Zautomatyzowany magazyn suwnicowy z techniką magnesową

Becker Stahl-Service

Rozwiązanie procesowe dla obróbki stali

Rano zamówione, po południu wykonane, wieczorem załadowane i następnego dnia dostarczone – w jednym z największych w Europie centrów serwisowych w branży płaskowników stalowych dostawy wąskich taśm stalowych i przycinanych blach stalowych w ciągu 24 godzin są na porządku dziennym. W tym celu firma Becker-Stahl-Service GmbH  zainwestowała w innowacyjną technologię produkcyjną i magazynową. Głównym elementem nowych linii produkcyjnych jest zautomatyzowany magazyn suwnicowy zwojów stali. Dwie suwnice procesowe Demag  są odpowiedzialne za optymalne składowanie materiałów i terminowe zaopatrywanie linii produkcyjnych. Cały sprzęt i komputer do zarządzania magazynem (LVR) dostarcza firma Demag Cranes.

 • Dwie zautomatyzowane suwnice procesowe z techniką magnesową
 • Wzrost efektywności  wykorzystania powierzchni magazynowej o 30%
 • System zarządzania magazynem z konfgurowalnymi strategiami magazynowania
 • Bezpieczne sterowanie suwnicami

Becker Stahl-Service

Od sprzedawcy do centrum serwisowego stali

Co miesiąc ponad 6 000 załadunków i rozładunków, wysyłka towarów samochodami ciężarowymi i koleją w systemie 4-zmianowym przez sześć dni w tygodniu: Becker Stahl-Service w Bönen spełnia na czas wszelkie życzenia klientów.

Założone jako zakład handlujący stalą przedsiębiorstwo w Unna-Bönen rozwinęło się w centrum serwisowe stali zatrudniające 400 pracowników, które zajmuje się sprzedażą, składowaniem, przeładunkiem i wstępną obróbką stali.

Program dostawy obejmuje, oprócz szerokich i wąskich taśm stalowych, arkuszy i elementów przycinanych, również płyty trapezowe w różnych wersjach wykonania i z różnymi powłokami. Udział ponad 60% w dostawach dla przemysłu samochodowego i poddostawców producentów samochodów wymaga dotrzymania wysokich norm jakościowych i produkcyjnych tej branży.

Roczny zbyt wynoszący ok. 1 mln ton w połączeniu z zapasami ok. 200 000 ton i krótkoterminową produkcją gwarantuje przedsiębiorstwu należącemu od 2010 r. do koncernu Klöckner czołową pozycję w europejskim handlu stalą.

Projekt - Zakład Północny

Wzrost pojemności magazynowej dzięki technice magnesowej

W magazynie firmy Becker Stahl urządzenia suwnicowe są istotną częścią składową wewnątrzzakładowej logistyki, produkcji, składowania i wysyłki towarów. Mają one duży wpływ zarówno na efektywność, jak i elastyczność wszystkich procesów. Maksymalna dyspozycyjność suwnic ma najwyższy priorytet. Dwie suwnice procesowe Demag typu Coilmaster odpowiadają w firmie Becker za częściowo bądź w pełni zautomatyzowany system manewrowania zwojami stali. Niezawodna eksploatacja jest dodatkowo zabezpieczona dzięki zastosowaniu redundantnej techniki suwnicowej. Suwnica 1 przejmuje w sposób w pełni zautomatyzowany zaopatrywanie magazynu zwojów stali. Suwnica 2 pracuje w trybie półautomatycznym i odpowiada za załadunek i rozładunek pojazdów dostawczych oraz obsługę strefy magazynowej (strefa kwarantanny). Suwnica ta może też pracować w trybie automatycznym.

Nowością jest tu element zaczepowy:  Po raz pierwszy w zautomatyzowanym magazynie stosuje się suwnice procesowe Demag z magnesami do mocowania zwojów:

 • Optymalne wykorzystanie powierzchni: dzięki przyjmowaniu ładunku od góry zwoje stali są składowane w odstępie bocznym wynoszącym zaledwie 300 mm. Pozwala to zwiększyć efektywność  wykorzystania przestrzeni magazynowej o około 30%.
   
 • Transport chroniący materiał: Technika magnesowa zapewnia sprawną obsługę ciężkich i jednocześnie wrażliwych zwojów stali. Konfigurowalne strategie magazynowania  umożliwiają optymalne składowanie zwojów różnego typu - również w trzech stosach.
   
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa: Oprócz laserowego sterowania położeniem suwnicy i wózka , odstęp między suwnicami jest regulowany przez bariery świetlne z dwustopniowym wyłącznikiem. Odstęp między suwnicami jest monitorowany przez sterowanie ochronne zaprojektowane wg kategorii 3.
   
 • Najwyższa efektywność: Magazyn pracuje nieprzerwanie w trybie 24/7 z najwyższą produktywnością. Własny system zarządzania magazynem Demag, zintegrowany ze strukturą systemu firmy Becker Stahl, pozwala uzyskać wymaganą wydajność przeładunkową.
   
 • Oszczędność zasobów: Oprócz optymalnego wykorzystania powierzchni, technika suwnicowa przekonuje też pod względem zużycia energii. Energia odzyskiwana podczas opuszczania ładunków jest ponownie doprowadzana do wewnętrznej sieci prądu, obniżając w ten sposób zużycie energii i koszty eksploatacyjne instalacji. 

Procedury procesowe

Stacja wstępna magazynu zwojów

Dostawa i wysyłka materiału w zakładzie północnym firmy Becker odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych. Sterowany ręcznie towar jest podnoszony z samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy Coilmaster i odkładany do strefy kwarantanny. Tam towar jest przyjmowany na stan magazynu, tzn. otrzymuje paszport zwoju i etykietę. Dane zwoju są przekazywane systemowi zarządzania magazynem i systemowi gospodarowania towarami (Baan), gdzie dane są porównywane z zapisanymi parametrami specyfikacyjnymi.

