Koncept KBK je ucelený

Přesnost a ergonomie odlévání zinku

Jednokolejná kruhová dráha KBK přepravuje kapalný zinek ve společnosti Karl Wagenaar

Zákazník

Společnost Karl Wagenaar GmbH & Co. KG začala v Heiligenhausu (Porýní) v roce 1972 jako smluvní brusírna s pěti zaměstnanci. Poté, co společnost v roce 1980 získala první tlakový licí stroj a o tři roky později se přestěhovala do sousedního Velbertu, rozšiřuje od té doby krok za krokem svou výrobu. V současnosti zde pracuje přibližně 100 zaměstnanců ve vícesměnném provozu a vyrábí zinkové tlakové odlitky sedm dní v týdnu pro všechna průmyslová odvětví, zejména pro stavebnictví a výrobce zámků a kování. Ročně se odlije přibližně 5.000 tun zinku.

Požadavek

Dokončené rozšíření výroby zvýší kapacitu ze tří na čtyři předtavicí pece. Tekutý zinek o teplotě 420° se musí přepravovat efektivně, rychle a bezpečně ze čtyř pecí do 26 tlakových licích strojů.
Doposud firmě sloužila vlastní konstrukce s dvojitým T-nosníkem a kočkou. Energii dodávalo vlečné vedení. Pro zaměstnance to znamenalo, že při projíždění do zatáček bylo nutné před zatáčkou a za zatáčkou pracně odpojit a znovu připojit konektorové připojení. Neustále hrozilo, že teplota kapalného zinku klesne a šarže bude nepoužitelná.

Při plánování nové výrobní haly považovali proto provozní ředitel Christian Schwab a vedoucí slévárny Recep Tunc za důležité optimalizovat napájení systémů. Představa obou plánovačů byla jasná: Hladce běžící jednokolejný okruh s nepřetržitým napájením. Myšlenka automatizovaného systému byla zamítnuta již ve fázi plánování. Riziko příliš dlouhého prostoje pro vícesměnnou výrobu je příliš vysoké a bezpečnostní aspekty lze lépe zaručit ručním provozem.
 
Plánováním a realizací kruhové dráhy byla nakonec pověřena společnost Uta Kaminski, která dodává ocelové konstrukce. Obě společnosti spolu sousedí a udržují dobré obchodní vztahy. Implementace nového dopravního systému pokračovala ve spolupráci se společností Demag.

Řešení

Jednokolejová dráha KBK umožňuje zavážet 26 strojů na tlakové lití tekutým zinkem ze čtyř předtavovacích pecí. Díky modulární konstrukci stavebnicového jeřábu Demag KBK bylo možné vyrobit rovné sekce a oblouky kruhové dráhy podle požadavků zákazníka. Dvě manuální kočky Demag pohybují transportními pecemi po téměř 87 metrů dlouhé kruhové dráze. Kombinace za studena válcovaných profilů o vysoké pevnosti, nízké vlastní hmotnosti a koček s plastovými válečky na válečkových ložiskách umožňuje zaměstnancům snadno přepravovat pece až s 500 kg tekutého zinku. Integrované trolejové vedení v profilu KBK II-R umožňuje nepřetržitý transport břemene, a to i na dvou 90° obloucích.
Předstihové nárazníky zabraňují přetížení zavěšení, pokud se obě transportní pece pohybují po stejném části dráhy. Kromě toho se počet zavěšení v zájmu vyššího bezpečnostního standardu zdvojnásobil.

Rozhovor s Christianem Schwabem (provozní ředitel)
Karl Wagenaar GmbH & Co. KG

42216_2_1
Vedoucí slévárny Recep Tunc (vlevo) a provozní ředitel Schwab (vpravo) mají na starosti plánování výroby.
Demag: Pane Schwabe, proč jste dali přednost řešení Demag?

Christian Schwab: Už roky úzce spolupracujeme s dodavatelem ocelových konstrukcí Kaminski. Během fáze plánování jsme se s kolegou, panem Tuncem, a společně s panem Kaminskim podívali na některá možná řešení. Demag nás přesvědčil především integrovaným přívodem proudu. Tím jsme mohli překonat slabou stránku naší dosud používané vlastní konstrukce. Věnujeme také pozornost tomu, kde nakupujeme. Vzhledem k blízkosti našeho dodavatele ocelové konstrukce a přímého spojení na Demag se můžeme pro případ nouze spolehnout, že obdržíme podporu a náhradní díly pro kruhovou drážku.

Demag: Jaké výhody hovoří ve prospěch použitých produktů Demag?

Christian Schwab: Na jedné straně má nová kruhová dráha plynulejší chod a s transportní pecí se našim zaměstnancům snadněji pojíždí. Přelévání taveniny do strojních pecí je snadnější. Kromě toho je samozřejmě největší výhodou integrované trolejové vedení. Není nutné vlečné vedení a transportní pec se tak může pohybovat bez zastavení i v zatáčkách. To usnadňuje přepravu a můžeme předejít teplotním rozdílům u zinku.

Demag: Jak svůj dojem popsali zaměstnanci závodu?

Christian Schwab: Dosud jsem neslyšel žádné negativní komentáře! Beru to jako dobré znamení a zdůrazňuji, že jsme s novou kruhovou dráhou naprosto spokojeni.

Speciální vlastnosti

Integrovaný přívod proudu zajišťuje bezpečný a prostorově úsporný přenos energie. Možné kolizi zabrání bezkabelové provedení. Zaměstnanci zákazníka mohou s transportními pecemi pojíždět po celé délce kruhové dráhy a plně se soustředit na práci s tekutým zinkem.

Stavebnicový jeřábový systém KBK umožňuje zákazníkovi realizovat požadované uspořádání, které lze v případě potřeby rozšířit. Kromě přímých a obloukových sekcí v různých délkách jsou výhybky a točny možné také jako rozšíření, stejně jako elektrické pojezdy nebo pozdější částečná nebo úplná automatizace.

Hladký chod komponent Demag umožňuje rychlou a bezpečnou manipulaci a zároveň přesné a snadné umístění břemene. Systém lehké jeřábové stavebnice tak zajišťuje efektivní pracovní procesy a zvyšuje produktivitu.