Zemědělské stroje ze severní Francie

Flexibilní a modulární tok materiálu

Devět jeřábů s V-profilem a 3,2 km profilů KBK se 120 řetězovými kladkostroji DC pro KUHN MGM SAS.

Skupina KUHN

Na severovýchodě Francie, nedaleko Štrasburku, sídlí jeden z předních světových výrobců zemědělských strojů. Skupina KUHN slibuje zemědělcům inovace a kvalitu za konkurenceschopné ceny. Na tomto slibu nyní pracuje po celém světě více než 5 000 zaměstnanců v řadě výrobních a prodejních míst.

Z Alsaska do světa

Počátek společnosti se pojí s osobou Josepha Kuhna, jehož jméno nese a který společnost v roce 1828 založil jako vesnickou kovárnu. Kovárna se brzy specializovala na výrobu vah a měřidel. V roce 1864 se firma přestěhovala do Saverne a specializovala se na výrobu zemědělských strojů. Od té doby pracuje společnost v regionu Saverne a v přidružené obci Monswiller na dalším vývoji žacích strojů, obracečů sena, shrnovačů, sekaček, zařízení pro obdělávání půdy a secích strojů.

Úkol

Výroba v hlavním závodě v Saverne byla v posledních desetiletích několikrát rozšířena a přizpůsobena stále rostoucí poptávce po stále větších zemědělských strojích. Maximální šířka haly 15 metrů však omezovala výrobu, a tak byl před několika lety postaven nový montážní závod v sousední obci Monswiller. Zkratka „MGM“ znamená „Montage Grande Machine“ a znamená, že k montáži zemědělské techniky novější generace je zapotřebí haly o šířce až 20 metrů. Společnost KUHN vybudovala moderní výrobní halu pro plynulou výrobu velkých zemědělských strojů.

42353_70_800px_gallery
Modulární systém lehkých jeřábů Demag KBK pokrývá všechny montážní plochy ve společnosti KUHN.

 

Montážní závod byl rozšířen celkem o 20 461 m². Přístavba je podrobně rozdělena na 11 065 m² pro novou montážní halu, 5 437 m² pro rozšíření logistické haly a 3 017 m² pro expediční halu. Areál závodu doplňují další venkovní plochy a novostavba jídelny.

Efektivní uspořádání výroby

Hlavní závod v Saverne vyrábí menší zemědělské stroje a komponenty pro MGM v Monswilleru. Zde se montují větší stroje pro sklizeň sena, obdělávání půdy a setí. Tyto součásti, stejně jako dokupované díly na příjmu zboží („magasin“), se rozdělí a odešlou do montážních linek. Každý měsíc oddělení rozdělí přibližně 100 tun materiálu. Dokupované součásti a další součásti se práškově nebo normálně lakují ve vlastní lakovně KTL. Montáž probíhá v rámci linek: Na jednotlivých montážních pracovištích se zemědělské stroje postupně sestavují a po konečné montáži a funkční zkoušce se připravují k expedici.

Po stranách montážní linky se nacházejí zásobovací prostory pro intralogistiku. Zaměstnanci potřebují nadzemní řešení pro přepravu dodaného zboží ze skladu a lakovny na místo montáže. Kromě toho má zásadní význam manipulace s materiálem na jednotlivých pracovištích, aby bylo možné komponenty přesně propojit a manipulace s nimi byla pro zaměstnance co nejplynulejší. Při montáži konstrukčních skupin na hlavní rám zemědělského stroje je pro efektivní práci nesmírně důležitá přesnost umístění a ovládání zdvihacího zařízení. Lehké jeřáby jsou proto nezbytné pro každý krok procesu.   

Na konci výrobní linky pomáhají s konečnou montáží univerzální jeřáby. V závislosti na typu a velikosti zemědělského stroje se na hlavní rám montují rozměrné a těžké součásti, které je proto třeba také zvedat a umísťovat. Na závěr se provede funkční zkouška a hotové zemědělské stroje se převezou do nově postavené expediční haly. Po příjezdu na místo se jeřáby ujmou nakládky kamionů.

