průmyslu.

Hliníková jeřábová stavebnice značky Demag se vyznačuje zejména dobrým hladkým chodem a nízkým valivým odporem. V kombinaci s optimalizovanou vlastní hmotností to přináší ergonomické výhody, které ocení každý zaměstnanec při každodenní práci.
Světlý a moderní vzhled jeřábových drážekje také ideální pro takového uspořádání pracovního prostoru, které je vlídné k zaměstnancům v novém závodě VW.

Kromě ergonomických aspektů přikládali projektanti zvláštní důležitost otázkám bezpečnosti a snadnému provádění servisu. Díky mnohaletým mezinárodním zkušenostem systém Demag KBK Aluline v plném rozsahu naplňuje oba požadavky. Stavebnicový systém se snadno montuje, a navíc jej lze flexibilně rozšiřovat nebo přestavovat, což umožňuje kdykoli provést změny v procesech a toku materiálu.

Z pohledu společnosti Volkswagen byla tato flexibilita obzvlášť důležitá, protože měl být podle principu „one fit all“ pro všechny úkoly, pracoviště a montážní oblasti použit jediný systém jeřábových drážek. To také znamená, že na drážkách jsou instalovány velmi odlišné manipulátory, zdvihací zařízení a šroubovací jednotky, kterými lze pohybovat v ose X a v některých případech také v ose Y.

Šest kilometrů kolejnic, 127 jeřábových mostů

Výsledek projektování lze nyní zažít „v reálu“, protože závod zahájil výrobu - a kamkoli se podíváte, můžete vidět matně stříbrné drážky systému KBK Aluline. Technici společnosti Demag nainstalovali více než 6 000 metrů profilových drážek pro jeřáby a jeřábové dráhy. Nainstalovali celkem 127 jeřábových mostů pro jednonosníkové a dvounosníkové podvěsné jeřáby a velké množství zdvihacích zařízení, manipulátorů (se zdvihacími sloupy, kloubovými rameny a balancéry) a nástrojů. Pokud jde o zdvihací zařízení, spoléhá společnost Volkswagen také na produkty Demag a rozhodla se pro řetězové kladkostroje řady DC, které se v závislosti na aplikaci používají s nosností od 125 do 315 kg ve dvoustupňovém nebo plynule regulovatelném provedení. Kombinace zdvihacích zařízení Demag a jeřábových drážek Demag se již osvědčila v jiných závodech Volkswagen. Proto se tato kombinace používá také ve Wrześni.

Několik příkladů ilustruje možná použití systému KBK Aluline ve výrobě Crafter. Karoserie vozidla se výrobní linkou pohybuje na dopravníkovém systému kontinuální rychlostí. Na jedné stanici se demontují dveře kabiny a posuvné dveře, aby se mohly předmontovat v předmontáži dveří. Zde se také instaluje 30 kg baterie. Pro tento účel pracovník používá jednostranný manipulátor s rozsahem pojezdu 0 až 4500 mm. Manipulátory zavěšené každý na dvou drážkách se také používají při montáži velkých, 85 kg dveří. Na této stanici bylo nainstalováno celkem 238 metrů kolejnic.

Různé požadavky - jeden systém

Při předmontáži hnací jednotky mají drážky za úkol poskytnout pracovníkovi potřebné nástroje, jako například pneumatické šroubováky. Při montáži sedadel a nákladového prostoru je třeba manipulovat těžkými nebo velkými součástmi, zatímco při montáži podvozku je třeba přesně polohovat často těžké, avšak kompaktní konstrukční díly, jako například listové pružiny a tlumiče.

Každý pracovní krok má jiné požadavky na manipulaci - se systémem KBK Aluline je lze splnit bez výjimky. To platí také pro různé výškové úrovně a typ zavěšení: Pokud se má zajistit horizontální pohyblivost klasických jeřábových zařízení s řetězovými kladkostroji, použije se výkyvné kloubové zavěšení. Při použití manipulačních zařízení a šroubovákových dalekohledů se používají robustní závěsy Ergo, které absorbují momenty a negativní zátěže.

Bez ohledu na typ použití se drážky systému KBK Aluline vždy vyznačují optimálním poměrem nosnosti k vlastní hmotnosti. Čtyři velikosti profilů vytvářejí předpoklady pro uživatelsky přívětivý výběr. Speciální plastové pojezdové rolny zajišťují extrémně lehký a tichý chod. Tím jsou zaručeny nízké pojezdové síly, a to znamená optimální ergonomii, nízké namáhání pracovníka. Díky volitelnému integrovanému trolejovému vedení není třeba externích přívodů proudu ani rušivých vlečných kabelů. Světlý vzhled ve spojení s přesnou světelnou technikou technologií vypočítanou společností Volkswagen tvoří ideální osvětlení každého pracoviště.

Dobrý projekt je polovina úspěchu

Rozumí se samo sebou, že mezinárodní korporace plánuje výrobnu automobilů s maximální přesností. V tomto případě je však třeba zmínit také flexibilitu, což mělo zvláštní výhody: Během výstavby často vznikaly nápady na optimalizaci stávajících plánů, které byly společně realizovány, a které přinesly další zlepšení ergonomie a produktivity na jednotlivých pracovištích.

Zde se vyplatila úzká dvojjazyčná koordinace na staveništi, stejně jako odbornost projektového managementu Demag, který měl mezinárodní zkušenosti s realizací a koordinací projektů této velikosti. Tim Rother z Product Managementu divize Demag Handling: „Spolupráce s projektanty společnosti Volkswagenu, s pracovníky zapojenými do stavby a dalšími dodavateli byla bezproblémová. Tato spolupráce byla obzvláště cenná s ohledem na mimořádnou složitost projektu: nejen kvůli mnoha různým montážním stanicím, ale také kvůli zapojení externích dodavatelů pro manipulátory a šroubovací jednotky.“ Zde se osvědčily desítky let zkušeností společnosti Demag z automobilového průmyslu a z vybavování montážních linek systémem KBK.