Spolehlivá manipulace

Deutz AG, strojírenství

Jeřábový stavebnicový systém po celé ploše

Více než 250 000 motorů ročně

Výrobní program společnosti DEUTZ AG zahrnuje vznětové motory ve výkonových třídách do 500 kW,  chlazené vzduchem, vodou a olejem. Tyto motory se používají v mobilních pracovních zařízeních, jako jsou stavební stroje, pozemní dopravníky, letištní zařízení a důlní stroje, užitkové stroje a kolejová vozidla, ve stacionárních zařízeních,  jako jsou generátory, čerpadla a kompresory a také v traktorech a jiných zemědělských strojích. Jenom ve finálním montážním závodě v Kolíně - Porz se ročně vyrobí více než 250 000 motorů.

Systém pro 3 500 expedičních variant

Profilové koleje jeřábové stavebnice Demag KBK se rozprostírají jako červená obloha kolem celé střechy haly 41. Jsou základem pro flexibilní a ergonomickou montáž  vodou chlazené řady motorů DEUTZ.  Při započtení různých zakázkových variant, které byly sestrojeny od začátku výroby, vznikne úctyhodný počet 3 500 nejrůznějších variant provedení. Pro maximálně flexibilní systém KBK to nepředstavuje žádný problém.

Zaměřeno na efektivitu práce.

Celoplošně instalovaný systém z jeřábové stavebnice Demag KBK umožňuje zvedání těžkých částí motoru, a k montážním místům současně přivádí média jako elektrický proud a tlakový vzduch. Díky vysoké flexibilitě systému je společnost DEUTZ AG schopna rychle reagovat na poptávky po nových variantách motorů a na stále se zkracující životní cykly motorů.

DEUTZ AG, strojírenství

Flexibilita motoru pro efektivní montáž

Již v dřívější fázi projektu se společnost Deutz rozhodla pro instalaci modulárního celoplošného přepravního a manipulačního systému. Vzhledem k velikosti celého systému to byla pro projekční a realizační Demag týmy skutečná výzva. Instalace jeřábů zavěšených na svornících pod ocelovou konstrukcí a jejich zprovoznění se muselo provádět postupně. Postupně pokračovala šroubovaná technologie pro každý jednotlivý modul, aby společnost Deutz mohla začít s předsériovou výrobou. Po jednoměsíční zkušební fázi byl proces schválen a výroba mohla být zahájena. 

Dopravně technické komplexní řešení

Společnost Demag se prosadila při získávání zakázky mezi tvrdou konkurencí. Rozhodující byla nabídka celkového řešení s kompaktním zdvihacím zařízením. K němu patří kromě jeřábové stavebnice s rozmanitými profily a prvky zejména plynule pracující řetězové kladkostroje DCS-Pro, které se používají při montáži těžkých olejových van. Pomocí Demag balancérů se naopak optimálně instalují kloubové a vačkové hřídele.

Požadavek na vysokou flexibilitu

I technicky méně nadaný návštěvník si při průchodu montážní halou všimne, že společnost Deutz využívá jeřábový systém KBK pro široké spektrum úloh. Flexibilita a modulárnost jsou však žádány také s ohledem na možnost přizpůsobování montážních procesů. Aby bylo možné flexibilně reagovat například na kratší životní cykly motorů, jejichž výfukové plyny splňují přísnější legislativu.

Montáž motorů

Rychlé změny k dosažení dlouhodobé efektivity

Společnost Deutz nechala pod střechou haly celoplošně nainstalovat komponenty z jeřábové stavebnice KBK, slouží tak od fáze třídění až po finální expedici. Řešení je bez nutnosti výstavby opěr, což extrémně zjednodušuje přestavbu. Tak je možné během pouhého víkendu změnit dispozici jednotlivých pracovišt nebo do linky integrovat další provozní prostředky.  A díky definovaným rozměrům rastru je možné kdykoliv snadno a bezproblémově přemístit jeřáby z jeřábové stavebnice do jiné části.

Jeřábový systém, který zvládá více úkolů

Systém KBK  neslouží společnosti DEUTZ pouze pro přepravu a manipulaci, ale také pro podávání manipulátoru, zavěšení  šroubovací techniky a ostatních provozních a montážní nástrojů, měřícího zařízení a skenerů. K umístění slouží i posuvná zařízení na plnění oleje, pomocí kterého lze při revizi motoru doplnit olejovou náplň.  Systém KBK slouží i k zavěšení všech ovladačů šroubovací techniky, což umožní docílit plynulého procesu montáže.