Řešení

Rozšíření výroby jde ruku v ruce s rozšířením konceptu toku materiálu ve společnosti KUHN MGM: Podél nových montážních linek a v expedici pomáhá 9 mostových jeřábů typu ZVKE s V-profilem a nosností 20 tun a 120 řetězových kladkostrojů typu DC-Pro. Díky prodloužení profilů KBK o 3,2 kilometru bude i nová montážní linka plně pokryta systémem lehkých jeřábů.

42353_54_800px_gallery
Dvounosníkové jeřáby Demag ZVKE V-typu spolehlivě nakládají do nákladních vozidel v expedici.
 

Společnosti KUHN MGM a Demag ve Francii naplánovaly dodávky tak, aby nové jeřáby mohly být montovány po částech a podle plánu. Montáž lehkých jeřábových systémů prováděli po důkladném zaškolení vlastní pracovníci údržby.

Modulární, bezpečný a efektivní: Lehký jeřábový systém KBK

Podél montážních linek v Monswiller se na stropě výrobní haly rozprostírá hustá síť lehkých jeřábů KBK. Zaměstnanci používají jednonosníkové a dvounosníkové jeřáby KBK k přemísťování jednotlivých komponentů zemědělských strojů nad zemí z logistické linky na montážní pracoviště přibližně 100 m dlouhé a 25 m široké výrobní linky. Při plánování výrobního závodu se dbalo na to, aby zařízení KBK byla instalována po celé ploše a byla tak k dispozici pro podporu v každém pracovním kroku.

Jako zdvihací zařízení se používají řetězové kladkostroje DC-Pro a pojíždí se jimi ručně pro nosnosti do 1000 kg a elektricky pro nosnosti do 2000 kg. U obou typů pohonu je přeprava komponentů na místě montáže naprosto bezproblémová, takže montáž zemědělských strojů je efektivní a ergonomická. Kloubové spoje mezi jeřábovým nosníkem a pojezdem umožňuje plynulou manipulaci s materiálem z místa montáže na rám stroje. Částečně plynulé a nízké otáčky řetězových kladkostrojů DC-Pro pomáhají jeřábníkům při montáži snadno a přesně vyrovnávat konstrukční skupiny. Montáž objemného válce pro zpracování půdy lze tedy provést stejným způsobem jako montáž elektronické nebo hydraulické jednotky.

Pohodlí a bezpečnost při manipulaci s břemeny řetězovým kladkostrojem DC-Pro

Vzájemná kompatibilita komponentů Demag umožňuje společnosti KUHN MGM používat i starší generace řetězových kladkostrojů ze svého inventáře, například typ DK nebo dokonce PK. Zaměstnanci si však zvykli na výhody nejnovější generace typu DC-Pro: Polohování komponentů je díky dvěma rychlostem naprosto přesné, a to i při nízkých otáčkách. Díky nosnosti od 500 do 2000 kg a jednotné výšce zdvihu 5 metrů lze řetězové kladkostroje flexibilně používat na všech pracovištích Výškově nastavitelný ovládací kabel jednotně zvoleného ovladače DSC nabízí maximální ergonomii. Ergonomický tvar rukojeti a absence změny při výměně pracoviště zvyšují efektivitu montáže.

42353_62_800px_gallery
Řetězové kladkostroje Demag DC jsou již několik desetiletí první volbou v montážních prostorách zákazníků.

 

Řetězový kladkostroj DC-Pro je vybaven převodovkou, prokluzovou spojkou a brzdou s vysoce kvalitními komponenty, které jsou bezúdržbové po dobu až 10 let. V kombinaci s automatickým odpojením prokluzové spojky a automatickým brzděním při výpadku ovladače se mohou zaměstnanci KUHN na svém pracovišti spolehnout na spolehlivý systém DC-Pro. Bezpečnostní funkce typu řetězového kladkostroje splňují alespoň výkonovou úroveň c a kategorii 2 podle normy EN ISO 13849-1.

Absolutní provozní bezpečnost s vysokou účinností

Devět dvounosníkových mostových jeřábů ZVKE dodávaných s V-profilem rovněž nabízí maximální provozní bezpečnost a efektivitu. Membránové spoje jeřábového nosníku umožňují průsvitnou konstrukci V-profilu. Díky sníženým materiálovým nárokům má inovovaný jeřábový nosník nižší vlastní hmotnost, což má pozitivní vliv na statiku haly. Rozpětí mostových jeřábů se pohybuje od 10,4 metru do 28,3 metru.

