Materiálově šetrná manipulace s kakaovými boby

Efektivní skladování s jeřábovou technikou Demag

Materiálově šetrná manipulace s kakaovými boby

Logistická společnost Vollers BV investovala do nové infrastruktury v amsterdamském přístavu. Přístavní terminál HoogTij, který byl nedávno uveden do provozu, je určen ke skladování kakaových bobů. Tři plně automatizované procesní jeřáby Demag zde manipulují s tropickým ovocem.

Zákazník 

Amsterdam je po Rotterdamu druhým největším nizozemským přístavem a šestým největším evropským přístavem. Zde u Noordzeekanaal na soutoku řek Amstel a IJ do IJsselmeer se zpracovává více než 20 % mezinárodní sklizně kakaa. Amsterdam je tak největším kakaovým přístavem na světě. Společnost Vollers Holland B.V., člen skupiny Vollers Group, která byla založena před 90 lety v Brémách, má na tomto objemu překládky významný podíl. Tato vlastníkem řízená společnost s 320 zaměstnanci provozuje 13 poboček v Evropě a je jedním z nejzkušenějších poskytovatelů logistických služeb v Evropě v oblasti přepravy, skladování a zpracování zelené kávy a kakaa.

Společnost Vollers Holland B.V. je zkušený profesionál v oblasti kakaa. Společnost Vollers pečlivě skladuje vysoce kvalitní kakaové boby v Amsterdamu na značné části své skladovací plochy o rozloze 120 000 m², aby se tento přírodní produkt mohl později zpracovat na kakaovou masu, kakaový prášek a kakaové máslo. Služby poskytovatele logistických služeb nezahrnují pouze manipulaci s citlivými surovinami. Společnost Vollers také nabízí služby s přidanou hodnotou, jako je čištění, hubení škůdců nebo míchání kakaových bobů.

Úkol

S nově vybudovaným terminálem o kapacitě 75 000 tun má nyní Vollers v Amsterdamu kapacitu 250 000 tun volně loženého zboží. Pro představu o objemu nových skladů: 75 000 tun kakaových bobů odpovídá 1,5 miliardě tabulek čokolády.Velká část zboží je dodávána v kontejnerech a námořními loděmi - především ze západoafrických zemí Pobřeží slonoviny, Ghany, Nigérie a Kamerunu do Evropy. Lodě se vykládají pomocí jeřábů a následně pomocí mobilních dopravníků. Nákladní automobily tvoří další přepravní trasy s kontejnery. Zboží je pak dopravníky přepravováno do skladů, kde je nakonec pomocí mobilního nakládacího mostu, který se pohybuje po kolejích pod úrovní jeřábu, přiváděno do určených nakládacích boxů. Vyprazdňovací dopravník instalovaný v zadní části nakládacího mostu minimalizuje výšku pádu a zajišťuje tak šetrnou manipulaci s cenným zbožím.

Nově vybudovaný skladovací terminál HoogTij pro kakaové boby se skládá ze tří halových komplexů, z nichž každý je dlouhý až 150 m a byl postaven přímo na přístavním nábřeží. Haly jsou rozděleny až do jedenácti skladovacích boxů, které jsou ohrazeny desetimetrovými betonovými stěnami. Díky tomu lze skladovat kakao různé kvality podle druhu. Kakaové boby jsou z každé haly odebírány plně automatizovaným jeřábem. Jeřáby také zajišťují zaskladňování a vyskladňování, dávkování a větrání cenného zboží.

Řešení

Jeřábová zařízení se ovládají na základě koncepce automatizovaného toku materiálu, kterou společně naplánovali vývojáři projektů společnosti Vollers a společnosti Demag - s podporou specifikací efektivní a hospodárné manipulace se zbožím a vysokého stupně transparentnosti zařízení.

Vysoká rychlost manipulace 
42516_4_vollers_800px
Pohled na jeden ze tří skladů: Délka jeřábové dráhy 150 m a rozpětí 37 m
 

Každý ze tří plně automatických procesních jeřábů má nosnost 17 tun. Ve třech skladech pracují na jeřábových drahách dlouhých 150 metrů a překlenují jednotlivé skladovací boxy s rozpětím 37 metrů. Každý jeřáb je schopen vyskladnit až 200 tun suroviny za hodinu. Za tímto účelem najíždí procesní jeřáb ke skladovacímu boxu určenému systémem podle skladových koordinátorů a vyzvedne určené množství. Kromě dodávek jedné odrůdy je možné v součinnosti jeřábu a dopravníkové techniky dobře dávkovat různé kvality. Polohy jeřábových zařízení a nakládacích mostů se rovněž vzájemně blokují, aby se zabránilo případným kolizím. Pro rychlé dokončení operací se jeřáby pohybují rychlostí až 80 m/min. Maximální rychlost zdvihu je 45 m/min nebo 70 m/min v rozsahu dílčího zatížení.

