Jeřáby V-typu jako podpora koncové montáže

Schuitemaker

Více světla při výrobě

Novým uspořádáním své koncové montáže se nizozemskému výrobci zemědělských strojů podařilo významně zkrátit čas na výrobu jednoho svého výrobku. Za tím účelem byly všechny kroky, z kterých se skládá sériová montáž, sdruženy do jedné výrobní linky. V nově vytvořené části haly se může personál téměř v každém montážním kroku spolehnout na podporu jeřábové techniky. Společnost Schuitemaker si pořídila celkem jedenáct jeřábů Demag s V-profilem, protože jejich architektura s otevřenými nosníky dokonale koresponduje s definovanými požadavky na ergonomii, přesnost a energetickou hospodárnost.

Proslulost značky Schuitemaker v zemědělství dalece překračuje hranice Nizozemska. Specializovaný výrobce vysoce kvalitních zemědělských strojů přitom začínal před téměř 100 lety jako venkovská kovárna. Všude tam, kde se chovají hospodářská zvířata na maso nebo na mléko, se používají výrobky Schuitemaker, konkrétně pak ke krmení zvířat, sklízení plodin na krmivo a k hnojení.

Schuitemaker CEO
Výkonný ředitel společnosti Schuitemaker Johan H. Veenstra: „Vzhledem k velkému počtu montážních pracovišť potřebujeme také velký počet jeřábů na jedné dráze. Bylo nanejvýš důležité minimalizovat vznik stínů při přejíždění jeřábů, protože to má nepříznivý vliv na koncentraci našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro jeřáby Demag s V-profilem, které používají konstrukci s otevřenými nosníky, kterou proniká na pracoviště větší množství světla.“ V závodě v Rijssenu, který se nachází na východě Nizozemska, se 180 našich zaměstnanců věnuje vývoji a výrobě krmných vozů, silážových vozů a distribučních vozů na krmivo. Výroba se přitom řídí sezónní poptávkou. Výkonný ředitel společnosti Schuitemaker Johan H. Veenstra k tomu dodává: „Kromě našeho domácího trhu exportujeme výrobky do více než 30 zemí světa. Naše strojní zařízení patří mezi výrobky prémiového segmentu s vysokými nároky na kvalitu. Tyto výrobky přitom vyrábíme na objednávku s velmi krátkými dodacími lhůtami.“

Když jsme před mnoha lety začali s plánováním dnešní haly 12, měli jsme za to, že ji postavíme krok za krokem. Plocha o celkové výměře 40 000 m² určená k výstavbě výrobní haly původně sloužila jako skladové prostory, než začaly přípravné práce na rozšíření výrobních kapacit. Johan H. Veenstra: „Jako rodinný podnik plánujeme své aktivity v perspektivě dlouhodobého vývoje. Z tohoto důvodu jsme u stavby, která byla vybudována již před šesti lety, vzali v úvahu to, že bude později plnit funkci montážní haly.“ Cíl: Všechny aktivity koncové montáže zemědělských strojů měly probíhat na jedné lince. Za tím účelem byla tato hala 12 (102x22 m) rozdělena na čtyři stanice pro přípravnou montáž a sedm pracovišť, na kterých probíhá koncová montáž. Z důvodu kvality a zázemí, pokud jde o dodávky výrobků, přikládá společnost Schuitemaker značnou váhu velké hloubce vlastní výroby. Většina komponent, od podvozku, přes dávkovací válce až po bočnice pro nakládání, se vyrábí na tomto pracovišti a ke koncové montáži se přepravuje na vysokozdvižných vozících.

Zdvih je třeba udělat co nejvíce nenápadně

Při nastavování konstrukčních dílů do požadované polohy sází společnost plně na jeřábovou techniku, s jejíž pomocí přesně polohuje a montuje často i mimořádně těžké komponenty. Rozhodnutí pro jeřábovou techniku přitom vzešlo z principu „takový zdvih, jaký je třeba, je třeba udělat tak nenápadně, jak je to jen možné“:

  • Podpora montážního personálu při přesném nastavení montážních prvků do požadované polohy
  • Volitelně tandemový provozní režim při manipulaci s těžkými a velkoobjemovými díly
  • Optická integrace jeřábů do stavební konstrukce haly s ohledem na ergonomické faktory

Při výběru jeřábové techniky přitom hrál klíčovou roli poslední uvedený faktor. Vzhledem k tomu, že výrobní hala slouží čistě k montážním úkolům, měly jeřáby vyčnívat jen minimálně. Stejně minimální měly být i dopady pohybu jeřábu na světelnou situaci na pracovišti, které se nachází pod pohybujícím se jeřábem. Johan H. Veenstra: „Vzhledem k velkému počtu montážních pracovišť potřebujeme také velký počet jeřábů na jedné dráze. Bylo nanejvýš důležité minimalizovat vznik stínů při přejíždění jeřábů, protože to má nepříznivý vliv na koncentraci našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro jeřáby Demag s V-profilem, které používají konstrukci s otevřenými nosníky, kterou proniká na pracoviště větší množství světla.“

Na jeřábové dráze dlouhé 102 m, která je nainstalovaná ve výšce 6,80 m nad úsekovými pracovišti, se pohybuje devět jednonosníkových jeřábů s V-profilem, typ EVKE. Jeřáby mají rozpětí 21.125 mm a každý z nich je vybaven lanovým kladkostrojem Demag s nosností 6,3 t. Montážní personál společnosti Schuitemaker rádiovým signálem komfortně ovládá jeřáby z bezpečné vzdálenosti od břemene. Stisknutím tlačítka je možné šest z devíti jeřábů obsluhovat v tandemovém režimu, pokud je potřeba bezpečně nastavit do požadované polohy těžké části zařízení s hmotností až 10 t.