„Jeřáb jsem poprvé viděl u jiného vašeho zákazníka a okamžitě mě zaujal. Jeřábový nosník není téměř vůbec vidět, propouští do haly tolik světla. To také vyvolává dojem, že jeřáb je velmi lehký.“ - Stéphane Schissele, KUHN SAS.

Díky nosnosti všech jeřábů 20 tun u každého bude společnost KUHN MGM schopna i v budoucnosti zvedat větší a těžší zemědělské stroje pro finální montáž a převážet je k expedici. V závěrečných montážních krocích na konci výrobní linky pomáhá pět jeřábů při spojování předem smontovaných, a tedy výrazně těžších komponentů. Nejen zdvihací síla, ale především přesné polohování komponentů díky plynulému řídicímu systému představují obrovské snížení pracovní zátěže.

Další čtyři zařízení ZVKE jsou rozmístěna v nově vybudovaném expedičním prostoru a nakládají připravené balíky komponentů a zemědělské stroje na nákladní automobily. Zásilky jsou z Monswilleru expedovány zákazníkům po celém světě.

Modulární lanový kladkostroj Demag DMR nabízí možnost integrování mechanických a elektrických pomocníků. Frekvenční ovládání jeřábů významně přispívá ke komfortu a umožňuje obsluze v oblasti expedice přesně odebírat a přemisťovat palety s komponenty zemědělských strojů nebo celými zemědělskými stroji. Nájezd a zrychlení jsou plynulé, takže obsluha může přesně ovládat pohyby jeřábu a kočky nebo zvedací pohyby a při nakládání se soustředit na využití ložného prostoru v nákladním vozidle.

Bezpečný provoz jeřábu

Na všech devíti jeřábech je inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl, které neustále monitoruje a zabezpečuje provoz. Dvoustupňové vypínání brání najetí jeřábu a kočky na koncové dorazy. Po dosažení prvního koncového vypínače se pojezd jeřábu nebo pojezdu kočky přepne na jemné pojíždění. Po dosažení druhého koncového vypínače se pohony pojezdu jeřábu nebo pojezdu kočky odpojí a pojezd se šetrným způsobem zabrzdí. Výkyvům břemene zabraňuje kombinace plynulé regulace a koncových spínačů, takže břemeno neutrpí žádné škody a nepoškodí nákladní vůzani jeho okolí. Obsluha jeřábu využívá elektronickou asistenci a jeřáb poskytuje podporu a ochranu v nepředvídatelných situacích.

42353_49_800px_gallery
Technologie pohonu Demag a lanový kladkostroj Demag DMR zajišťují výkonný pojezd a přesné zvedací pohyb.

 

V novém výrobním úseku se dvě zařízení ZVKE pohybují po jedné jeřábové dráze. Optická kontrola vzdálenosti jeřábů slouží k zamezení kolizí: Dvojité laserové senzory redundantně měří vzdálenost mezi jednotlivými jeřáby na jeřábové dráze a při překročení předem definované vzdálenosti se příslušný jeřáb ve dvou fázích vypne a zajistí. V prvním kroku je možné s jeřábem ještě pojíždět nízkou rychlostí, zatímco ve druhém kroku se jeřáb bezpečně vypne. Tento koncept nezávislého bezpečnostního vypnutí s dvoukanálovým hardwarem odpovídá bezpečnostní kategorii 3 podle normy EN 13849-1.

Provozní stavy vždy na očích

Hmotnost břemene v háku může obsluha neustále sledovat na panelu Demag StatusBoard na jeřábovém nosníku. Na displeji StatusBoard se navíc v reálném čase zobrazují také aktuální provozní stavy jeřábu. Jedná se například o nosnost, celkové zatížení, přetížení, servisní informace nebo aktivované asistenční a komfortní funkce bezpečnostního ovládání SafeControl - transparentní a především bezpečný provoz jeřábu.

Zvláštnosti

Modulární jeřábová stavebnice KBK umožňuje společnosti KUHN MGM realizovat požadované vybavení pracoviště jeřáby a v případě potřeby je kdykoli rozšířit. Jeřábové dráhy a sloupové a nástěnné otočné jeřáby přepravují komponenty po celé ploše. Provedení KBK z oceli a hliníku jsou stejně vhodná pro různé požadavky a lze je také později kombinovat.

