Automatický sklad obsluhovaný jeřáby s magnety

Ocelárna Becker Stahl-Service

Procesní jeřáby pro manipulaci s ocelí

Ráno objednáno, odpoledne vyrobeno, večer naloženo a následující ráno expedováno. U jednoho z největších evropských ocelárenských středisek jsou dodávky podélně dělené pásové oceli a přířezů během 24 hodin na denním pořádku.  Za tímto účelem investovala ocelárna Becker-Stahl-Service GmbH  do inovativní výrobní a skladovací technologie. Jádro nové výrobní technologie představuje automatický sklad na ocelové svitky obsluhovaný jeřáby.  Dva procesní jeřáby Demag  zde zajišťují šetrné skladování materiálu a včasná příprava pro výrobní linky.  Software pro správu skladu i hardware, vše z jedné ruky, od Demagu.
 
Dva automatické procesní jeřáby s magnety
  • Zvýšení efektivního využití skladu o 30%
  • Systém pro správu skladu s konfigurovatelnou strategií skladu
  • Bezpečnostní ovládání jeřábu

Ocelárna Becker Stahl-Service

Od obchodníka k ocelářské servisní špičce v Evropě

Měsíčně více než 6 000 překládek, zásilek nákladními automobily a železnicí ve čtyřsměnném provozu v šestidenním pracovním týdnu. Ocelárna Becker Stahl-Service v Bönen realizuje požadavky zákazníků just in time.
 
Společnost původně vznikla jako obchod s ocelí v Unna-Bönen a rozrostla se do ocelářského servisního střediska s více než 400 zaměstnanci, kteří zajišťují prodej, skladování, překládku a hrubé opracování.
 
Dodavatelský program zahrnuje kromě pásového plechu, podélně dělené pásové oceli, desek a přířezů také trapézové desky v nejrůznějších provedeních a povrchových úpravách. S podílem výroby více než 60% určené pro automobilový průmysl to znamená splnění vysokých požadavků na kvalitu a výrobu v tomto oboru.
 
Roční zpracované množství představuje 1 mil. tun , skladovací zásoby tvoří cca 200 000 tun. Firma, která od roku 2010 patří ke koncernu Klöckner, patří v současné době na žebříček evropského obchodu s ocelí.
 

Projekt provozovny sever

Zvýšení skladové kapacity pomocí magnetů

Ve skladu ocelárny Becker Stahl tvoří jeřáby důležitou součást vnitropodnikové logistiky, která spojuje výrobu, skladování a expedici. Proto mají jeřáby velký vliv jak na efektivitu, tak i na flexibilitu veškerých procesů. Maximální provozuschopnost jeřábů má nejvyšší prioritu. Dva procesní jeřáby Demag typu Coilmaster zajišťují ve společnosti Becker poloautomatickou i plně automatickou manipulaci s ocelovými svitky. Spolehlivý provoz je také zajištěn redundantní jeřábovou technikou. Jeřáb 1 zajišťuje  automatickou obsluhu skladu svitků. Jeřáb 2 je provozován jako poloautomatický jeřáb a zajišťuje nakládku a vykládku zásobovacích vozidel a obsluhu předskladu (karanténní oblast). Tento jeřáb může být provozován také v automatickém režimu.
 
Novinkou je zde uchopovací technika.  Poprvé jsou v automatickém skladu použity automatické procesní jeřáby Demag s magnety na svitky:
 
  • Optimální využití plochy. Uchopování břemen shora umožňuje skladovat ocelové svitky s boční vzdáleností pouhých 300 mm. Díky tomu je zvýšeno efektivní využití skladového prostoru o přibližně 30 %.
  • Přeprava šetrná k materiálu.  Magnety zajišťují šetrnou manipulaci s těžkými a křehkými ocelovým svitky. Konfigurovatelná strategie skladu  umožňuje optimální umístění každého svitku ve skladu i ve třech stohovacích úrovních.
  • Vysoká bezpečnost: kromě laserem řízeného polohování jeřábu a kočky  je kontrolována vzdálenost obou jeřábů pomocí světelných závor, které pracují se dvoustupňovým vypínáním. Vzdálenost jeřábů  je monitorována bezpečnostním řídicím systémem, který je koncipován podle kategorie 3.
  • Maximální efektivita: sklad pracuje nepřetržitě v provozním režimu 24/7 bez přestávky a s maximální možnou efektivitou. Požadovaný výkon překládky je dosahován pomocí vlastního systému pro správu skladu Demag, který je implementován do řízeného systému Becker Stahl.
  • Úspora zdrojů: kromě optimálního využití plochy dosahuje jeřábová technika vynikajících výsledků  i při spotřebě elektrické energie. Rekuperačně získávaná elektrická energie při spouštění břemen je opět přiváděna do interní elektrické rozvodné sítě a díky tomu snižuje spotřebu elektrické energie a tím také šetří provozní náklady zařízení. 

Procesy

Předstupeň ke skladu svitků

Dodávky a expedice materiálu jsou v ocelárně Becker-Werk Nord realizovány nákladními automobily.  Pomocí speciálního jeřábu na svitky tzv. Coilmaster se materiál zvedne ručním ovládáním z nákladního vozidla a uloží se do "karanténní" oblasti. Zde proběhne přejímka, tzn. svitek je vybaven pasportem a štítkem. Údaje o svitku jsou předány do systému pro správu skladu a systému skladového hospodářství (Baan), zde proběhne porovnání s evidovanými údaj.
 
