Versatile manufacturing structures

Linde Material Handling

Perfekcja dzięki kombinacji

System dźwignicowy lekkiej konstrukcji o niezrównanych zaletach

Ekonomiczność i wysoka wydajność to cechy wyróżniające serie elektrycznych wózków widłowych firmy Linde Material Handling. Już w fazie produkcyjnej firma Linde stawia na wydajność i wszechstronność, decydując się przy budowie linii do montażu nowych serii wózków widłowych BR 387 i 388 na sprawdzony w świecie system dźwignicowy lekkiej konstrukcji Demag KBK.

System spełniający wszystkie wymagania

Mosty suwnicy o niższej wadze, kompaktowe wymiary konstrukcyjne i wszechstronne możliwości mocowania – system dźwignicowy lekkiej konstrukcji KBK oferuje wiele zalet. Firma Linde wybrała kombinacje z profili aluminiowych i stalowych KBK oraz inteligentne sprzężenie systemów suwnicowych ze sterowaniem procesowym. Zintegrowane funkcje monitorowania pozwalają na adaptację w przypadku zmiany taktowania.

Przygotowane na wyzwania przyszłości

Po fazie szkolenia personelu montażowego w zakresie obsługi systemu taktowanego Linde planuje przestawienie procesu na produkcję ciągłą. Technika suwnicowa Demag Cranes jest już na to przygotowana: cierne napędy jezdne można wysprzęglić, a suwnica dzięki połączeniu kształtowemu jest powoli przesuwana.

  • Kombinacja profili aluminiowych i stalowych
  • Ergonomiczne rozwiązania dla montażu taktowanego
  • Połączenie ze sterowaniem systemu

Wstępny montaż

Wstępny montaż na dwóch poziomach suwnicowych

Linia do produkcji wózków widłowych rozpoczyna się od sekcji wstępnego montażu: Pracownicy przechywytują tu ładunki 4-tonową suwnicą podwieszaną typu EPDE, obracają je przy użyciu zwrotnicy i ustawiają je na podstawiony automatycznie sterowany pojazd transportowy. Ustalacz ogranicza kąt obrotu haka, zapewniając ciągłe zasilanie prądem zawieszonej na nim zwrotnicy. Obsługa wszystkich funkcji odbywa się za pomocą kasety sterowniczej Demag DST. Tor suwnicowy podwieszony na konstrukcji stropowej pozwala zrezygnować z dodatkowych podpór toru montowanych na podłożu, dzięki czemu jest więcej miejsca na montaż i zapewniona jest elastyczność procesowa.

Na konstrukcji stropowej zawieszone są też zainstalowane bezpośrednio pod suwnicami stropowymi podwieszane urządzenia dźwignicowe KBK. Po parze torów przesuwają się dwie jednodźwigarowe suwnice podwieszane KBK z wciągnikami łańcuchowymi Demag DC-Pro, za pomocą których personel montażowy transportuje pozostałe komponenty jak osie kierownicze, ładowarki pokładowe i przemienniki napięcia. Na jednej z tych sterowanych ręcznie suwnic zainstalowany jest panel obsługowy z wkrętarkami, który ze względów ergonomicznych przesuwa się na mechanizmie jezdnym KBK o bardzo dobrych właściwościach jezdnych.

Produkcja wózków widłowych na miarę

Do montażu serii wózków widłowych firma Linde Material Handling korzysta z zalet systemu dźwignicowego lekkiej konstrukcji KBK. W tym celu projektanci fabryki zdecydowali się na kombinację lekkich suwnic podwieszanych z profili aluminiowych i torów suwnicowych z profili stalowych KBK.

Przesunięte tory suwnicowe do mostów o zoptymalizowanej długości

Nad linią montażową o szerokości 3,50 m i bocznymi strefami przygotowania materiału przebiegają dwa tory suwnicowe w odstępie 8 metrów. Wymiary, w których zespół projektantów firmy Linde dostrzegł ograniczenia ergonomiczne ze względu na wielkość przesuwanych ręcznie jednodźwigarowych suwnic podwieszanych. Dlatego postanowiono zainstalować dwa dodatkowe odcinki torowe między tymi profilami. To przesunięte rozmieszczenie torów umożliwiło zawieszenie mostów suwnicy o maksymalnej długości 6 metrów, które spinają lewą i prawą strefę przygotowania materiału ze środkową linią montażową. Dodatkowa suwnica, na której umieszczony jest stempel do wybijania numerów podwozia, wykorzystuje oba tory wewnętrzne o rozpiętości 4 metrów.