Hladký chod komponent Demag umožňuje rychlou a bezpečnou manipulaci a zároveň přesné a snadné umístění jednotlivých dílů při montáži. Systém lehké jeřábové stavebnice tak zajišťuje efektivní pracovní procesy a zvyšuje produktivitu a účinnost.

Konstrukce s V-profilem a membránovými spoji umožňuje snížit vlastní hmotnost, a má tak pozitivní vliv na statiku haly. Inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl nabízí maximální možnou bezpečnost při provozu jeřábu. Koncové vypínače pojezdu jeřábu a optická kontrola vzdálenosti jeřábů elektronicky podporují obsluhu a pomáhají předcházet neúmyslnému poškození pracovního okolí jeřábu. V kombinaci s plynulým řízením pojezdu jeřábu a kočky a zvedacích pohybů je obsluha jeřábu pohodlnější.

Rozhovor

Povídali jsme si s panem Stéphanem Schissele, manažerem budov a údržby ve společnosti KUHN MGM SAS ve francouzském Monswilleru.

42353_22_kuhn_800px
Pan Veinante (vlevo) a pan Schissele (vpravo) v montážním závodě nové výrobní haly.

Demag: Pane Schissele, mohl byste krátce představit společnost KUHN MGM SAS a areál v Monswilleru?

Stéphane Schissele (KUHN MGM SAS): Monswiller se nachází v departementu Bas-Rhin v Alsasku. Naše společnost je v tomto regionu pevně zakořeněna a nyní je zastoupena dvěma pobočkami v Saverne a Monswilleru. Sídlem skupiny KUHN je výrobní a montážní závod v Saverne. V Monswilleru se nachází montážní závod MGM a výroba náhradních dílů. Zkratka „MGM“ znamená „Montage Grande Machine“. Zde se montují větší zemědělské stroje. Montážní závod byl otevřen v roce 2008 se čtyřmi montážními linkami a dříve vyráběl 9 000 strojů ročně. Rozšířením se kapacita závodu zdvojnásobila. Zatím tu 350 zaměstnanců vyrábí zemědělské stroje pro sklízení sena, obdělávání půdy a setí. Kromě toho se společnost MGM specializuje na výrobu sezónních strojů.

Demag: Z jakých důvodů byla investice v této lokalitě nezbytná?

Pan Schissele: Především pro nás bylo důležité výrobní kapacitu z dosavadních čtyř montážních linek na osm. K tomu se nám podařilo přistavět samostatný prostor pro logistiku a završit výrobní proces novou expediční halou v Monswilleru. Kromě toho se snažíme dynamicky přizpůsobovat měnícím se požadavkům našich zákazníků. Před několika lety jsme si v Saverne vystačili s šířkou haly 14 nebo 15 metrů. V průběhu let se však ukázaly být příliš úzké, takže nyní máme na montážních linkách v této lokalitě pracovní šířku 20 metrů. Je to pro nás nesmírně důležité, protože stroje jsou stále větší a širší. Výroba proto potřebovala více prostoru. Z těchto důvodů pro nás byla novostavba závodu i jeho nedávné rozšíření zásadní a poskytuje nám vhodné výrobní prostředí pro nadcházející roky.

Demag: Můžete nám přiblížit rozsah rozšíření?

Pan Schissele: Rozšířili jsme výrobní prostory, jako je montáž, logistika a expedice, o téměř 20 000 m².

Demag: Jaké úkoly plní produkty Demag?

Pan Schissele: Produkty Demag manipulují s materiálem na různých pracovištích v celém závodě. Systém lehkého jeřábu KBK vyžaduje od našich zaměstnanců jen malou námahu při přepravě komponentů v naší lakovně KTL a při předběžné montáži. Řetězové kladkostroje instalované v zařízeních KBK mají obvykle nosnost 500 kg až 1000 kg a používají se k manipulaci a polohování komponent při montáži. Jakmile jsou sestavy předem smontovány, potřebujeme zdvihací zařízení pro jejich přepravu na hlavní rám stroje. Částečně plynulé a nízké otáčky řetězových kladkostrojů Demag DC-Pro pomáhají našim zaměstnancům snadno a přesně vyrovnávat konstrukční sestavy montáže.

