Přesná a bezpečná manipulace

Stavební výroba

Stavební výroba

Pokud se kdekoli ve světě staví budovy nebo realizují projekty v rámci infrastruktury,  Demag jeřáby a pohony nebývají většinou daleko od místa čina.  Naše jeřáby nejsou přítomny pouze na staveništích, ale naleznete je i při výrobě stavebních prvků.  Zároveň mezi zajímavé a značně náročné realizace patří  řešení v rámci moderní architektury, příkladem mohout být pojízdné střešní prvky nebo otočné domy.

Oblasti použití

  • Výroba stavebních prvků
  • Stavby tunelů a potrubí
  • Mobilní architektura

Výroba stavebních prvků

Ať už se jedná o výrobu betonu, oceli, vápna -  musí se jednotlivé přísady přepravovat a zabezpečit jejích manipulace. Máme připravená řešení pro plnění nejrůznějších přepravních úkolů.  Pomocí naší jeřábové techniky je možné citlivě zvedat a přesně polohovat různá břemena např. betonové sloupy nebo lepené vazníky.

Stavby tunelů a potrubí

Přední výrobci stavebních strojů a stavební firmy důvěřují Demag jeřábové technice. Nejvýznamnější tunely světa byly vrtány razícími stroji, které byly vyrobeny s pomocí našich jeřábů. I na stavbách tunelů a potrubí se používají naše portálové jeřáby a zdvihací zařízení, pomocí kterých se spouští části strojů a příslušenství do šachet.

Mobilní architektura

Kryté plavecké bazény, které se za pěkného počasí změní na venkovní koupaliště.  Výkyvné dopravní mosty.  Vyhlídkové restaurace, které se otáčejí kolem vlastní osy. Dodáváme technická řešení i pro náročné požadavky stavebního inženýrství. Aplikace naleznete po celém světě. S našimi pohony dokáží architekti a projektanti realizovat své nápady v praxi - v moderní pohyblivé architektuře.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.