Demag Servis

Modernizace / rekonstrukce

Nové technologie pro Vaše zařízení.

S modernizací od firmy Demag, budou Vaše zařízení v souladu s nejnovějším stavem techniky.

Můžete využít nové technické možnosti a vyměnit zastaralé komponenty, svoje zařízení přizpůsobit změněným rámcovým podmínkám nebo dovybavit dalšími funkcemi.

Nabízíme Vám řešení na míru od jednotlivých úkonů až po kompletní modernizaci Vašich jeřábů na klíč.

Modernizace a rekonstrukce průmyslových jeřábů

Modernizací k vyšší hospodárnosti - přesně a nezávisle na výrobci

Nové jeřáby a komponenty odpovídají stavu techniky a požadavkům v době vzniku. Čas je neúprosný a tak  vše nové jednou "zestárne". Požadavky se mohou během provozu měnit, nová technická řešení mohou nabízet vyšší spolehlivost či bezpečnost. Modernizace Demag Vám zajistí hospodárnost i po mnoha letech provozu zařízení.

Odbornost a zkušenosti výrobce

Manufacturing expertise and experience

Jako jeden z předních výrobců jeřábové techniky disponujeme dlouholetými praktickými a konstrukčními zkušenostmi s modernizacemi a rekonstrukcemi . Můžete se proto spolehnout na to, že modernizace od Demagu je promyšlená od začátku do konce. Naše rozsáhlá servisní síť Vám navíc umožní stát Vám po boku během celého procesu konzultací. Důležitá je i realizace prostřednictvím našeho lokálního zastoupení.

Další výhody:

 • Zvýšená kapacita a výkon překládky
 • Přizpůsobení novým účelům využití
 • Trvale zajištěná provozuschopnost
 • Zvýšení bezpečnosti
 • Zajištění dodávek náhradních dílů

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 111
Email:
sly.corporate@konecranes.com

Further information

Zvýšení výkonu

Increase performance

Náš tým vyškolených a zkušených odborníků Vaše zařízení vhodně připraví na budoucí použití. Nezáleží na tom, jedná-li se o zvýšení výkonu, doplnění nových funkcí, další využití nebo prodloužení životnosti. Využíváme přitom stávající zdroje a všechny potřebné díly sladíme s nejmodernějším stavem techniky.

Příklady realizované modernizace:

 • Přizpůsobení zátěže změněným nebo rozšířeným úlohám
 • Optimalizace rychlostí zdvihu a pojezdu zdvihadel, jeřábů a koček
 • Kontrola statiky zařízení a vyměřování drah jeřábů
 • Modernizace ovládání pro větší komfort při obsluze
 • Optimalizace pohonů pro bezpečné a přesné pojíždění a polohování
 • Zvýšení rychlosti překládky pro kratší pracovní cykly

Přizpůsobení účelu použití

Modernisation and refurbishment

Provedeme rekonstrukci Vašeho jeřábového zařízení podle aktuálních požadavků. Nezáleží na tom, jedná-li se o stěhování nebo změnu výrobního procesu. Je jedno, jestli je nutná výměna jednotlivých komponentů, doplnění dalších funkcí nebo modernizace celého jeřábu.

Příklady  modernizace:

 • Optimalizace procesů prováděných zařízeními pro vyšší rychlost překládky a větší hospodárnost
 • Změna rozpětí
 • Stěhování zařízení
 • Přizpůsobení novým podmínkám - demontáž, přeprava, modifikace, opětovná montáž a uvedení do provozu
 • Přizpůsobení prostředků pro uchopení břemene při změně požadavků na jeřáb
 • Montáž (kalibrovatelných) vážních zařízení pro vyšší bezpečnost obsluhy, zařízení i břemene

Zajištění provozní pohotovosti

Pro zajištění provozuschopnosti zařízení se doporučuje neustálé sledování všech důležitých parametrů. Konec životnosti u zdvihacích zařízení lze například včas rozpoznat a generální opravou nebo modernizací ji lze výrazně prodloužit. Výrazně tak přispějeme k udržení hodnoty Vašeho zařízení a k zvýšení ochrany před výpadky výroby v důsledku neplánovaných odstávek.

Příklady modernizace:

 • Zjištění zbývající životnosti zařízení
 • Včasné naplánování odstávek pro údržbu a modernizaci
 • Výměna jednotlivých komponentů pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení
 • Respektování aktuálních norem a směrnic
 • Včasná výměna opotřebovaných dílů pro eliminaci výpadků zařízení
 • Osvědčení o prodloužení provozu příslušnými certifikáty
 • Funkční kontrola všech parametrů zařízení pro zjištění statusu zařízení
 • Zaškolení odborného personálu s provozem jeřábového zařízení

Zvýšení bezpečnosti

Improve safety

Pouze správné bezpečnostně technické vybavení Vašeho zařízení zaručuje splnění všech zákonných požadavků.Hospodárně a spolehlivě. Naši odborníci vyvíjejí pro zařízení pracující ve speciálních podmínkách individuální koncepce optimální ochrany zařízení, obsluhy a břemen včetně výchozí revize zařízení dle ČSN ISO 12480.

Příklady  modernizace:

 • Pojistka proti přetížení
 • Paměť celkového zatížení pro snadný a přesný výpočet zbývající životnosti
 • Ovládání objezdu pro rozpoznání a objíždění překážek
 • Optické nebo mechanické distancování jeřábů a koček
 • Ovládání průjezdu branou pro bezpečný přechod mezi vnitřním a vnějším prostředím
 • Zajištění optimální vzdálenosti mezi jeřáby a stroji
 • Plošiny nosníků jeřábu pro usnadnění údržby
 • Koncové vypínače zdvihacích zařízení a pojezdů
 • Hydraulické a gumové nárazníky pro dráhy jeřábů a nosníky pojezdů
 • Plná automatizace a poloautomatizace