Drapáky s velkým objemem

Uskladněné kakaové boby jsou šetrně odebírány motorovým drapákem. Drapák s kapacitou 14 m³ pracuje s hydraulickým řídicím systémem se solenoidovými ventily. Navzdory svým impozantním rozměrům a vysoké nosnosti může drapák spolehlivě vážit a dodávat i menší množství. Množství se průběžně sleduje a zaznamenává pomocí kalibrovatelného váhového systému instalovaného na kočkách. 

42516_33_vollers_800px
Motorizovaný drapák se dvěma povrchovými vrstvami o objemu 14 m³
 
Technologie plynulého pohonu pro hladký chod jeřábu

Společnost Demag používá ve všech osách pohybu měniče Dedrive-Pro 880 pro plynulý pojezd a zvedání/spouštění. To umožňuje šetrnější přepravu materiálu a vyšší přesnost polohování díky sníženému vibračnímu chování během přepravy s plynulým zrychlováním a brzděním. Elektrické brzdění také vede k menšímu opotřebení mechanických součástí díky prediktivnímu přizpůsobení rychlosti. Procesní jeřáby, doplněné o desetiletími prověřenou technologii pohonu Demag s motory ZBA a pojezdovými koly, se vyznačují plynulým pojezdem, který je šetrný k pojezdové dráze. Poloha jeřábů a jeřábových koček se neustále monitoruje pomocí podélného a příčného polohovacího systému a data se přenášejí do systému řízení zásobníku.

Při vyskladňování jeřáb odebírá kakaové boby pomocí velkoobjemového drpáku a dopravuje je do výsypného trychtýře. Ten je konstrukčně vyřešen tak, aby se předcházelo zbytečnému prášení. Jeřábová zařízení zásobují trychtýře také vícestupňovou strategií otevírání, aby se ještě více omezilo víření prachu. Navíc se tím zajišťuje obzvláště šetrné vysypávání vysoce kvalitního a citlivého zboží. Kakaové boby se dopravují na místa nakládky na nákladní automobily nebo čluny pomocí dopravníkových pásů.

Transparentní správa zásob

Kromě včasného zásobování trychtýře je umožněno transparentní řízení zásob. V jeřábovém zařízení byla nainstalována snímací technologie pro měření výšky. Skenery instalované pod jeřábovým mostem zaznamenávají výškové kontury v jednotlivých oblastech zásobníku. Software v řídicí místnosti jeřábu využívá tyto informace k vytvoření přesného výškového profilu a vizualizuje úrovně naplnění ve všech skladovacích zónách, včetně minimálních a maximálních hodnot.

Díky uloženým hodnotám úrovně naplnění se zabraňuje tvrdému dosednutí drapáku s uvolněným lanem na kužel sypkého materiálu, což dále minimalizuje poškození slupek uloženého materiálu během manipulace/přepravy.  Dále se na ovládacím panelu zobrazuje aktuální stav jeřábu se všemi důležitými stavovými hlášeními. Uživatelsky přívětivým způsobem lze kdykoli aktivovat strategie ukládání podle potřeb zákazníka.

Spolehlivé servisní práce 

Každý jeřáb je vybaven dotykovým panelem a 7palcovým displejem zabudovaným do dveří ovládací skříně. Pro diagnostiku systému se aktuální provozní a poruchová hlášení zobrazují v pořadí, v jakém se vyskytly, což usnadňuje servisní práce. Údržbu nebo opravy mohou technici provádět bezpečně a pohodlně po lávce podél jeřábového nosníku.

Speciální vybavení 

Integrace tří jeřábů do stávajícího systému řízení zásobníků zvyšuje efektivitu a přehlednost při dohledu nad obsahem skladu. Společnost Demag realizovala komunikaci jeřábů s programy pro dopravníky a výsypnými trychtýři od externích dodavatelů. Řídicí a automatizační technika jeřábů je optimálně přizpůsobena pro použití v prašném prostředí s náročným a citlivým přepravovaným materiálem společnosti Vollers Holland B.V. a poskytuje zákazníkovi údaje o stavu systému, skladovaném objemu a provozních podmínkách v reálném čase. Další speciální funkcí na přání zákazníka je drapák s vázacími body pro upevnění dalších břemen. Pracovníci společnosti Vollers je používají ke zvedání minibagru pomocí jeřábu do jednotlivých skladovacích boxů, aby je po vyprázdnění na závěr „vymetly“. 

Závěr 

Po několika měsících provozu jeřábem obsluhovaného terminálu vyvozuje společnost Vollers velmi pozitivní závěry. Za první ¾ roku od uvedení do provozu bylo již uskladněno 80 000 t kakaových bobů. 
Dopravníková technologie se třemi procesními jeřáby zajišťuje spolehlivou automatizovanou manipulaci pro plynulý tok materiálu.