Informacje o firmie

Polityka BHP

Polityka BHP

Konecranes and Demag Sp. z o.o. wdraża i rozwija skuteczne systemy, standardy i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatne do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi. Firma realizuje program BHP poprzez usystematyzowane wdrażanie przepisów prawa oraz standardów bezpiecznej pracy. Wymogi te zostały dodatkowo wzmocnione poprzez wdrożenie specyficznych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem jest stworzenie i utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja ryzyka dla pracowników, kontrahentów i pozostałych osób, których mogą dotyczyć działania firmy, a zarazem spełnienie oczekiwań klientów, którzy chcą otrzymywać produkty i usługi bezpieczne i wysokiej jakości.