Press release
Czech Republic

Dodávka jeřábů Demag do firmy BEDNAR FMT v hodnotě téměř 30 milionů Kč zahrnuje 19 dvoukočkových mostových jeřábů typu EKKE o nosnosti 5 a 3,2 tuny včetně napájecích trolejí a jeřábových drah a dvě 62 metrů dlouhé dráhy z jeřábové stavebnice KBK , každá s 5 jeřáby o nosnosti 1 000 kg. Rozhovor nám poskytl pan Vojtěch Bednář, výrobní ředitel společnosti BEDNAR FMT.

Na úvod našim čtenářům prosím představte společnost Bednar. Čím se zabývá, jakou má historii, kde sídlí?

Společnost BEDNAR FMT byla založena v roce 1997 panem Ladislavem Bednářem a jeho společníky. Díky úzkému propojení společnosti se zemědělskou praxí patříme mezi nejinovativnější výrobce zemědělských strojů pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Sami vyvíjíme a vyrábíme stroje s vysokou přidanou hodnotou pro konečného uživatele.

Výrobní závody máme v Královehradeckém kraji v Rychnově nad Kněžnou a Doudlebách nad Orlicí. V současnosti společnost zaměstnává více než 250 pracovníků.

Patříte k firmám, které jsou mimořádně úspěšné na zahraničních trzích. Kde všude vaše výrobky prodáváte? A jak obtížné je se v zahraničí prosadit?

Podíl exportu je v naší hlavní činnosti, tedy výrobě závěsné zemědělské techniky, přibližně 90 %. 9 z 10 vyrobených strojů dodáme na jeden z přibližně 35 trhů, kam naše výrobky vyvážíme. V roce 2019 jsme nejvíce strojů prodali do České republiky, Francie, Polska, Ruska a Rumunska. Obrovský potenciál pro nás má Ukrajina, Kanada, Jihoafrická Republika, ale také Austrálie.

Prosadit se v zahraničí je nesmírně obtížné, ale postupně se nám to daří i na tradičně velmi konzervativních trzích jako je Velká Británie, kam letos dodáme více než 50 kusů naší techniky. Pro podporu prodeje a provozu techniky zaměstnáváme několik desítek zahraničních spolupracovníků.

Růst vaší společnosti vyžaduje odpovídající výrobní kapacity. Nedávno jste otevřeli novou výrobní halu v Rychnově nad Kněžnou, o ní a jeřábech, které tam pracují, bych s vámi chtěl mluvit především.  Jakým materiálem, o jakých hmotnostech v této hale manipulujete?

Ano máte pravdu. Přestože nám okolnosti nehrály příliš do karet, teď mám na mysli především situaci okolo nouzového stavu, rozhodli jsme se nic neodkládat a novou montážní halu otevřít v původním termínu, tedy 30. března. Spuštění provozu v takto velké hale vyžaduje určitou přípravu a vždy je lepší postupný nájezd. Díky opatřením, která jsme zavedli, byly naše možnosti výrazně omezeny a ke spuštění provozu došlo takřka přes víkend. Zpočátku bylo nutné věnovat se především zaškolení zaměstnanců na nově instalované technologie včetně jeřábů. Ty jsou v našem případě používány především pro manipulaci s těžšími komponenty (hydraulické válce, náboje kol a podobně) a základními rámy stroje (svařenci) při postupové montáži našich výrobků. V prvních montážních operacích lze tedy hovořit o manipulaci s komponenty o hmotnosti od 15 do 500 kg, v předmontážních operacích na podsestavách o hmotnostech od 500–2 000 kg a při finálním sestavování našich strojů od 2 do 10 t.

Podle informací, které mám, pracuje v této nové hale 19 dvoukočkových mostových jeřábů a 10 jeřábů z jeřábové stavebnice KBK. Jaké technologie vyžadují tak velký počet jeřábů?

