Spolehliví pomocníci v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Jsme  již několik desetiletí spolehlivým partnerem v automobilovém průmyslu. Dodáváme řešení pro manipulaci a vnitropodnikovou logistiku v rámci celého výrobního procesu.  Výrobci automobilů a jejich subdodavatelé po celém světě využívají naše zdvihací a přepravní technologie při výrobě a montáži svých produktů.

Oblasti použití

  • Lisovny
  • Montáž motorových vozidel
  • Subdodavatelský průmysl

Lisovny

Dodáváme speciální procesní jeřáby na zakázku do lisoven v automobilovém průmyslu, které jsou integrovány do komplexních výrobních procesů našich zákazníků. Jeřáby zajišťují včasné podávání nástrojů na lisovací linky i jejich uskladnění. Zejména pokud se používají nástroje o hmotnosti až 50 tun, jeřáby pracují v celém svém výkonu.

Montáž motorových vozidel

Na předmontážních a montážních linkách v automobilovém průmyslu se v první řadě uplatňují rozmanitá řešení naší jeřábové stavebnice KBK. Stavebnicový systém těchto řešení pomáhá zaměstnancům našich zákazníků při výrobě nejrůznějších modulů a dílů a při montáži motorových vozidel. A také při manipulaci v rámci komplexních manipulačních systémů, ideální je KBK jeřábová stavebnice pro sériové výrobní linky.

Subdodavatelský průmysl

Také subdodavatelé automobilového průmyslu spoléhají na technologie Demag. Naše jeřáby a  rozmanité zdvihací zařízení  podporují výrobce v místech, kde se jedná o zdvihání a vnitropodnikovou přepravu břemen. Demag procesní jeřáby zajišťují například manipulaci a skladování ocelových svitků, z nichž se vyrábějí jednotlivé díly karosérií. Demag řetězové kladkostroje doplňují ergonomické vybavení pracovišť.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.