Flexibilní výrobní struktury

Manipulační technika Linde

Dokonalé řešení díky kombinaci

Přednosti jeřábové stavebnice

Vysokozdvižné vozíky série E manipulační techniky Linde se vyznačují hospodárností a vysokou výkonností. Již při výrobě klade společnost Linde velký důraz na výkon a flexibilitu.   Osvědčená jeřábová stavebnice KBK byla využita u  výrobní linky při sériové výrobě vysokozdvižných vozíků BR 387 a 388.

Jeřábová stavebnice nabízí mnoho řešení

KBK jeřábová stavebnice umožňuje vytvářet  jeřábové mosty o nízké vlastní hmotnosti,  navrhovat kompaktní konstrukční rozměry a využít montáže.  Společnost Linde se rozhodla pro kombinaci hliníkových a ocelových profilů KBK a inteligentní propojení jeřábových systémů s procesním řízením. Díky tomu jsou kontrolní funkce integrovány a  je možné pružně reagovat na změny výrobního taktu. 

Vybavení pro budoucnost

Po fázi zapracování montážních pracovníků do celého procesu plánuje Linde přechod na kontinuální výrobu. Demag jeřábová technika je připravena na projekt již nyní. U pohonů pojezdů s třecím kolem je možné rozpojit spojku a jeřáb pomalu táhnout tvarovým spojením.

  • Kombinace  hliníkových a ocelových profilů
  • Ergonomická řešení pro taktovanou montáž
  • Propojení se systémovým řízením

Přípravná montáž

Přípravná montáž se dvěma úrovněmi jeřábů

Výrobní linka vysokozdvižných vozíků začíná v přípravné montáži: Čtyři dělníci zvednou pomocí 4tunového podvěsného jeřábu typu EPDE vyvažovací závaží, pomocí obracecího zařízení jej otočí a nasadí na připravené vozidlo FTS. Aretační zařízení omezuje úhel otáčení háku a tím spolehlivě zajišťuje trvalé napájení zavěšeného obracecího zařízení elektrickým proudem. Obsluha veškerých funkcí je zajištěna ovladačem DST.Díky jeřábové dráze zavěšené na střešní konstrukci zůstává podlaha volná bez opěrných sloupů dráhy, čímž je získán prostor pro montáž a flexibilitu procesů.

Na střešní konstrukci jsou pod podvěsnými jeřáby rovněž zavěšená podvěsná jeřábová zařízení KBK. Na páru kolejí pojíždějí dva jednonosníkové podvěsné jeřáby KBK s řetězovými kladkostroji Demag DC-Pro, s jejichž pomocí pracovníci montáže instalují další komponenty, jako jsou řízené nápravy, palubní nabíječku a měnič napětí.Na jednom z těchto jeřábů pojížděných ruční silou je instalován manipulační panel se šroubovací technikou, který se z ergonomických důvodů pohybuje na pojezdu KBK s velmi lehkým chodem.

Díky využití profilů KBK II-R pro nosník jeřábu s integrovaným trolejovým vedením je zajištěno bezkabelové napájení elektrickým proudem řetězových kladkostrojů a ovládacího panelu.Sběrací vozíky proudu připojené k systémovým zátěžovým pojezdům KBK II snímají energii přímo z trolejového vedení.

Výroba vysokozdvižných vozíků na míru

Manipulační technika Linde využívá při montáži sérií vysokozdvižných vozíků výhody lehkého jeřábového systému KBK.Projektanti se dále přiklonili ke kombinaci hmotnostně optimalizovaných podvěsných jeřábů z hliníkových profilů a jeřábových drah z ocelových profilů KBK.  

Přesazené jeřábové dráhy pro optimalizované délky jeřábových mostů

Nad montážní linkou o šířce 3,5 m a bočními přípravnými pracovišti probíhají dvě jeřábové dráhy ve vzdálenosti 8 m. U této vzdálenosti tým projektantů Linde viděl ergonomická omezení z důvodu velikosti jednonosníkových podvěsných jeřábů pojíždějících ruční silou. Proto bylo učiněno rozhodnutí, mezi těmito profily instalovat dvě další větve jeřábové dráhy.V tomto přesazeném uspořádání bylo možné zavěsit mosty jeřábů o maximální délce 6 m, které střídavě přemosťují oblasti přípravných pracovišť vlevo nebo vpravo včetně středové montážní linky. Dalším jeřábem, který manipuluje s raznicí pro značení čísel podvozků, využívá obě vnitřní dráhy o rozpětí čtyř metrů.