Celkový počet zdvihacích zařízení, které jsme pro tuto halu ve spolupráci s firmou Demag realizovali je 29. Jak uvádíte jedná se o 19 kusů mostových dvoukočkových jeřábů o různých nosnostech a dalších 10 kusů zdvihacích zařízení na KBK drahách. Proč takový počet? Je to dáno trochu odlišným způsobem montáže a tím i potřebou jednotlivých pracovišť. V porovnání s automotive odvětvím se rozhodně nemůžeme považovat za velkosériovou výrobu, ale určité charakteristické prvky výroby se snažíme aplikovat i v našem prostředí. Jedním z těchto prvků je myšlenka Henryho Forda ve využití linkové (postupové) montáže. V našem pojetí není samozřejmě možné využít pásových dopravníků ať už kvůli rozměrovým, ale i hmotnostním rozdílům mezi jednotlivými výrobky. V našem portfoliu jsou stroje pro menší farmáře od 3 m pracovního záběru až po velké agroholdingy, využívající pracovní záběry 18 i více metrů. Takto velké odlišnosti prostě na jeden pás nepostavíte. Na druhou stranu jsme již před několika lety opustili statický způsob montáže finálního výrobku, kdy se vše smontovalo na jednom místě. Náš současný způsob práce se tedy nachází někde mezi a lze jej aplikovat i při menších sériích a široké škále variability. K tomu je ale zapotřebí dostatečný počet pracovišť pro rozdělení jednotlivých operací montáže. Zjednodušeně řečeno na každém pracovišti se montuje část stroje, která se následně sjíždí k montáži finálního celku. Všechna pracoviště bylo tedy zapotřebí vybavit vlastním zdvihacím zařízením pro zkrácení prostojů při čekání na jeřáb. Během jednotlivých operací se využívají především pro manipulaci s dílci, polohování, zakládání či vyndávání z přípravků, ale také k paletizaci.  

Ve chvíli, kdy sjednáváte takto obří zakázku, jistě si velmi dobře vybíráte dodavatele. Jak probíhalo výběrové řízení? Jaké byly vaše nejdůležitější požadavky?

Montážní hala je naší doposud nevětší investicí a přípravy probíhaly zhruba 1,5 roku. Jedním z hlavních kritérií byl samozřejmě rozpočet. Kromě budovy byly další nejvýznamnější položkou právě technologie. Výběr jeřábů byl pro nás velice důležitý, konec konců je na nich montáž zcela závislá. Na začátku jsme si udělali průzkum trhu a studovali sortiment potencionálních dodavatelů a novinky v této oblasti. Většinu dodavatelů jsme i navštívili v jejich výrobních závodech. Měli jsme poměrně přesnou představu o tom, co chceme. Nemyslím si však, že by naše potřeby byly nějak speciální.  Výstižnější je možná říci, že jsme věděli, co určitě nechceme. Rozhodně jsme si nemohli dovolit zůstat v případě poruchy bez rychlého servisního zásahu a náhradních dílů. Ve výběrovém řízení jsme tedy přihlíželi kromě ceny a technického zadání (parametrů) i k referencím a servisnímu zázemí. Zároveň pro nás bylo důležité, abychom neohrozili průběh stavby. Značnou roli sehrála i doba dodání celé zakázky vzhledem k vysokému počtu poptávaných jeřábů. V harmonogramu stavby byla jasně definována časová okna pro návoz a instalaci jeřábových drah včetně usazení jeřábů. Pokud by nebyl dodavatel schopen technologie včas dodat, zdržela by se montáž střechy, opláštění, a tím i průběh celé stavby.

Čím vás firma Demag definitivně přesvědčila, abyste si vybrali právě jejich jeřáby?

Když za mnou poprvé přijel obchodní zástupce firmy Konecranes and Demag pan Bednár, bylo vzhledem k jeho příjmení jasné, že jde o kvalitní firmu i produkty :-) Tato podobnost jeho jména s názvem naší společnosti samozřejmě žádnou roli ve výběrovém řízení nehrála.

Tím, co nás přesvědčilo, byly určitě reference, kvalita nabízených produktů, servisní zázemí a osobní přístup. Osobně jsem se zajel podívat do firmy Demag ve Slaném. Tam jsme si mohli v showroomu vyzkoušet ovládání, pojezdy, příslušenství a také jsme si prohlédli výrobu. Přihlíželi jsme i ke stabilitě firmy na trhu vzhledem k případnému budoucímu rozšíření jeřábů od stejné značky.  