„Přesná montáž konstrukční skupiny díky plynulé a nízké rychlosti řetězových kladkostrojů Demag DC-Pro“

Na konci montážních linek probíhá konečná montáž strojů pomocí jeřábů s V-profilem o nosnosti 20 tun.

Demag: Jaké konkrétní požadavky měla společnost KUHN na produkty Demag?

Pan Schissele: Vysoká provozní bezpečnost komponentů je pro nás nesmírně důležitá, abychom zajistili optimální bezpečnost obsluhy. Protože jsme partnerem společnosti Demag již několik desetiletí, jsme si vědomi dlouhé životnosti produktu a také ji vyžadujeme.

Demag: Proč společnost KUHN dala přednost řešení pracovišť od Demagu?

Pan Schissele: V Saverne stále provozujeme velmi rozsáhlou flotilu zdvihacích zařízení generace PK (pozn. redakce: řetězové kladkostroje řady PK se vyráběly v letech 1961 až 1995). Životnost produktů je nám tedy dobře známa. V uplynulých desetiletích byly řetězové kladkostroje různých generací používány denně a jsou stále plně funkční. Když zaměstnanci na pracovišti projeví přání používat plynulou rychlost zdvihu, modernizujeme zdvihací zařízení novou generací zařízení DC. Testovali jsme i jiné produkty, ale u produktů Demag je rychlost dokonale nastavitelná, takže montáž komponentů je stoprocentně správná. Vyšší přesnost je u zdvihacích zařízení Demag naprostou samozřejmostí.

„Vyšší přesnost je u zdvihacích zařízení Demag naprostou samozřejmostí.“

Dalším důvodem je, že výrobky lze snadno přemisťovat ručně. Zdvihací zařízení se pohybují téměř výhradně po několika kilometrech kolejnic KBK. Jak již bylo zmíněno, řetězové kladkostroje mají nosnost až 1000 kg, takže by se mohlo zdát, že ruční přeprava může být obtížná: ale hladký chod KBK je ve skutečnosti naprosto enormní! V Saverne a Monswilleru lze bez problémů ručně přemisťovat břemena o hmotnosti až 1000 kg a rozpětí až 7 metrů. Pokud mluvíme o břemenech nad 2000 kg nebo více, je samozřejmě nutný elektrický pohon.

„(...) ale hladký chod KBK je ve skutečnosti naprosto enormní!“

Pro plánování výroby a flexibilitu je stejně tak nezbytná možnost přizpůsobit uspořádání pracovišť. Zařízení KBK lze kdykoli upravit nebo rozšířit a v některých případech se jeřáby na jednotlivých výrobních linkách demontují a znovu montují 30krát až 40krát ročně, například kvůli pojezdu jiným směrem. Systém KBK je zde v Monswilleru instalován tak, aby bylo možné pokrýt co největší plochu. Nikdy nemůžeme předem říci, zda montážní linka zůstane stejná osm nebo deset dní. Požadavky se mohou měnit i denně. Před dvaceti lety se na jedné lince montovalo 1000 strojů, nyní to může být 80, 60, 50, někdy jen 40 strojů. Série se stále zmenšují, což znamená, že linky musí zůstat flexibilní. A samozřejmě také jeřábové dráhy.

Řešení, které používáme s KBK již více než dvě desetiletí, je pro nás tím nejlepším řešením. Můžeme se s díly přiblížit k lince a pracovníci mohou komponenty snadno dopravit na pracoviště k montáži. Probíhá to od pracoviště k pracovišti a po 100 metrů dlouhých výrobních linkách, dokud na konci každé linky neotestujeme hotový zemědělský stroj a nepřipravíme ho k expedici. Při konečné montáži a manipulaci s hotovými výrobky pomáhají jeřáby Demag V-typu.

Demag: Jak se vám líbí konstrukce jeřábových nosníků s V-profilem?

Pan Schissele: Jedná se o skutečnou novinku. Společnost KBK známe již léta, ale V-profil na jeřábech je opravdu novinkou. Jeřáb jsem poprvé viděl u jiného vašeho zákazníka a okamžitě mě zaujal. Jeřábový nosník není téměř vůbec vidět, propouští do haly tolik světla. To také vyvolává dojem, že jeřáb je velmi lehký.

