Suwnice Demag dla mistrza świata

PM2 Propapier

Ekonomiczny cykl w formacie XXL

Najwyższa jakość i wysokie tempo pracy

Od marca 2010 r. maszyna PM2  w Eisenhüttenstadt produkuje jako najbardziej wydajna na świecie maszyna papiernicza tekturę falistą o szerokości 10,20 m. Testliner i papier falisty o gramaturze od 70 do 130 g/m2 są produkowane w 100 % z makulatury. Najważniejszy cel: maszyna ma uzyskać jak najszybciej swą maksymalną wydajność. Wtedy 1 800 m surowego papieru wypełnia bęben co minutę.

Najwyższa wydajność na światowym poziomie

Już po 8 miesiącach od rozruchu maszyna PM2 uzyskała światowy rekord w produkcji tektury o gramaturze 90 g/m² w trybie 24-godzinnej pracy ciągłej. W kwietniu 2011 r. zakład pobił nowy rekord świata: 1 650 m/min tektury falistej o gramaturze 80 g/m² opuściło maszynę w ciągu 30 godzin ciągłej pracy.

Suwnice w służbie efektywnej logistyki

Warunkiem wysokiej wydajności produkcji jest niezawodna technika transportowa, która wymaga na każdym etapie sprawnej logistyki i efektywnej obsługi aż do stanowisk wysyłkowych. Demag Cranes & Components dostarczył kompletną technikę suwnicową dla fabryki papieru i magazynu zwojów oraz połączył produkcję i logistykę za pomocą systemu zarządzania magazynem.

Wszędzie tam, gdzie wymagany jest bezpieczny transport elementów maszyn, podnoszenie bębnów w takt pracy maszyny papierniczej i składowanie zwojów papieru, suwnice Demag odgrywają centralną rolę.

Propapier PM2

Suwnice Demag w akcji od samego początku

Już podczas montażu maszyny papierniczej trzy suwnice procesowe Demag zapewniały bezpieczny i szybki transport ładunków. Suwnice wyposażone w maks. 5 wciągników umożliwiły niezawodne i precyzyjne pozycjonowanie elementów konstrukcyjnych podczas montażu maszyny PM2.

Bezpieczna obsługa maszyny papierniczej

Nad sekcją zwilżania pracują wciągniki o udźwigu 130/65/65 t. Pozwala to na dokładne podnoszenie i transport walców i wszystkich części maszyny w celach serwisowo-remontowych.

W codziennej eksploatacji jakość liczy się tylko w połączeniu z odpowiednim tempem pracy. W takt pracy maszyny urządzenie suwnicowe transportuje szybko nad sekcją suszenia maszyny PM2 puste bębny z przewijarki do zasobnika bębnów. Praca w układzie master-slave zapewnia absolutną współbieżność obu wciągników o udźwigu 130 i 90 t – i tym samym wysoki stopieńbezpieczeństwa.

Trawersa obrotowa do ciężkich ładunków

W razie potrzeby suwnica ta transportuje tymczasowo z magazynu również pełne bębny. Stosuje się do tego obrotową trawersę bębnów z napędem silnikowym, która służy do podnoszenia pełnych bębnów o ciężarze do 160 t i ich odstawiania równolegle do maszyny papierniczej.

Niezrównana wszechstronność

Wszechstronność tych trzech urządzeń suwnicowych gwarantują dwa dodatkowe wciągniki do wykonywania wszystkich prac naprawczych i serwisowych. Dwa wciągniki linowe serii DR-Pro na suwnicę przesuwają się jako wózki kątowe wzdłuż dźwigarów suwnicy. Dzięki swej kompaktowej budowie i wysokim prędkościom podnoszenia stosuje się je do montażu i demontażu części maszyny o ciężarze do 10 ton.

Magazyn wysyłkowy zwojów papieru

 Bezpieczne magazynowanie – terminowa dostawa

Łączna produkcja roczna wynosząca 650 000 t jest transportowana przenośnikami do magazynu wysyłkowego zwojów papieru. Trzy w pełni zautomatyzowane suwnice procesowe wyposażone w podnośniki próżnioweprzenoszą tam do magazynu nieopakowane zwoje o ciężarze do 5 300 kg. Suwnice układają zwoje w stosy o wysokości do 17,50 m w dwóch nawach hali magazynowej.

W każdej nawie hali wykorzystano po dwa bloki magazynowe o zmiennej wielkości dla zwojów o średnicy o 1 400 bądź 1 600 mm. Magazyn osiąga – przy teoretycznym stopniu wypełnienia wynoszącym 80% – pojemność 42 000 t.

  • Optymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni dzięki składowaniu zwojów w układzie plastrowym i pionowemu chwytaniu ładunków
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki zautomatyzowanym procedurom
  • Łagodny transport zwojów
  • Efektywne wykorzystanie całego zwoju
  • Szybki dostęp umożliwiający terminowe przygotowanie zwojów
  • Brak kosztów eksploatacji pojazdów transportu poziomego w magazynie
  • Redukcja kosztów personalnych
  • Szybka amortyzacja
Paper-roll shipping store

Dane techniczne

Technika suwnicowa do produkcji i składowania papieru

Miejsce eksploatacji Typ suwnicy*) Wciągniki Wciągniki linowe Rozstaw suwnicy
    Udźwig [kg] [mm]
Maszyna papiernicza PM2
Sekcja zwilżania ZKKW 130 65 65 10 10  
Sekcja suszenia ZKKW 130 90   10 10  
 
Procesy produkcyjne
Manewrowanie tulejami ZKKE       5 5 13,100
Warsztat mechaniczny EKKE       12.5   19,200
Uzdatnianie materiału ZKKW 40   40 10 10 34,000
Suwnica montowana ZKKE       16   13,100
Suwnica w piwnicy ZKKE       16   13,100
Konserwacja instalacji podciśnieniowej ZKKE       16   8,070
Konserwacja koagulatora ZKKE       3.2   8,070
Konserwacja układu ultrafiltracji ZKKE       10   8,400
 
Zautomatyzowany magazyn wysyłkowy zwojów papieru
3 suwnice automatyczne  ZKKW 5.3         28,500

*) ZKKW: Suwnica procesowa z wciągnikami
   ZKKE: Standardowa suwnica pomostowa dwudźwigarowa
   EKKE: Standardowa suwnica pomostowa jednodźwigarowa

Downloads