Řešení na míru pro jednotlivá pracoviště

Chemický průmysl

Chemický průmysl

Pomocí Demag jeřábů a komponentů zůstávají procesy chemického průmyslu spolehlivě zajištěny, a to jak při skladování, výrobě, tak i při manipulaci s produkty. Pomocí vhodných technologií zajišťujeme efektivní vnitropodnikovou logistiku.

Oblasti použití

  • Výroba chemických produktů
  • Řešení pro zóny s rizikem výbuchu

Výroba chemických produktů

Při výrobě chemických produktů je nutné dočasné skladování surovin, jako jsou granuláty a chemické polotovary, a jejich další přeprava v rámci provozu (např. v přepravních žocích). Naše pojezdové, podvěsné a výkyvné jeřáby zajišťují bezpečnou a přesnou manipulaci.

Pro manipulaci se sudy a boxy dodáváme jeřáby pro sklady a pracoviště, která je nutné vzhledem k úspoře prostoru integrovat do daného okolí.  A v neposlední řadě motory pohonů Demag udržují v chodu dopravně technická řešení nebo přesné dávkování jednotlivých přísad.

Řešení pro oblasti s rizikem výbuchu

Naše joint venture společnost MHE Demag se již po mnoho let úspěšně zabývá konstrukcí a výrobou zdvihacích zařízení určených pro výbušná prostředí.  Kromě dodávek jednotlivých jeřábových dílů nabízíme i realizaci kompletních jeřábů s našimi osvědčenými patkovými kladkostroji Demag FDR.  MHE Demag jako kvalifikovaný autorizovaný dodavatel a partner disponuje příslušnými certifikáty ATEX.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.