SMS Meer, strojírenství

Flexibilní manipulace s břemeny

Komplexní logistická koncepce na třech úrovních

Silné jeřáby pro těžká břemena

Výrobce zařízení SMS Meer vyvinul pro svoji novou halu koncepci interní logistik, která je zaměřena na manipulaci a vnitropodnikovou přepravu konstrukčních částí o hmotnosti do 180 t.  Dodali jsme celkem: 5 mostových a konzolových jeřábů, které byly instalovány ve 3 rozdílných pracovních úrovních.
 

Od přejímky až po expedici

Logistiký koncept určený pro halu na těžká břemena zahrnuje přísun surových obrobků a odvoz zkompletovaných prvků zařízení pomocí těžkotonážních vozidel od čelní strany haly a také vnitropodnikový tok materiálu pomocí jeřábové techniky.
 
  • Úroveň těžkých břemen: procesní jeřáb se dvěma vrátky
  • Úroveň přepravy: 2 univerzální jeřáby s lanovými kladkostroji
  • Montážní pracoviště: 2 konzolové jeřáby na jeřábové dráze o délce 98 m

Montážní hala SMS Meer

Integrované plánování je klíčem k úspěchu

Společnost SMS Meer nás s předstihem zapojila do projektování jeřábové techniky.  Díky časovému předstihu bylo možné definovat a vypracovat optimální koncept. Výsledkem je komplexní řešení vnitropodnikové logistiky, které je na míru připravené pro nejrůznější břemena a jednotlivé procesní fáze.

SMS Meer: Špičková jeřábová technika pro předního světového výrobce

Společnost SMS Meer je podnikatelskou skupinou SMS group, celosvětově přední výrobce strojů a zařízení pro průmyslové zpracování oceli, hliníku a neželezných kovů. Společnost SMS Meer byla založena v roce 1872 jako strojírenská továrna a dodnes je kompletním dodavatelem v oblasti obrábění kovů.

Vše pod jednou střechou.

Nový stavební komplex společnosti SMS Meer přímo navazuje na stávající haly. V délce 181 m a šířce 24 m nabízí hala na těžká břemena dostatečný prostor pro obráběcí centra a montážní pracoviště.

První jeřábová úroveň : přeprava těžkých břemen

Na dráze ve výšce 14,15 m zajišťuje Demag procesní jeřáb přepravu těžkých břemen pomocí dvou víceúčelových vrátků (MPW). Jeřáb zásobuje nejprve portálové frézovací centrum, pomocí kterého společnost SMS Meer provádí frézování surových kusů. Oba vrátky disponují nosnostmi 180 t a 90 t a pracují plynule s rychlostmi podle zatížení. Pro manipulaci s velkými konstrukčními díly je možné oba vrátky MPW použít také v tandemovém provozu. Kompaktní konstrukce koček s kladkostroji přitom umožňuje spojení při vzdálenosti háků 3,05 m. 

  • Komfortní manipulace a přesné polohování pomocí pohonů s regulací frekvenčními měniči
  • Bezpečná vzdálenost od břemene díky dálkovému ovládání
  • Rychlosti zdvihu závislé na zatížení
  • Bezpečné a přesné obracení obrobků umožňuje oboustranné opracování

Pro vyloučení jakékoliv kolize mezi jeřábem a frézovacím portálem měří nepřetržitě distanční čidla vzdálenost mezi nosníkem jeřábu a obráběcím centrem.  Při vzdálenosti méně než 6 metrů se automaticky sníží rychlost pojezdu jeřábu a na ovládacím panelu obráběcího centra se zobrazí výstražné hlášení. Při vzdálenosti do tří metrů se pojezd jeřábu zastaví úplně.

Druhá jeřábová úroveň : přeprava surových a montážních dílů

Ve druhé úrovni jeřábové dráhy pojíždějí dva standardní mostové jeřáby přes celou délku haly. První jeřáb s jednokolejovou kočkou EKDR Pro s nosností 10 t. Druhý jeřáb je dvounosníkový mostový jeřáb s hlavním kladkostrojem pro břemena do 32,5 t a pomocným kladkostrojem 10 t.  Díky montáži obou kladkostrojů na jedné kočce byla dosažena vzdálenost háků pouhých 1 288 mm.

Třetí jeřábová úroveň : zásobování jednotlivých pracovišt

Dva konstrukčně shodné konzolové jeřáby s lanovým kladkostrojem DR-Pro s nosností 5 t pojíždějí po jeřábové dráze o délce 98 m podél celé stěny haly. Zajišťují přepravu materiálu k jednotlivým pracovištím. Navíc se využívají pro úkoly polohování na montážních pracovištích

Technické údaje

Jeřábová technika pro výrobu a skladování papíru

Typ jeřábu Vrátky MPW Lanové kladkostroje DR-Pro Rozpětí
  Nosnost [kg] [mm]
Úroveň 1:Manipulace s těžkými břemeny (výška 14,5 m)
Procesní jeřáb ZKKW 180 90      23,000
Úroveň 2:Přeprava materiálu (výška 10,28 m)
Standardní jeřáb ZKKE     32 12.5 20,320
Standardní jeřáb EKKE     10   20,320
Úroveň 3 montážní pracoviště (výška 6,24 m)
2 konzolové jeřáby      5   7,000*)

*) Délka výložníku