Z każdego zwoju wycinany jest wzorzec służący kontroli jakości. Transfer danych z firmy Becker obejmuje dostawców stali, dzięki czemu właściwości fizyczne i chemiczne zwojów są ogólnie dostępne.

Bezpieczne przejmowanie zwojów

Po kontroli jakości zwój jest transportowany sterowaną ręcznie suwnicą do punktu przekazywania w automatycznej strefie wstępnej. Podczas mocowania magnesami wiązka laserowa sprawdza, czy zwój jest przymocowany osiowo. W razie potrzeby wyzwalany jest ruch korygujący w kierunku jazdy wózka. Zapewnia to dokładne mocowanie i pozycjonowanie w magazynie przez suwnicę automatyczną. Magnes posiada podwójne zabezpieczenie: W pierwszym stopniu następuje magnetyzowanie w trybie zwykłego bezpieczeństwa i podnoszenie ruchem pełzającym. Jeżeli magnes stabilnie przylega do ładunku, następuje automatyczne przełączenie na pełne obciążenie i podnoszenie jest wykonywane z maksymalną prędkością. 

Przekazywanie suwnicy automatycznej

W punkcie przekazywania operator przełącza suwnicę na tryb automatyczny. Komputer do zarządzania magazynem (LVR) przydziela miejsce w automatycznej strefie wstępnej  w obrębie odgrodzonej powierzchni magazynowej. Po przekazaniu zwoju suwnica powraca do strefy kwarantanny i jest gotowa do ręcznego rozładunku.

Komputer LVS wysyła komendę składowania do suwnicy automatycznej 1 z podanymi współrzędnymi źródłowymi i docelowymi. Suwnica ustawia swój wciągnik za pomocą czujników laserowych dokładnie nad zwojem i przechwytuje go, podczas gdy waga suwnicy waży zwój. Wciągnik ciągnie magnes i ładunek na najwyższą pozycję podnoszenia do mechanicznej prowadnicy ładunku, aby uniknąć kołysania ładunku. Następnie suwnica automatyczna przesuwa się z maksymalną prędkością do zdefiniowanej pozycji magazynowej i odstawia zwój w magazynie.

Struktura magazynu

 Magazyn wybudowano na bazie zasad geometrycznych. Najszersze zwoje są składowane na zewnętrznych liniach, aby wykorzystać cień suwnicy. Komputer do zarządzania magazynem posiada wszystkie informacje dotyczące wymiarów, powierzchni i jakości materiałów. Dzięki temu system jest w stanie odpowiednio składować szpule.

Zwoje spoczywają na tzw. blokach zwojowych o różnych szerokościach i średnicach. Dostosowane do materiału strategie magazynowania, które uwzględniają wielostopniowe restrykcje, np. dotyczące układania w stosy, gwarantują maksymalne wykorzystanie powierzchni przy bezpiecznym operowaniu materiałem.

Procesy ekspedycji materiału

Materiał jest wydawany z magazynu na żądanie produkcji lub zamówienie klienta wg listy przygotowania zwojów. Przekazanie linii produkcyjnej odbywa się za pomocą krzyżowych talerzy obrotowych, które są łącznikiem między magazynem a maszynami. Suwnica procesowa odstawia zwoje i zgłasza ich przekazanie stacjom obróbki poprzez wymianę informacji („handshake“). Talerze obrotowe przekazują też używane zwoje do ponownego składowania w zautomatyzowanej strefie wyposażonej w moduł danych. W tym celu suwnica określa za pomocą zintegrowanej wagi aktualny ciężar zwoju.

Produkcja i magazyn prefabrykatów

W sąsiadujących bezpośrednio z magazynem halach 12 i 13 firma Becker Stahl zainstalowała stacje obróbki detali poprzecznych i podłużnych. W tych halach produkcyjnych cztery sterowane radiowo suwnice pomostowe dwudźwigarowe Demag ZKKE odpowiadają za manewrowanie produktami.

Hala 13 jest wyposażona w suwnicę 35-tonową i 28-tonową. Obie suwnice z hakiem ceowym służą do manewrowania wąskimi taśmami stalowymi. W położonej równolegle hali 12, w której przetwarzane są blachy o grubości do 4 mm, dwie 20-tonowe suwnice z wciągnikiem linowym DR-Pro i chwytakiem pakunków wykonują przeładunek towarów składowanych na paletach.

Becker stahl product layout de

Dane techniczne

Technika suwnicowa dla magazynu zwojów i stacji wstępnej obróbki

Typ suwnicy*) Udźwig
[t]
Rozstaw suwnicy
[mm]
Element chwytny Sterowanie
  Zautomatyzowany magazyn zwojów w hali 11  
ZKKW 34 39,000 Magnes do mocowania zwojów Automatyczne
ZKKW 34 39,000 Magnes do mocowania zwojów Sterowanie radiowe / automatyczne

Hala 12 (stacje obróbki detali podłużnych)

 
ZKKE  20  31,810 Chwytak pakunków  Sterowanie radiowe
ZKKE  20  31,810 Chwytak pakunków Sterowanie radiowe
Hala 13 (stacje obróbki detali poprzecznych)
ZKKE 35 31,810  Hak ceowy Sterowanie radiowe
ZKKE 28 31,810  Hak ceowy Sterowanie radiowe

 

*) ZKKW: Suwnica procesowa z wciągnikiem
   ZKKE: Standardowa suwnica pomostowa dwudźwigarowa