Magnesy do podnoszenia ładunków u wyspecjalizowanego dystrybutora stali BESTAR

Przenoszenie stali do produkcji wysokiej jakości narzędzi, noży i pił

Podnoszenie bez mocowania: Przenoszenie płyt blaszanych za pomocą magnesu akumulatorowego Demag DBM

Przedsiębiorstwo

Od początku industrializacji Remscheid jest centrum przemysłu narzędziowego. Wielu producentów wysokiej jakości noży i pił ma tu swoją siedzibę, a firma BESTAR Stahlhandelsgesellschaft mbH oferuje od 1978 roku gatunki stali specjalnej. Oprócz taśm walcowanych na zimno i gorąco oraz taśm szerokich walcowanych na gorąco w ofercie znajdują się także blachy ze stali narzędziowej i węglików spiekanych, produkty odporne na korozję i kwasy oraz pręty płaskie i okrągłe.

42655-30
BESTAR Steel w Remscheid (Niemcy) sprzedaje swoje produkty na całym świecie.

Pierwotnie firma BESTAR zaopatrywała lokalną branżę produkcji pił i noży w regionie Bergisches Land. Obecnie przedsiębiorstwo posiada swoje bazy w USA (Atlanta) i Chinach (Hongkong) i zaopatruje wymagających producentów narzędzi przemysłowych, pił i noży na całym świecie, a także, jako specjalistyczne centrum serwisowe ds. obróbki stali, oferuje szeroką gamę gatunków stali.

Misja

Większość stali jest dostarczana jako arkusze blachy. Taśmy walcowane na zimno i gorąco są składowane przez firmę BESTAR jako towar handlowy. Na życzenie klienta materiał może być poddawany wstępnej obróbce na różnych głębokościach przetworzenia. W obu przypadkach arkusze blachy muszą być pobierane i przenoszone podczas składowania do i wydawania z magazynu. W przypadku konwencjonalnej techniki podnoszenia zakłada się, że we wszystkich czterech punktach narożnych mocowane są środki mocujące. Należy przy tym w każdym przypadku uwzględnić nakład czasu i ryzyko wypadku podczas obsługi.

42655-02
Obsługa z bezpiecznej odległości za pomocą magnesu akumulatorowego Demag DBM i odpowiedniego sterownika radiowego Demag.

 

Dlatego firma BESTAR poszukiwała alternatywnego rozwiązania, które zapewniłoby większe bezpieczeństwo, wyższą wydajność i produktywność. Oczywistym było, że w przypadku tego zadania istnieje właściwie tylko jedno rozwiązanie – magnesy do podnoszenia ładunków. Należy jednak odpowiedzieć na następujące pytania: Czy to rozwiązanie jest tak praktyczne, jak oczekiwano? Czy jest akceptowane przez operatorów? Jaki typ magnesów do podnoszenia ładunków jest właściwy?

Rozwiązanie

Kierownictwo firmy BESTAR zdecydowało się na test z wykorzystaniem akumulatorowych magnesów do podnoszenia ładunków Demag DBM. Model DBM 2 umożliwia bezpieczny i wydajny transport namagnesowanych ładunków o masie do 2 ton. Przy czasie włączenia wynoszącym 50% magnesy akumulatorowe zapewniają operatorowi czas pracy do ośmiu godzin, tzn. przez całą zmianę. Poziom naładowania akumulatora jest zawsze widoczny na wskaźniku na magnesie. Podczas obsługi użytkownik ma maksymalną swobodę, ponieważ oddzielna jednostka sterująca DRC modelu DBM pracuje zdalnie. Zwiększa to bezpieczeństwo, ponieważ operator pozostaje w bezpiecznej odległości od blach i przy dobrej widoczności całego procesu może transportować blachy z punktu A do punktu B.

42655-03
Rozdzielanie ładunków to ogromna oszczędność czasu podczas przenoszenia kręgów metalu.

 

Szczególnie ceniona przez pracowników firmy BESTAR jest możliwość oddzielania od magnesu pojedynczych kręgów metalu na różnych stacjach. W ten sposób można zaoszczędzić kilka procesów zaczepiania i odczepiania ładunków oraz jeszcze efektywniej wykorzystać czas pracy.

42655-26_400px.jpg
Kierownik zakładu Frank Schymura jest przekonany do zalet stosowania magnesu akumulatorowego Demag DBM.

Rezultat podsumowuje Frank Schymura, kierownik zakładu w BESTAR: „Bez wątpienia: operatorzy muszą się przyzwyczaić i zaufać magnesowi. Jeśli tak się stanie, skorzystają ze znacznie prostszej i bardziej ergonomicznej obsługi arkuszy blachy. A zakład oszczędza czas i koszty”.

Funkcje specjalne

Zakres funkcjonalności DBM spełnia całkowicie wymagania BESTAR: Zastosowanie – manewrowanie płytami blaszanymi – jest typowe dla tego typu elementów chwytnych. Jednak seria DBM ma kilka funkcji specjalnych. Należą do nich kompleksowe i inteligentne funkcje bezpieczeństwa. Na przykład automatyczna blokada włączania zapobiega pobieraniu ładunku przy zbyt niskim napięciu akumulatora: Ładunek może zostać pobrany tylko wtedy, gdy magnes akumulatorowy i namagnesowany ładunek są ze sobą dostatecznie połączone. Podobnie automatyczny system monitorowania energii stale kontroluje napięcie robocze i emituje ostrzeżenie akustyczne, jeśli napięcie spadnie poniżej minimalnej wartości roboczej. Dzięki temu operator może, korzystając z napięcia resztkowego, w ciągu 10 minut bezpiecznie odstawić ładunek i naładować akumulator.

Kolejna funkcja specjalna magnesów akumulatorowych Demag DBM: Poprzez „krokowe” uruchomienie przełącznika obrotowego sterownika radiowego można opuścić dolną blachę pobranego pakietu blach. Umożliwia to szybkie pozycjonowanie poszczególnych blach na różnych stanowiskach pracy w ramach jednej operacji. Dodatkową funkcją jest funkcja rozmagnesowywania, za pomocą której można np. strząsnąć opiłki/wióry.