Monitorowanie taktów montażowych

Nad linią montażową przesuwa się 10 suwnic podwieszanych, z których 4 mają budowę dwudźwigarową i które są wygodnie napędzane przez elektryczne cierne napędy jezdne. Za ich pomocą pracownicy transportują przygotowane z boku linii montażowej moduły montażowe o wadze przekraczającej 15 kg. Po upływie zdefiniowanego czasu taktowania uruchamiają się ponownie sterowane automatycznie pojazdy transportowe i zatrzymują się 5 m przed następną stacją taktowania. Aby uruchomić ten czas taktowania, wszystkie wózki muszą przejechać od środka linii montażowej do końca mostu suwnicy. Ruch ten jest monitorowany przez wyłączniki krańcowe zainstalowane na każdym moście suwnicy. Sygnały są przesyłane przez szynoprzewód Demag DCL do centralnego sterowania. Stamtąd na każdym stanowisku pracy sygnalizowane są aktualne stany robocze przez lampy sygnalizacyjne. Dopiero po wyjeździe wszystkich wózków i gdy wszystkie lampy świecą się na zielono, można rozpocząć nowy takt.

Kombinacja profili KBK

Aby ułatwić personelowi montażowemu codzienną pracę, projektanci fabryki firmy Linde Material Handling wybrali mosty suwnic o niewielkim ciężarze własnym – wykonane z profili aluminiowych Aluline 180. Tym samym wykorzystali zalety sprawdzonego w świecie systemu dźwignicowego lekkiej konstrukcji KBK: Profile aluminiowe można kombinować z torami suwnicowymi wykonanymi z profili stalowych.

Równolegle do linii montażowej powstały dalsze stanowiska pracy dla sekcji wstępnego montażu. Przygotowywane są tam np. osłony siedziska lub zbiorniki ciśnieniowe do montażu taśmowego. Również tutaj personel korzysta w przypadku ręcznie sterowanych suwnic z lżejszej konstrukcji aluminiowych mostów suwnicy, wygodnie przesuwanych po torach z profili stalowych.

Doprowadzenie energii zintegrowanymi szynoprzewodami  

Profile KBK II-R ze zintegrowanym szynoprzewodem stosuje się w firmie Linde Material Handling również w torach suwnicowych linii montażowej i linii przygotowania materiału. Dzięki temu energia jest doprowadzana do mostów suwnicy bez szynoprzewodu, co podnosi elastyczność rozwiązań. Łącznie cały obszar produkcyjny przecina 8 równoległych torów suwnicowych, które ze względu na zmienione wymagania są zawieszone na identycznej wysokości.

Suwnice standardowe o kompaktowych wymiarach

Oba ostatnie takty robocze obejmują montaż masztów podnośnikowych i akumulatorów. Prace te wymagają użycia w obrębie linii montażowej suwnic o większym udźwigu i specjalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Z jednej strony, maszt jest podczas montażu przewracany, co prowadzi do działającego ukośnie rozciągania. Ponadto te czynności robocze – chociaż przeprowadzane w bezpośrednim otoczeniu – należy wykonywać niezależnie od siebie.

Rozwiązania: 2 suwnice pomostowe jednodźwigarowe o rozstawie 14,15 przesuwają się po jednym torze. Aby suwnice jeździły jak najbliżej siebie, dźwigary czołowe wykonano asymetrycznie. Możliwym kolizjom zapobiegają dwustopniowe wyłączniki ochronne. Suwnica typu EPDE służąca do montażu masztów podnośnikowych jest wyposażona we wciągnik linowy DR-Pro o udźwigu 3,2 t, którego podwójna prowadnica liny pozwala na rozciąganie boczne. W celu bezpiecznego przyjmowania sił poziomych powstających podczas przechylania masztu oba dźwigary czołowe zostały wyposażone w 4 napędy jezdne utrzymujące suwnicę w wymaganej pozycji z milimetrową dokładnością. Druga suwnica EPKE musiała wykazywać szczególnie małe wymiary rozruchowe. W tym celu zamontowano wciągnik łańcuchowy DC-Pro o udźwigu 2,5 t. Przemienniki częstotliwości dla trzech kierunków zapewniają precyzyjne i wygodne pozycjonowanie ładunków.

Przewodowe kasety sterownicze

Do obsługi suwnic firma Linde używa wyłącznie przewodowych kaset sterowniczych DST, które maksymalnie redukują zmęczenie podczas pracy. Z uwagi na różnorodność czynności montażowych wykonywanych na ograniczonej powierzchni projektanci producenta wózków widłowych preferują bezpośrednie przyporządkowanie pracowników do wyspecjalizowanych sekcji produkcyjnych.

Żurawie obrotowe zapewniające optymalną swobodę ruchu

Kolejny podzespół z systemu dźwignicowego lekkiej konstrukcji KBK, który projektanci firmy Linde włączyli do procesu produkcji wózków widłowych. Oprócz jednego żurawia obrotowego słupowego, zainstalowano 6 żurawi obrotowych przyściennych, które nie zajmują cennej powierzchni podłogowej. W tym celu przygotowano płyty montażowe z standardowymi szablonami wiercenia, które przymocowano do konstrukcji nośnej hali. Na tych płytach zamontowano żurawie obrotowe przyścienne z profili KBK, które charakteryzują się szczególnie małym ciężarem własnym. Regulowany ogranicznik obrotu gwarantuje bezkolizyjną pracę; możliwe jest przewieszanie żurawi w obrębie hali, co zapewnia najwyższą elastyczność procesową.