Oszczędny pod kątem materiału przeładunek ziaren kakaowych

Wydajny sposób magazynowania dzięki urządzeniom technicznym firmy Demag

Oszczędny pod kątem materiału przeładunek ziaren kakaowych

W swojej filii w porcie w Amsterdamie firma logistyczna Vollers BV zainwestowała w nową infrastrukturę. Przeznaczeniem niedawno uruchomionego terminala portowego HoogTij jest magazynowanie ziaren kakaowca. Przeładunek naturalnych owoców tropikalnych obsługują w nim w pełni zautomatyzowane suwnice procesowe firmy Demag.

Klient 

Amsterdam jest po Rotterdamie drugim pod względem wielkości portem w Holandii i 6. w Europie. To właśnie tutaj zarówno przy ujściu rzeki Amstel i IJ do Ijselmeer ma miejsce 20 procent przeładunku międzynarodowych zbiorów kakaowych. Dzięki temu Amsterdam jest największym „kakaowym” portem na świecie. Istotny udział w objętości przeładunku ma również firma Vollers Holland B.V., członek grupy Vollers, założona przed 90 laty w Bremie (Niemcy). To zarządzane przez właściciela przedsiębiorstwo zatrudniające 320 pracowników posiada 13 filii w Europie i w zakresie transportu, magazynowania i przetwarzania surowca kawowego i kakao należy do najbardziej doświadczonych dostawców usług logistycznych w Europie.

Firma Vollers Holland B.V jest doświadczonym profesjonalistą w branży kakaowej. Na znacznej części swojej powierzchni obejmującej 120 000 m² firma Vollers magazynuje w Amsterdamie wysokogatunkowe ziarno kakaowca, aby w późniejszym okresie ten naturalny produkt mógł zostać przerobiony na masę kakaową, kakao w proszku lub masło kakaowe. Oferta tej firmy logistycznej, to nie tylko przeładunek delikatnych surowców. Firma Vollers oferuje ponadto dodatkowe usługi, takie jak czyszczenie, zwalczanie szkodników oraz mieszanie ziaren kakaowca.

Misja

Dzięki nowo wzniesionemu terminalowi o pojemności 75 000 ton firma Vollers dysponuje obecnie w Amsterdamie pojemnością użytkową wynoszącą 250 000 ton. Aby zilustrować pojemność magazynów: 75 000 ton ziaren kakaowca odpowiada 1,5 miliarda tabliczek czekolady.Większość towarów jest dostarczana do Europy statkami żeglugi morskiej w kontenerach - głównie z krajów zachodnioafrykańskich, takich jak: Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria i Kamerun. Rozładunek statków odbywa się przy użyciu suwnic i są one dalej transportowane za pomocą ruchomych przenośników taśmowych. Kolejne drogi transportu w kontenerach zapewniają ciężarówki. Towar jest następnie transportowany do hal magazynowych przy użyciu przenośników, gdzie jest on ostatecznie doprowadzony po torze poruszającym się poniżej poziomu suwnicy przez ruchomy most załadunkowy do specjalnych wnęk magazynowych. Przenośnik odbierający zainstalowany na moście załadowczym minimalizuje wysokość upadku i zapewnia w ten sposób oszczędne obchodzenie się z cennym towarem.

Nowo wzniesiony terminal magazynowy HoogTij przeznaczony do przechowywania ziaren kakaowca składa się z kompleksów hal o długości sięgającej 150 m, zbudowanych bezpośrednio przy kanale portowym. Hale podzielono na jedenaście wnęk magazynowych umieszczonych w betonowych ścianach o wysokości 10 metrów. Zapewnia to składowanie ziaren kakaowych o różnej jakości w rzędach według gatunków. Ziarna kakaowe są w każdej hali rozładowywane przy zastosowaniu w pełni zautomatyzowanej suwnicy procesowej. Suwnice mają tym samym za zadanie załadunek i rozładunek, dozowanie i wentylację tego cennego towaru.

Rozwiązanie

Urządzenia dźwigowe są sterowane na bazie koncepcji automatycznego przepływu materiału zaplanowanej wspólnie przez planistów projektu firm Vollers oraz Demag – w oparciu o specyfikę wydajnej i ekonomicznej obsługi towarów oraz wysoki stopień przejrzystości zakładu.

Większa szybkość przeładunku 
42516_4_vollers_800px
Widok jednego z trzech magazynów: Tor jezdny suwnicy o długości 150 m oraz rozmiarze rozstawu 37 m
 

Trzy w pełni zautomatyzowane suwnice procesowe posiadają każdorazowo udźwig wynoszący 17 ton. W halach magazynowych pracują one na torach jezdnych suwnicy o długości 150 metrów i docierają dzięki swoim 37 metrom rozmiaru rozstawu do poszczególnych boksów magazynowych. 

Każda suwnica jest w stanie rozładować w ciągu godziny maksymalnie 200 ton surowca. W tym celu suwnica procesowa wjeżdża w odpowiedni boks magazynowy zgodnie ze współrzędnymi magazynu, w celu pobrania określonej ilości towaru. Oprócz odbioru odpowiednich gatunków istnieje możliwość odpowiedniego dozowania różnych jakości, dzięki współpracy suwnicy oraz sprzętu przenośnikowego. Zablokowano także położenia urządzeń suwnicowych oraz mostów załadowczych, aby zapobiec ewentualnej kolizji. W celu szybkiej realizacji procesów suwnice poruszają się z prędkością jazdy suwnicy i wózka wynoszącą maksymalnie 80 m/min. Maksymalna prędkość podnoszenia w zakresie podnoszenia częściowego wynosi 45 m/min lub 70 m/min..

