Měřítka pro profesionální překládku sypkých materiálů

Hornictví kovových rud

Hornictví kovových rud

Přední podniky a subdodavatelé báňského průmyslu a zpracování nerostů oceňují naši zkušenost a odbornost v  oblasti jeřábových zařízení.  Efektivní těžba a zpracování nerostného bohatství hraje svoji zejména v dobách neustále se tenčících surovinových zdrojů.

Oblasti použití

  • Báňský průmysl a zpracování nerostů
  • Subdodavatelský průmysl

Báňský průmysl a zpracování nerostů

Zmíněné obory vyžadují robustní technologii, která bude spolehlivě pracovat i v těžkých podmínkách. Demag jeřáby nabízejí tuto jistotu a tím našim zákazníkům zajišťují stabilní procesy od údržby strojního parku až po přepravu tavenin v hutnictví.

Subdodavatelský průmysl

Také subdodavatelé báňského průmyslu jsou při své výrobě odkázání na jeřábová zařízení, ať už se jedná o výrobu vrtných souprav pro těžení rud, čerpadel pro odkalení zařízení až po úpravu vytěženého materiálu. S našimi řešeními na míru patříme mezi přední dodavatele specificky konstruovaných jeřábů a zdvihacích zařízení.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.