Bezproblémová přeprava surovin

Na perfektní směsi záleží

Podvěsné jeřáby KBK přepravují suroviny pro výrobu květináčů

Zákazník

Jihozápadní pohoří Westerwald se označuje také jako „kraj hrnčířů“, protože se tam tradičně vyrábí výrobky z keramiky a terakoty – například květináče. Na jejich výrobu se specializuje westerwalderská společnost Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KG. Rodinná společnost ve své čtvrté generaci se 180 zaměstnanci vyrábí v Ransbachu-Baumbachu, a tedy v blízkosti regionálních nalezišť jílu, na plně automatizovaných výrobních zařízeních širokou paletu nádob na květiny, které se prodávají na celém světě.

Úkol

V rámci rozšíření výroby společnost Spang vybudovala novou halu na zpracování surovin. V několika silech, skladovacích boxech a zásobnících skladuje jíl a příměsi, které se používají při výrobě květináčů. Patří sem také nezbytné úlomky květináčů vznikající při výrobě. Ty se skladují v zásobníku a přidávají se k šaržím surovin. Příležitostně se musí úlomky také nakypřit.

Zaměstnanci společnosti Spang dlouhá léta přispívají svým technickým know-how k tomu, že společnost dokáže bez další pomoci upravit svá výrobní zařízení a přesně podle svých požadavků. Není proto překvapením, že společnost hledala přesné a spolehlivé řešení pro manipulaci s materiálem i pro svůj nový závod na zpracování surovin. Zvláštní pozornost přitom věnovala začlenění drapáku a bezproblémovému průběhu přepravy.

Řešení

Volba proto padla na modulární lehký jeřábový systém KBK. S jeřábovou stavebnicí Demag KBK je možné po technické stránce realizovat téměř jakékoliv zdvihání – v tomto případě se jedná o přepravu sypké hmoty dvoučelisťovým drapákem s velkou výškou zdvihu (výška zdvihu 16 metrů). V náročných podmínkách jsou jeřáb a drapák spolehlivě ovládány integrovaným ovladačem DST. Zaměstnanec se tak může plně soustředit na správný směsný poměr a nemusí se tak nijak věnovat přepravě.

Na jeřábové dráze o délce 31 metrů pojíždí jeřáb s profily KBK II – po dvou dvojitých pojezdech na každé straně jeřábu se dvěma jízdními rychlostmi. Rozpětí jeřábu činí 7,5 metru, nosnost je pak 1,6 tuny. Ke zdvihání se používá řetězový kladkostroj DC-Pro 10 se dvěma rychlostmi zdvihu: 6 m/min. pro plynulé zdvihání a spouštění, případně 1,5 m/min. pro nastavení drapáku do přesné polohy při manipulaci se surovinou.

Po bezproblémové montáži s využitím místního servisního oddělení bylo zařízení ihned uvedeno do provozu a od té doby je nedílnou součástí míchání a přepravy požadovaných surovin pro výrobu květináčů.


Speciální vlastnosti

S použitím modulárního stavebnicového systému KBK je možné z podvěsných jeřábů, podvěsných drah, sloupových a nástěnných otočných jeřábů vytvořit individuální řešení, které bude splňovat konkrétní požadavky v místě výroby. Díky vysoké flexibilitě systému je pak možné produkty KBK snadno začlenit do libovolné výrobní infrastruktury – a kdykoliv zase přestavět, když to bude potřeba.

V případě kabelového jeřábového ovládání typu DST-9-C se jedná o speciální vybavení, protože tímto ovladačem se ovládá také drapáková lopata dodaná společností Spang. Možné je to proto, že je ovladač DST 9 vybaven dvěma volně programovatelnými tlačítky a je možné ho odborně naprogramovat pro speciální aplikace.