Hledali jste standardní řešení, nebo jste měli speciální požadavky na vybavení jeřábů?

Nemyslím si, že bychom měli nějaké speciální požadavky. Definovali jsme naše potřeby a s ničím nebyl problém. Vzhledem k rozmístění montážních pracovišť jsme samozřejmě řešili „sjíždivost“ jeřábů. Bylo pro nás důležité v případě potřeby spárovat dva sousedící jeřáby pro zvýšení nosnosti a manipulace na 4 bodech. Hodně jsme řešili ovladače. Jejich intuitivnost, ale především zpracování s důrazem na robustnost. Vzhledem ke špatným zkušenostem s konkurenčními ovladači v jiných halách byla jejich odolnost vůči pádu či nárazu důležitým kritériem.

Jak svoje rozhodnutí hodnotíte s odstupem? Jste spokojeni se svou volbou?

V tuto chvíli je ještě poměrně brzo na to, abych dokázal rozhodnutí hodnotit z pohledu kvality dodané technologie. Zajímavé bude porovnání po víceletém provozu. Tedy z pohledu nákladů na opravy, servis, náhradní díly a podobně. Mohu však zhodnotit dosavadní spolupráci. Termín dodání, rychlost instalace, uvedení do provozu, technická podpora, to vše proběhlo bez problémů. V tomto ohledu jsem spokojen.

Co na Demag říkají vaši zaměstnanci, kteří s jeřáby denně pracují?

Bavíme se stále o montážní hale, tak toto téma využiji a vezmu to ještě z jiné strany. V letošním roce jsme kromě montážní haly dokončili taktéž expediční halu. Dříve probíhala téměř po celý rok nakládka strojů na venkovní ploše za pomoci desetiletí starého dvoumostového kontejnerového jeřábu. Byl velice praktický, ale rozhodně nelze hovořit o nějakém komfortu, rychlosti a bezpečnosti. Pro zaměstnance Expedice jsou nové jeřáby asi největším posunem. Díky funkcím jako je vážení, párování jeřábů či ovládání 4 koček, je nyní nakládka mnohem efektivnější a bezpečnější. Montáži tato investice kromě očekávané spolehlivosti přináší i efektivitu v podobě eliminace prostojů, možnosti lepší polohovatelnosti, rychlejší manipulace atd. V předchozí hale si lidé poměrně často stěžovali na poruchy, které byly i díky nižšímu zajeřábování pracovišť o to bolestivější.

Bavíme se tu ve velmi racionální a technické rovině, ale odborníci tvrdí, že každá volba je také emocionální záležitost. Jaké emoce cítíte v souvislosti s vašimi jeřáby Demag?

Ztotožnění – stejná žlutá barva jako je naše. Na hale vypadá pěkně, navíc žlutá je dost často používána v oblasti BOZP značení, takže vyvolává pozornost.

Důvěra – věřím ve správný výběr.

Prestiž – vnímám tuto značku jako prestižní. Rád pracuji s profesionály a profesionálním řešením ve spojitosti s naší firmou.

Jak je u vás vyřešen servis jeřábů?

Přesné servisní podmínky jsou teprve v jednání. Zde jsem jednání záměrně trochu pozdržel. Ne snad kvůli nově instalovaným jeřábům, ale kvůli přípravě na jednání o rozšíření servisní činnosti i na starší jeřáby v ostatních halách a dalších provozovnách. Rád bych, pokud dojde k dohodě, spolupracoval v oblasti servisu a revizí všech zařízení s jednou společností. Pro nás by to bylo zjednodušení a věřím, že díky celkovému počtu všech jeřábů (velikosti zakázky), které hodláme předat do servisu firmě Demag, budou i podmínky rozumné. Umím si představit i snížení agendy na naší straně. Mohla by nám odpadnout činnost v podobě hlídaní revizí, pravidelných prohlídek, zásob náhradních dílů a podobně. V případě zavedení všech jeřábů do servisního portálu Demag bychom měli všechny informace na jednom místě k dispozici online. V tuto chvíli jsme ale v jednání a vše bude otázkou podmínek.

Děkuji za rozhovor.