Nízká vlastní hmotnost má samozřejmě pozitivní vliv na ocelovou konstrukci haly. Kromě toho je design naprosto estetický. Pokud se podíváte na technické specifikace a uvědomíte si možnou nosnost a rychlost i přes nízkou vlastní hmotnost, pak musím říci, že je to docela působivé. To se samozřejmě odráží v nižším opotřebení pojezdových kol a jízdních drah, a pro nás to pak představuje pozitivní nákladový efekt. Nechali jsme si spočítat i konkurenční systémy, ale ty jsou těžší a vyšší kvůli konvenčním profilům jeřábu, což by způsobilo, že by jeřábová dráha byla mnohem vyšší. V některých případech byl rozdíl až jeden metr. To nám prostě nevyhovovalo, a proto jsme se rozhodli pro inovativní design.

„Jeřáb s V-profilem je opravdu dobrý produkt. Proto jsme se okamžitě rozhodli pro nový design a nebyli jsme zklamáni.“

Při pohledu do budoucna nám budou dobře sloužit i jeřáby, které jsou s nosností 20 tun v současné době rozměrově o něco větší. Jak jsme však nakonec zjistili, naše stroje jsou stále větší, a tedy i těžší, a rozdíl o nosnosti 5 tun neměl z hlediska ceny žádný význam.

Demag: Jak zajišťujete, aby zařízení byla vždy k dispozici?

Pan Schissele: Velkou výhodou je zjednodušená správa náhradních dílů. Velké množství náhradních dílů objednáváme přímo prostřednictvím obchodu Demag Shop. Jedná se o rychlý a efektivní systém, ve kterém můžete také vidět počet zavěšení KBK a mít výstupy v podobě výkresů. To je opravdu dobrá věc. A po simulaci si mohu produkty přímo objednat. Děláme to velmi často a proces od získání informací až po výběr a dodání je vždy velmi rychlý. V minulosti jsem používal k efektivnímu a rychlému vyhledávání optimálních produktů katalog. Elektronický obchod to ještě více zjednodušil.

V obou výrobních závodech máme sklad s produkty Demag, a tím i centrální zásobování náhradními díly. Skladují se zde produkty za více než 25 let a téměř všechny jsou vzájemně kompatibilní, což je pro nás obrovskou výhodou a pomáhá nám to udržet flexibilitu.

Demag: Plánovali jste rozšíření výroby také prostřednictvím Demag Shopu?

Pan Schissele: Konfigurace menších projektů, řekněme do tří jeřábů, funguje tímto způsobem docela dobře! Když mám hotový projekt, je vždy lepší mít partnera, který nám může poskytnout podporu, a s nímž můžeme plánovat postup. Obchodní tým společnosti Demag byl při tomto projektu velmi, velmi efektivní. Díly jsme obdrželi po jednotlivých sektorech. Díly byly předem roztříděny tak, aby byly pro příslušný sektor sestaveny všechny požadované komponenty KBK a zdvihací zařízení. Předem jsme se domluvili na dodacích lhůtách a balíky dorazily na naše staveniště v jednotlivých časech v různých kalendářních týdnech. Díky tomu jsme na staveništi neměli žádný velký sklad a naši zaměstnanci mohli montovat zařízení ihned po dodání.

„S řešeními od společnosti Demag jsme naprosto spokojeni.“

Demag: Jaké jsou výhody použití řešení Demag?

Pan Schissele: Produkty Demag nabízejí velkou flexibilitu a umožňují výrobu složitých sestav na malé ploše. Trvanlivost produktů je velmi dobrá. Také nosnost je velmi dobrá a jednotlivé komponenty lze bez problémů doobjednat i po 20 nebo 30 letech. Naše vysoké nároky na provozní bezpečnost se odrážejí i v produktech Demag. S našimi řešeními jsme naprosto spokojeni.

Demag: Jaké dojmy líčí pracovníci při práci s produkty Demag?

Pan Schissele: Pracovníci jsou velmi spokojeni! Mohou přepravovat komponenty vysokou rychlostí. Ještě větší výhodou je však naprosto přesné a efektivní polohování při montáži konstrukčních skupin. Jak s lehkým jeřábovým systémem na pracovištích, tak s jeřáby na konci montážních linek a v expedici.