The fittings of the agricultural machinery are positioned by the cranes for installation.
S pomocí jeřábové techniky se díly, které je potřeba připevnit k zemědělským strojům, nastavují do požadované montážní polohy.

Poradenství, plánování a montáž jeřábů má na starost společnost van den Berg Transporttechniek se sídlem v Den Haagu, která dlouhá léta zastupuje zájmy společnosti Demag v oblasti jeřábů a zdvihacích zařízení v Nizozemsku a Belgii.

Montáž s otáčením o 180 stupňů

Montáž vozů začíná u platformy, která se na místo dopravuje položená na zadní straně a s použitím dvojice jeřábů v tandemovém provozu se přemístí na první montážní stanoviště. Po montáži náprav uchopí dvojice jeřábů otáčecí zařízení s motorovým pohonem, které vyvinula a vyrábí samotná společnost Schuitemaker a které slouží k otočení základu vozidla o 180 stupňů. Následuje montáž pneumatik a uchopení elektrickým tažným zařízením, které slouží k přepravě hrubé stavby vozu z jednoho montážního stanoviště na další montážní stanoviště.

Schuitemaker
Po připevnění náprav se podvozek vozidla otočí o 180 stupňů.

„Při výběru jeřábových zařízení hrála kromě ergonomických hledisek velkou roli přesná manipulace s komponentami určenými k namontování“, vysvětluje Johan H. Veenstra. „Příkladem za všechny je montáž bočnic. Proces připojování těchto mimořádně těžkých částí vozu probíhá s minimálními přípustnými odchylkami. S pomocí jeřábů s V-profilem může náš tým vykonávat takové úkoly bez zaváhání. A pokud jde o nízkou hmotnost jeřábových nosníků: zde je naprosto zřejmé, že použitím motorů s nižšími výkony můžeme dosáhnout dodatečných úspor ve spotřebě elektrické energie.“

Profilové jeřáby zásobují svařovací roboty 

Společnost Schuitemaker také zásadním způsobem investovala do přípravných výrobních fází. Instalací velkého svařovacího portálu ve výrobní hale 2 je již dnes připravena na budoucnost. Výrobce strojů se tím postupně soustředí na výrobu všech použitých ocelových konstrukcí, jako jsou platformy a podvozky.

Johan H. Veenstra: „Tímto zařízením jsme se jednoznačně zařadili mezi průkopníky v efektivitě a rychlosti. Vytvořením lehké konstrukce z karbonu jsme dokázali ušetřit 7 500 kg na hmotnosti. Tím jsme ušetřili významné množství energie a času. Tímto svařovacím portálem jsme zkrátili čas na výrobu až o 80 procent.“

V této části haly 2 si jeřáby s V-profilem a rozpětím 26 m přebírají velkoformátové díly, které mohou být dlouhé až 12 m, z přípravného pracoviště a přepravují je ke svařovacímu portálu – po úspěšném svaření pak svařené díly dopraví k lakování. Kvůli dlouhým rozměrům a hmotnostem až 10 t musí jeřáby většinou pracovat v tandemovém režimu. Díky použití rádiového ovládání může personál pracovat i v tomto případě v bezpečné vzdálenosti od břemene.

Bezproblémová montáž jeřábů – rychlé spuštění výroby 

Celkem jedenáct jeřábů Demag s V-profilem dokázala společnost van den Berg namontovat a uvést do provozu za pouhé čtyři týdny. Výsledek: spuštění sériové výroby nenabralo žádné zpoždění.
Společnost van den Berg, který zde zastupuje servisní oddělení společnosti Demag, pak dbá na to, aby byly nové jeřáby stále dostupné i v budoucnosti. Její servisní technici se starají o jeřáby a zdvihací zařízení společnosti Schuitemaker již dlouhá léta – včetně řetězových kladkostrojů Demag, které byly nainstalovány v závodu v Rijssenu již na začátku výroby v roce 1965. O spolehlivou provozní činnost celkem asi 110 zařízení se stará servisní tým techniků, který se věnuje pravidelné preventivní a opravné údržbě.

Zvýšení produkce a dodavatelských kapacit 

Novým přestavením montážní linky a instalací velkého svařovacího portálu učinil výrobce zemědělských strojů, společnost Schuitemaker, důležitý krok k tomu, aby byl schopen obstát v konkurenci i v budoucnosti.

Johan H. Veenstra: „Výroba čistě na základě objednávek, jako je tomu například v automobilovém průmyslu, je v oblasti zemědělských strojů nereálná, protože objednávky mají krátké dodací lhůty. Strojní zařízení musíme pro naše zákazníky rychle vyrobit a expedovat podle sezónní poptávky. Díky našim novým výrobním kapacitám dokážeme poptávku uspokojit v ještě kratších lhůtách – v případě, že přejdeme na vícesměnný provoz, pak dokážeme dodací lhůty zkrátit ještě více. Naši montážní pracovníci se navíc mohou spolehnout na ergonomickou a bezpečnostní podporu ze strany jeřábů s V-profilem. Díky tomu můžeme důsledně dodržovat naše vysoké kvalitativní standardy.“