Jeřáby pro expanzi

John Deere, zemědělské stroje

Jeřáby pro expanzi

Vysoký výkon překládky a maximální flexibilita: tak zněl požadavek společnosti John Deere pro novou výrobní a skladovou provozovnu v Domodedovu v Rusku. Výrobní závod leží před branami Moskvy a vyznačuje se možností výroby široké palety výrobků. John  Deere přitom může i s ohledem na dlouhodobé cíle variabilně měnit technologickou dispozici výroby. Velký podíl na tom nesou Demag jeřábové systémy, které byly instalovány na výrobních stanicích, a které podporují pracovníky při montážních pracích.

  • Dvě montážní linky na traktory a zemědělské sklízecí stroje.
  • Koncepce toku materiálu s 18 pevnými ocelovými konstrukcemi
  • 35 podvěsných jeřábů a sloupových výklopných jeřábů KBK

Namířeno k zákazníkovi

Společnost John Deere montuje na ploše 20 000 m²  velké traktory, kombajny, bagrové nakladače, kolové nakladače, stroje na těžbu dřeva a vyvážecí stroje. V bezprostřední blízkosti největšího ruského letiště Domodedovo vzniklo kromě výrobního závodu také středisko náhradních dílů o rozloze 27 000 m² s přibližně 140 000 položkami náhradních dílů a příslušenství. Odtud zajišťuje John Deere přímé dodávky svým zákazníkům v rámci Ruska a na okolní trhy.

Osvědčený tok materiálu

Uspořádání technologie v ruském výrobním závodě bylo převzato na základě praxe ze stávajících výrobních závodů v USA . Postupně John Deere vybudoval halu se 2 výrobními linkami s taktovanou montáží.

  • Linka 1:  Montáž velkých traktorů, ve které projíždějí nosiče mezi jednotlivými montážními stanicemi.
  • Linka 2:  Kombinovaná linka pro kompletaci zemědělských sklízecích strojů

Na obou montážních linkách byly instalovány pracovní stanice, kterými všechny traktory a sklízecí stroje procházejí ve výrobním taktu. Potřebná zdvihací technika byla plánována výhradně s podvěsnými jeřáby a doplňujícími sloupovými výkyvnými jeřáby. Celkem 35 jeřábů pomáhá personálu při montáži výrobků John Deere.

Jeřáby a ocelové konstrukce

Firma Demag vybudovala 18 volně stojících ocelových konstrukcí s půdorysným rozměrem 9,1 x 12 m a výškou 8,45 m. Na této nosné konstrukci byly instalovány jeřábové dráhy pod úhlem 90° vůči směru toku montáže, po nichž pojíždějí podvěsné jeřáby. Podvěsné jeřáby přitom byly dimenzovány podle specifických požadavků jednotlivých montážních stanic: od jednonosníkového podvěsného jeřábu EPDE s válcovaným profilem a s nosností 1 t až po jeřáb EKDE se skříňovým nosníkem, který zdvihá břemena do 15 t pomocí svých tandemově poháněných kladkostrojů o nosnosti 7,5 t.

Vyšší flexibilita: stavebnicový koncept výrobních stanic umožňuje měnit výrobní dispozice při změněných výrobních podmínkách a to nezávisle na architektuře haly. Jednotlivé moduly se vyrábějí v amerických výrobních závodech John Deere a do závodu v Domodedovu se přepravují v námořních kontejnerech. Pomocí překládacích doků se konstrukční díly dopravují k výrobním linkám a podle plánu se dodávají k montážním pracovištím.

Linka 1: Montáž traktorů

Na začátku výroby traktorů se na pojízdný nosič linky 1 usadí šasi. V průběhu další kompletace projíždějí nosiče následujícími stanicemi, ve kterých se pomocí podvěsných jeřábů provádí montáž dalších hotových a připravených modulů, jako jsou hnací hřídele, výfukové systémy, kabina a podběhy kol. 3 stanice jsou vybaveny výkyvnými jeřáby KBK s řetězovými kladkostroji DC 250. Jeřáby KBK slouží například k polohování nádrží při montáži.

Linka 2: " Kombinovaná linka"

Na druhé lince byly instalovány vestavěné ocelové konstrukce s podvěsnými jeřáby, které jsou rovněž ovládány pomocí ovladačů DST. Na 8 montážních stanicích "kombinované linky" pojíždí vždy dvojice identických podvěsných jeřábů na jedné montážní stanici, na jedné stanici pracují 3 jeřáby EPDE s nosností 1 t.

Všechny podvěsné jeřáby jsou vybaveny dvoustupňovým bezpečnostním monitorování vzdálenosti.

Pro břemena do 25 t

Pro manipulaci s břemeny větších rozměrů a hmotnosti byly přistavěny 2 ocelové konstrukce s jeřáby s celkovou nosností 17,5 t a 25 t. Obě tyto stanice jsou umístěny před montážními linkami v bezprostřední blízkosti překládacích doků.

Celkem 4 jeřáby na těchto stanicích se od ostatních jeřábů liší nejenom zvýšenými nosnostmi. Z důvodu velkých zdvihaných objemů jsou ovládány dálkovým ovládáním a  všechny zdvihací pohyby  jsou plynule ovladatelné pomocí frekvenčních měničů.

Na největším montážním pracovišti celého závodu pojíždějí 2 podvěsné jeřáby EKDE s rozpětím 7,78 m a s nosností 25 t.  4 lanové kladkostroje EKDR-Pro 10 s nosností 5 t a 7,5 t lze provozovat synchronně ve dvojitém tandemu. To umožňuje jeřábům šetrně zdvihat velké konstrukční díly z přepravních boxů, které byly vyrobeny v USA. Na sousedních montážních stanicích vybavených vždy jedním jeřábem 10 t a jedním 7,5 t lze provádět další práce i po finální montáži.

Propojení výroby s celosvětovým zastoupením

Důvodem pro výběr Demagu ze strany společnosti John Deer bylo kromě osvědčené kvality i celosvětové zastoupení.  Ve prospěch firmy Demag mluvili velký počet referenčních zařízení instalovaných v závodech v USA a v Německu.  Rozhodnutí nakonec padlo i díky přesvědčivé koncepci projektování a realizace celé zakázky. Významné bylo také úzké propojení Demagu v rámci celosvětové výrobní sítě, která zahrnovala také místní výrobní kapacity pro výrobu ocelových prvků společnosti John Deere.

Detailní servisní koncepce přitom zajišťuje vysokou provozuschopnost jeřábových zařízení.

Tím je také podpořena výroba pro další růst společnosti John Deere v největší zemi světa.