Kontrola montážních taktů

Nad montážní linkou pojíždí deset podvěsných jeřábů, z nichž 4 jsou provedeny ve dvounosníkové konstrukci a jsou komfortně poháněny elektrickými pohony s třecím kolem. Montážní pracovníci s jejich pomocí odebírají montážní celky, jejichž hmotnost překračuje 15 kg, připravené po straně montážní linky.Po uplynutí definované doby taktu se vozidla FTS dají opět do pohybu a popojedou vždy o 5 m dopředu k další montážní stanici. Aby bylo možné tento taktovaný proces spustit, musejí být všechny kočky vyjeté ze středu montážní linky až na konec mostu jeřábu. Tento proces vyjetí je kontrolován koncovým spínačem pojezdu, který je umístěn na každém jeřábovém mostu. Přenos signálu k centrální řídicí jednotce je zajištěn přes trolejové vedení Demag DLC. Odtud jsou na každém pracovišti signalizovány aktuální stavy pomocí semaforů.Nový takt může být spuštěn teprve až jsou všechny kočky vyjeté a všechny semafory mají zelenou.

Kombinovatelné profily KBK

Pro ještě větší usnadnění každodenní práce montážním pracovníkům se projektanti manipulační techniky Linde rozhodli pro jeřábový most s nízkou vlastní hmotností vyrobený z hliníkových profilů Aluline 180. Tím využívají přednosti celosvětově osvědčeného lehkého jeřábového systému KBK:Hliníkové profily lze kombinovat s jeřábovými drahami z ocelových profilů.

Paralelně vedle montážní linky byla zřízena další pracoviště pro přípravu montáže. Tam se připravují například sedadla nebo tlakové zásobníky pro pásovou montáž.Také zde zaměstnancům usnadňují odlehčené jeřábové mosty z hliníku obsluhu jeřábů vedených ruční silou, které rovněž lehce pojíždějí po jeřábových drahách z ocelových profilů.

Napájení elektrickým proudem přes integrované trolejové vedení  

Profily KBK II-R s integrovaným trolejovým vedením se u manipulační techniky Linde používají také jako jeřábové dráhy pro montážní a přípravné linky. Tím je zajištěno napájení elektrickým proudem až po jeřábový most bez jakéhokoliv trolejového vedení, což představuje zvýšenou míru flexibility.Celkem 8 paralelních jeřábových drah zavěšených ve stejné výšce pokrývá celou oblast výroby, což je výhodou zejména při změně požadavků.

Standardní jeřáby s kompaktními rozměry

Oba poslední pracovní takty zahrnují montáž stojanového vedení a instalaci akumulátorové baterie. Pro tyto práce prováděné na montážní lince jsou zapotřebí jeřáby s vyšší nosností a se speciálním konstrukčním řešením. Jednak se při montáži stojanového vedení provádí jeho sklopení, při kterém vzniká šikmý tah.A současně je nutné pracovní kroky provádět nezávisle na sobě, přestože jsou v bezprostřední blízkosti.

Řešení:2 dvounosníkové mostové jeřáby s rozpětím 14,15 m pojíždějící po jedné dráze. Aby se mohly navzájem co nejvíc přiblížit, bylo nutné příčníky jeřábů zkonstruovat asymetricky. Před případnou kolizí chrání dvoustupňový bezpečnostní vypínač. Jeřáb typu EPDE využívaný pro montáž stojanového vedení u vysokozdvižného vozíku je vybaven lanovým kladkostrojem DR-Pro 3,2 t, jehož dvojité vedení lana umožňuje šikmý tah. Pro bezpečné zvládnutí horizontálních sil vznikajících při sklápění stojanového vedení byly navíc oba příčníky jeřábů osazeny celkem čtyřmi pohony pojezdů, které umožňují jeřábu na milimetr přesné udržení polohy. U druhého jeřábu EPKE bylo nutné dosažení obzvlášť malých dojezdových vzdáleností. Pro tento účel byl nainstalován 2,5 tunový řetězový kladkostroj DC-Pro.Díky použití frekvenčních měničů pro ovládání ve třech směrech lze břemena přesně a komfortně polohovat.

Závěsné ovladače

Pro obsluhu jeřábové techniky používá Linde výhradně závěsné ovladače DST, které umožňují práci bez únavy.Při množství montážních kroků prováděných na stávající ploše preferují projektanti výrobce manipulační techniky přímé propojení pracovníků a techniky.

Výkyvné jeřáby s optimální volností pohybu

Další komponenty ze systému lehkých jeřábových systémů KBK našly uplatnění ve výrobě manipulační techniky Linde. Kromě sloupového výkyvného jeřábu je zde nainstalováno šest nástěnných výkyvných jeřábů, které nezabírají místo na zemi. K tomu bylo připraveno šest standardně předvrtaných montážních desek, které se připevnily k nosné konstrukci haly. K těmto předvrtaným deskám se namontovaly nástěnné výkyvné jeřáby, které se vyznačují obzvlášť nízkou hmotností.Nastavitelné omezení výkyvu zajišťuje bezkolizní provoz, přemístění jeřábu v rámci haly je možné a zajišťuje maximální flexibilitu.