Jeřáby Demag pro mistra světa

Propapier PM2, výroba papíru

Hospodárný průběh ve formátu XXL

Jakost 1A a vysokorychlostní manipulace

Od března 2010 vyrábí PM2 jako celosvětově nejvýkonnější papírenský stroj  v Eisenhüttenstadtu surový papír na vlnitou lepenku o šířce 10,20 m. Pevný krycí karton na vlnitou lepenku a vlnitá výplň o plošné hmotnosti od 70 do 130 g/m2 se vyrábějí ze 100%  starého papíru. Zaměřeno na nejvyšší výkon. Od zařízení se očekává maximální výkon, při kterém se do bubnů plní 1 800 m surového papíru každou minutu.

Maximální výkon na světové úrovni.

Již osm měsíců od uvedení do provozu dosáhl PM2 celosvětový rekord při výrobě papíru o plošné hmotnosti 90g/m² v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. V dubnu 2011 dosáhla výroba dalšího světového rekordu: 1 650 m/min vlnité výplně 80 g/m² během 30 hodin souvislého výstupu ze stroje.

Jeřáby pro efektivní logistiku

Vysoký výrobní výkon předpokládá spolehlivou manipulační techniku, která v každém stupni umožní hladkou a efektivní manipulaci až po expedici.  Dodali jsme pro papírenskou továrnu a sklad rolí kompletní jeřábovou techniku, která propojila výrobu a logistiku systémem skladového hospodářství.

Jeřáby Demag zaujímají vedoucí roli všude tam, kde je nutná spolehlivá přeprava částí zařízení a manipulace s bubny v taktu papírenského stroje a šetrné ukládání papírových rolí.

Propapier PM2

Jeřáby Demag pomáhájí už při montáži papírenského stroje

Již při montáži papírenského stroje zajišťovaly procesní jeřáby Demag bezpečnou a rychlou přepravu břemen. Díky jeřábům vybavenými až 5 kladkostroji byly jednotlivé části stroje při montáži PM2 spolehlivě a přesně umístěny.
 

Bezpečná manipulace s papírenským strojem

Nad mokrým koncem stroje jsou k dispozici kladkostroje o nosnosti 130/65/65 t. To umožňuje přesné zvedání a přepravu válců a všech částí stroje při provádění údržby a oprav.
Právě v každodenní praxi má kvalita význam pouze při odpovídajícím tempu. Jeřábové zařízení přebírá nad suchým koncem PM2 podle výkonu stroje prázdné bubny k plynulé zpětné přepravě od převíječky k zásobníku bubnů. Řízený a řídicí provozní režim přitom zajišťuje absolutně synchronní souběh obou kladkostrojů o nosnostech 130 t a 90 t a tím také vysokou míru
bezpečnosti.
 

Otočný nosník pro těžká břemena

V případě potřeby tento jeřáb také provádí dočasné vyskladňování plných bubnů. Za tímto účelem se použije motoricky otočný nosník bubnů, který umožňuje zdvihnout plný buben o hmotnosti až 160 t a umístit jej paralelně podél papírenského stroje.


Flexibilita včetně

Zvýšenou flexibilitu těchto 3 jeřábových zařízení zajišťují 2 další kladkostroje, které jsou připraveny provádět opravy a pravidelnou údržbu. Na každém jeřábu pojíždějí 2 lanové kladkostroje typové řady DR-Pro jako úhlové kočky podél nosníků jeřábu. Díky kompaktní konstrukci a velkým rychlostem zdvihu se používají pro demontáž a montáž částí stroje
o hmotnosti až 10 t.

Expediční sklad papírových rolí

Efektivní uskladnění, včasné vyskladnění

Celková roční výroba 650 000 t se přepravuje pomocí dopravní techniky do expedičního skladu rolí. 3 plně automatické procesní jeřáby s přísavkami zde zajišťují šetrné uskladnění nebalených rolí o hmotnosti až 5 300 kg. Jeřáby ukládají role ve dvou lodích haly do sloupců o výšce až 17,50 m.
 
V každé lodi haly byly vytvořeny dva velikostně variabilní skladové bloky pro role o průměrech 1 400 mm a 1 600 mm. Sklad dosahuje při teoretické míře naplnění 80% kapacitu 42 000 t.
 
  • Optimální využití stávající plochy je umožněno skladováním rolí ve voštinovém rastru při vertikálním uchopování břemen.
  • Vysoké bezpečnostní standardy díky automatickým procesům.
  • Přeprava rolí šetrná k materiálu.
  • Efektivní využití celé role
  • Rychlé přístupové doby pro včasnou přípravu
  • Odpadají provozní náklady za manipulační prostředky ve skladu
  • Snížení personálních nákladů
  • Rychlá amortizace
Paper-roll shipping store

Technické údaje

Jeřábová technika pro výrobu a skladování papíru

Místo realizace Typ jeřábu*) Vrátky Lanové kladkostroje Rozpětí
    Nosnost [kg] [mm]
Papírenský stroj PM2
Mokrá část ZKKW 130 65 65 10 10  
Suchá část ZKKW 130 90   10 10  
 
Výrobní procesy
Manipulace s pouzdry ZKKE       5 5 13,100
Mechanická dílna EKKE       12.5   19,200
Příprava materiálu ZKKW 40   40 10 10 34,000
Montážní jeřáb ZKKE       16   13,100
Sklepní jeřáb ZKKE       16   13,100
Údržba vývěvy ZKKE       16   8,070
Údržba vločkovacího zařízení ZKKE       3.2   8,070
Údržba filtrace ZKKE       10   8,400
 
Automatický expediční sklad papírových rolí
3 automatické jeřáby  ZKKW 5.3         28,500
*) ZKKW: Procesní jeřáb s vrátky
   ZKKE: Standardní dvounosníkový mostový jeřáb
   EKKE:Standardní jednonosníkový mostový jeřáb

Ke stažení