Spolehlivý provoz zařízení v režimu 24/7

SCA Sundsvall, výroba papíru

Spolehlivý provoz v režimu 24/7

Manipulace se sypkým materiálem ve 24 hodinovém nepřetržitém provozu ve venkovním prostředí a v každém ročním období. Tyto nároky splňuje mostový jeřáb Demag pro švédskou výrobu papíru SCA v Sundsvallu. Jeřáb přitom pracuje v automatickém provozním režimu a zajišťuje mísení dodaného materiálu a včasnou zavážku pecí.
Základní informace o instalaci:

  • Automatizovaný provoz 24 hodin denně
  • Mísení paliva a plnění pece
  • Plná funkčnost i při -30°C
  • Protihluková ochrana sousedící obytné zástavby

Projekt

Manipulace včetně mísení materiálu

Ve švédském městě Sundsvall provozuje společnost SCA Paper továrnu se čtyřmi papírenskými stroji na výrobu papírů pro tisk novin a časopisů. Pro přípravu technologické páry se zaváží dvě pece palivem. Zavážení pece zajišťuje automatický procesní jeřáb Demag.

Dvounosníkový mostový jeřáb s nosností 12 t pojíždí po dráze ve výšce přibližně 30 m. Odebírá dřevěnou řezanku ze dvou výsypek a kupí ji nejdříve v oblasti skladu. Pomocí vícečelisťového drapáku, který díky své uzavřené formě pojme až 8 m3, sbírá jeřáb také dodanou sedlinu a velkoplošně ji rozprostírá po skladové ploše. Smísením obou těchto materiálů se dosahuje požadované homogenní výhřevnosti.

Denně 24 hodin v  provozu

Jeřábové zařízení je v provozu 24 hodin denně. Bezporuchový provoz je zajištěn i při teplotách až -30°C . Za tímto účelem je celá kočka opatřena temperovaným a tepelně i zvukově izolovaným krytem, který chrání všechny její části před povětrnostními vlivy. Elektrické součásti jsou dodatečně temperovány. Elektrické komponenty jeřábového zařízení jsou vestavěny v tepelně izolovaném a temperovaném kontejneru na jeřábovém mostu. 8 motorů pro pojezd jeřábu a čtyři pro pojezd kočky zajišťují přesné polohování zařízení i při silném větru. Teprve při síle větru 10 se jeřáb vypne a mechanicky zajistí.

Protihluková izolace s ohledem na sousedské vztahy

Z důvodu sousední obytné zástavby na protilehlé straně jezera byla naprojektována opatření protihlukové ochrany. Díky celkovému souboru opatření se podařilo snížit emise hluku výrazně pod předepsanou hodnotu 80 dB. K tomu patří kromě izolovaného zakrytí kočky také redukce otáček vrátku a také potichu pracující drapák.