Flexibilita trumfuje

Jeřábový systém přizpůsobený pro výrobu speciálních strojů

Tři jeřábové systémy v nové výrobní hale společnosti Stork

Zákazník

Již více než 20 let se společnost Stork GmbH z Billigheimu zaměřuje na generální opravy a modernizace obráběcích strojů, a dále na výrobu speciálních strojů - kompetentně, profesionálně a spolehlivě. Ve spolupráci se specializovanou firmou na řídicí techniku provádí Stork také modernizaci a instalaci vysoce kvalitních CNC řídicích systémů od renomovaných výrobců.

Úkol

Při stavbě nové výrobní haly společnost investovala čas a odborné znalosti do plánování „správné“ technologie toku materiálu. Ústřední zadání: Dosáhnout flexibility. Vzhledem k tomu, že společnost Stork vyrábí pouze kusové, nikoli sériové stroje, a protože žádné dva stroje pro modernizaci nejsou stejné, je třeba zpracovávat velmi odlišné části. Kromě jeřábu pro přepravu komponent až po kompletní stroj měla být jednotlivá pracoviště vybavena také ergonomickým manipulačním systémem. Obnova a modernizace konstrukčních dílů strojů se provádí u jednotlivých pracovních stolů. Usnadněný přísun potřebných komponent a nářadí měl být zajištěn jeřábem.

Obecný cíl při plánování: jasně strukturovaný, efektivní tok materiálu ve výrobním prostoru a citlivé umístění břemen, nezřídka těžkých.

Řešení

V nové hale je v provozu jeden mostový jeřáb s V-profilem, tři sloupové otočné jeřáby a jeden podvěsný jeřáb KBK. Jeřáb s V-profilem o nosnosti 12,5 tuny a rozpětím 23,05 metru překonává celou plochu haly na pojezdové dráze 41 metrů. Pohony pro pojezd jeřábu a kočky jsou plynule regulovatelné a jeřáb se ovládá pomocí ovladače Demag DSE 10-R. Inovativní V-profil vytváří předpoklad pro vysokou nosnost a díky nízké vlastní hmotnosti se dosahuje minimálního rozkyvu břemene. Vodorovné vodicí kladky na pohonech jeřábu snižují šikmé síly a zajišťují plynulý pojezd. Dále lze tímto způsobem snížit zatížení jeřábové dráhy.

Inteligentní bezpečnostní řízení SafeControl zajišťuje bezpečný provoz jeřábu a je základem pro zvolené řízení objížďky. Lze tak vynechat dílčí oblasti haly s vysokými nástavbami jako například regály. Vjezd do lakovací kabiny je zajištěn, aby nevznikly škody. Pomocí vysílače signálu a kontrolky je na jeřábovém mostu označena poloha prostoru vjezdu do lakovací kabiny. Aktivním stisknutím tlačítka přemostění a tlačítka pojezdu kočky je možný vjezd do lakovací kabiny. Aby se zabránilo poškození lakovací kabiny v důsledku neúmyslného pohybu jeřábu, je lakovací kabina po vstupu zablokována.

Montáž a demontáž těžších strojních součástí usnadňují tři sloupové otočné jeřáby Demag, každý o nosnosti jedné tuny. Sloupy jsou vybaveny čtyřmetrovým výložníkem a řetězovými kladkostroji Demag DC. Zvolená varianta DC-Com zaujme úspornou kombinací mnoha doplňků a dlouhé doby provozu. Sloupové otočné jeřáby lze také ručně přizpůsobit měnícím se podmínkám ve výrobní oblasti v rozsahu otáčení 0° až 300° pomocí nastavitelného dorazu otáčení.

V oblasti montáže zajišťuje manipulační systém z modulárního systému Demag KBK II jednoduchou manipulaci s komponenty pro práci na strojích. Vybraný dvounosníkový jeřáb o nosnosti jedné tuny a délce nosníku 12 metrů se pohybuje po 30 metrů dlouhé jeřábové dráze. Bezpečného a prostorově úsporného přenosu energie se dosahuje pomocí integrovaného trolejového vedení v profilu KBK II-H-R. Zmenšují se nájezdové rozměry jeřábu a snižuje se riziko kolize. Nastavení zavěšení dráhy je na milimetry přesné díky závitovým tyčím. Jako zdvihací zařízení je opět použit Demag DC-Com.

Speciální vlastnosti

Přesná, lehká a odolná manipulace s břemenem pomocí jeřábů Demag typu V. Inovativní architektura s modernizovanými membránovými klouby zlepšuje vibrační vlastnosti o 30 %, snižuje hmotnost v průměru o 17 % a zdvojnásobuje životnost až na 500 000 zatěžovacích cyklů. Koncepce nosníku tak znamená výrazně vyšší účinnost při transportu břemene a vyšší manipulační kapacitu ve srovnání s běžnými nosníky se skříňovým profilem.

Řetězový kladkostroj DC-Com je vhodný pro každodenní použití: Navrženo pro aplikace s běžným zatížením - nekomplikované a spolehlivé, v osvědčené kvalitě Demag. DC-Com lze použít variabilně a lze jej použít jak v lehkém jeřábovém systému KBK, tak ve sloupových otočných jeřábech, které usnadňují manipulaci s materiálem na pracovištích zaměstnanců společnosti Stork.