Chwytak o dużej pojemności

Magazynowane ziarna kakaowe są odbierane delikatnie przy użyciu napędzanego silnikiem między chwytaka magazynowego. Przy pojemności wynoszącej 14 m³ chwytak jest wyposażony w hydrauliczny układ sterowania wraz z zaworami elektromagnetycznymi. Pomimo imponujących wymiarów i olbrzymiej pojemności magazynowania przy użyciu chwytaka można również w niezawodny sposób odważać i przygotowywać również minimalne ilości. Ilości zostają w sposób ciągły monitorowane i protokołowane przy użyciu systemów wagowych z możliwością kalibracji zamocowanych na wózkach. 

42516_33_vollers_800px
mechanizowany dwupowłokowy chwytak o zdolności przenoszenia wynoszącej 14 m³
 
Bezstopniowe urządzenia napędowe przeznaczone do swobodnej pracy suwnicy

We wszystkich osiach ruchu przetwornicy typu Dedrive-Pro 880 firma Demag zastosowała bezstopniowe przesuwanie oraz podnoszenie/opuszczanie. Pozwala to na bardziej oszczędny transport materiału i dokładniejsze pozycjonowanie uwarunkowane zmniejszonym wahaniem w trakcie transportu wraz z delikatnym przyspieszeniem i hamowaniem. Dzięki możliwości wcześniejszego dopasowania prędkości hamulce elektryczne powodują ponadto zmniejszenie zużycia elementów mechanicznych. Uzupełnione o sprawdzone przez dziesięciolecia w praktyce urządzenia techniczne Demag wraz z silnikami ZBA i kołami jezdnymi, suwnice procesowe cechuje spokojna i delikatna jazda. Ustawienie położenia suwnic i wózków jest nieustannie monitorowane przy użyciu systemu pozycjonowania wzdłużnego i poprzecznego przesuwu, natomiast dane są przekazywane do układu bunkrowego zarządzania.

W celu rozładunku suwnica odbiera ziarna kakaowe przy użyciu chwytaka o dużej pojemności i przenosi je do leja odbiorczego. Ten z kolei dysponuje odpowiednią konstrukcją mającą na celu uniknięcie niepotrzebnego pyłu. W celu dodatkowej redukcji wzburzania pyłu urządzenia dźwigowe zasilają również leje zasypowe za pomocą wielostopniowej strategii otwierania. Ponadto zapewnia to szczególnie delikatną dostawę wysokiej jakości i delikatnych towarów. Poprzez przenośniki ziarna kakao docierają do miejsc załadunki na ciężarówki i barki.

Przejrzyste zarządzanie zapasami

Oprócz terminowego załadunku lejów zostaje umożliwione przejrzyste zarządzanie zapasami. W urządzeniu dźwigowym zainstalowano skaner do pomiaru wysokości. Skanery zainstalowane poniżej mostów suwnicowych rejestrują jednocześnie kontury wysokości w poszczególnych zakresach bunkra. Oprogramowanie stanowiska kierowania suwnicą tworzy z niego profil wysokości i wyświetla grafikę poziomów napełnienia we wszystkich strefach magazynowych wraz z wartościami minimalnymi i maksymalnymi. 

Dzięki zapisanym wartościom poziomu napełnienia zapobiega się twardemu kontaktowi chwytaka z liną luzu na stożku materiału sypkiego, co dodatkowo minimalizuje uszkodzenia powłoki składowanego materiału podczas przenoszenia/transportu. Ponadto stanowisko sterowania przedstawia aktualny stan suwnicy wraz z istotnymi komunikatami dotyczącymi stanu. W dowolnym momencie można włączyć przyjazne dla operatora sposoby magazynowania dostosowane do potrzeb klienta.

Bezpieczne prace serwisowe

Suwnice są każdorazowo wyposażone w panel dotykowy jak również 7-calowy wyświetlacz, wbudowane w drzwiach szafy rozdzielczej. W celu zdiagnozowania układu są wyświetlane w kolejności ich docierania komunikaty robocze i awaryjne ułatwiając w ten sposób interwencje serwisowe. Konserwacje lub ewentualne interwencje serwisowe technicy mogą wykonywać w sposób zabezpieczony i wygodny dzięki mostkom znajdującym się wzdłuż dźwigara suwnicy.

Funkcje specjalne 

Zintegrowanie trzech suwnic z istniejącym układem zarządzania bunkrem zwiększa wydajność i przejrzystość przeglądu zawartości magazynu. Wykonawcą systemu komunikacji pomiędzy suwnicami a programami dla przenośników a następnie lejami odbiorczymi innych dostawców usług jest firma Demag. Urządzenia sterujące obsługą i automatyką suwnic zostały optymalnie dostosowane do pracy w zapylonym środowisku wraz z wymagającym i delikatnym materiałem transportowym w firmie Vollers Holland B.V. i w czasie rzeczywistym dostarczają klientowi dane odnośnie stanu układu, pojemności magazynu i stanów roboczych. Kolejną funkcją specjalną na życzenie klienta jest chwytak z punktami zaczepienia dla innego rodzaju obciążeń. Tego rodzaju funkcję wykorzystuje załoga firmy Vollers w celu przenoszenia mini koparki za pomocą suwnicy do poszczególnych boksów magazynowych, aby po opróżnieniu móc je dokładnie wyczyścić. 

Podsumowanie 

Po kilku miesiącach pracy terminala obsługiwanego przez suwnice firma Vollers dokonała pozytywnego podsumowania. W okresie pierwszych trzech kwartałów od momentu oddania do użytku można już było zmagazynować 80 000 ton ziaren kakaowca. W celu płynnego przepływu materiałów za niezawodne zautomatyzowane obchodzenie się z produktem odpowiadają przenośniki wraz z trzema suwnicami procesowymi.