Pro zabezpečení kvality se z každého svitku odřízne vzorek. Datový tok u Beckera zahrnuje i dodavatele oceli, takže lze získat veškeré údaje o fyzikálních a chemických parametrech svitku.
 

Bezpečná manipulace se svitky

 Po kontrole jakosti je svitek předán ručně ovládaným jeřábem na předávací místo automatického skladu. Při uchopování pomocí magnetu proběhne kontrola laserovým paprskem, zda je svitek uchopen centricky. V případě potřeby proběhne opravný pojezd ve směru pojezdu kočky. Tím je zajištěno přesné uchopení a nastavení polohy automatickým jeřábem ve skladu. Magnet je vybaven dvojitým zabezpečením: v prvním stupni proběhne zmagnetizování ve stupni jednoduché bezpečnosti a břemeno je nadzvednuto pomalým pohybem. Jakmile magnet spolehlivě dosedne, automaticky proběhne přepnutí na plné zatížení a zdvihání pokračuje s maximální rychlostí. 

Předání automatickému jeřábu

V místě předání přepne obsluha jeřáb do automatického provozního režimu. Počítač pro správu skladu (LVR) definuje místo v automatickém předskladu  uvnitř oplocené skladové plochy. Po předání svitku se jeřáb vrátí nazpět do karanténní oblasti a je zde opět k dispozici pro ruční vykládku.
 
Systém LVS předá automatickému jeřábu 1 pokyn k naskladnění s uvedením přesného výchozího a cílového bodu. Jeřáb umístí kladkostroj pomocí laserových čidel přesně nad svitek a uchopí jej. Váha jeřábu přitom změří přesnou hmotnost svitku. Zdvihací zařízení zvedne magnet s břemenem do nejvyšší polohy zdvihu k mechanickému vedení břemene, které zabrání kývání břemene. Potom se automatický jeřáb přemístí maximální pojezdovou rychlostí do definované cílové polohy skladu a svitek uloží.
 

Struktura skladu

Sklad je koncipován podle geometrických podmínek. Nejširší svitky se ukládají ve vnějších řadách, což umožňuje využití stínu jeřábu. Počítač správy skladu zná průměr, rozměry, povrch a jakost materiálu. To umožňuje automatickému systému provést správné naskladnění.
 
Svitky jsou přitom uloženy na takzvaných blocích, které jsou přizpůsobeny podle nejrůznějších šířek a průměrů. Strategie naskladňování podle materiálu, vícestupňového omezení, např. pro vyloučení nadměrné výšky stohu, zaručuje maximální využití plochy při bezpečné manipulaci s materiálem.
 

 Procesy vyskladňování

Vyskladnění proběhne na základě požadavku výroby nebo zákaznické objednávky podle kusovníku přípravy svitků. Předání do výroby probíhá pomocí křížového otočného disku, který tvoří rozhraní mezi skladem a stroji. Procesní jeřáb odloží svitky a potvrdí signálem předání do obráběcího centra. Pomocí otočných disků proběhne i zpětné naskladnění částečně použitých svitků do automatického skladu prostřednictvím datového čipu. Jeřáb přitom pomocí integrovaného jeřábové váhy zjistí aktuální hmotnost svitku.
 

Výroba a sklad hotových svitků

V halách 12 a 13 přímo přiléhajících ke skladu nainstalovala ocelárna Becker Stahl příčné a podélné dělicí příčky. V těchto výrobních halách zajišťují manipulaci s produkty 4 dvounosníkové mostové jeřáby Demag ZKKE s ručním dálkovým ovládáním.
 
Hala 13 je vybavena jedním jeřábem 35 t a jedním jeřábem 28 t. Oba jeřáby pracují s háky C pro manipulaci s podélně dělenou pásovou ocelí. Ve vedlejší hale 12 se zpracovávají plechy do tloušťky 4 mm. Obsluha je zajištěna dvěma jeřáby 20 t s lanovými kladkostroji DR-Pro a balíkovým drapákem pro manipulaci s materiálem na paletách.
 
 
Becker stahl product layout

Technické údaje

Jeřábová technologie pro skladování a hrubé opracování svitků

Typ jeřábu *) Nosnost
[t]
Rozpětí
[mm]
Vázací prostředky Řídicí jednotka
  Automatický sklad svitků hala 11  
ZKKW 34 39,000 Magnet na svitky Automatické ovládání
ZKKW 34 39,000 Magnet na svitky Dálkové / automatické ovládání

Hala 12 (linka pro podélné dělení)

 
ZKKE  20  31,810 Balíkový drapák  Dálkové ovládání
ZKKE  20  31,810 Balíkový drapák Dálkové ovládání
Hala 13 (linka pro podélné dělení)
ZKKE 35 31,810  Háky C Dálkové ovládání
ZKKE 28 31,810 Háky C Dálkové ovládání

*) ZKKW: Procesní jeřáb s vrátkem
   ZKKE:Dvounosníkový standardní mostový jeřáb