Wysoka wydajność pracy na 2 poziomach

Usuwanie odpadów

Demag - usuwanie odpadów

Demag oferuje na całym świecie rozwiązania do przetwarzania i utylizacji odpadów. Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia wspieramy gruntowną wiedzą branżową operatorów instalacji do przetwarzania odpadów. Ponieważ nasze urządzenia suwnicowe wykonują też zautomatyzowaną obsługę magazynów i bunkrów oraz dostarczenie materiału do kolejnych sekwencji procesowych.

Obszary zastosowań

  • Instalacje spalania odpadów
  • Instalacje na paliwa alternatywne
  • Sortowanie / utylizacja

Instalacje spalania odpadów

Suwnice procesowe Demag realizują załadunek, mieszanie odpadów oraz zasilanie pieców. Wnoszą tym samym ważny wkład w przetwarzanie ciągle rosnącej masy odpadów. Urządzenia suwnicowe są optymalnie dostosowane do indywidualnych wymogów klientów:

  • jako suwnice sterowane ręcznie
  • do częściowo zautomatyzowanych procedur roboczych
  • jako w pełni zautomatyzowane suwnice pracujące w trybie 24/7

Demag dostarcza do tego własny system zarządzania magazynem, który oprócz sterowania pracą suwnicy przejmuje też wizualizację procesów i automatyczny pomiar poziomu napełnienia bunkrów odpadów. Również do ekonomicznego usuwania resztek popiołu i żużlu operatorzy instalacji spalania stosują technikę suwnicową firmy Demag.

Instalacje na paliwa alternatywne

W  instalacjach do przetwarzania paliw alternatywnych, jak tworzywa sztuczne lub osad ściekowy, w pełni zautomatyzowane suwnice procesowe Demag odgrywają centralną rolę: wykonują one załadunek materiału, odpowiednie jego mieszanie oraz ciągłe zasilanie paliwem linii spalania.

Sortowanie i utylizacja

Również w instalacjach do dalszego przetwarzania odpadów domowych i gospodarczych stosuje się odpowiednie rozwiązania marki Demag. Nasze suwnice procesowe wykonują  przeładunek w poszczególnych etapach procesowych: zautomatyzowane suwnice składają dostarczone odpady na przechowanie i transportują je do rozdrabniaczy i pojemników na produkty rozkładu.

Precyzyjny ruch naszych urządzeń suwnicowych gwarantują kompletne zespoły napędowe Demag. Nasze silniki znajdują zastosowanie, jako napęd przenośników taśmowych w zakładach recyklingowych do segregowania materiałów nadających się odzysku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych urządzeniach i usługach? Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i doradzimy rozwiązania techniczne idealne dla Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.