Intuitivní řízení s cílenou manipulací s břemeny

Důraz na projektovou fázi ve společnosti Saathoff Sondermaschinenbau

Ergonomické podmínky na pracovišti společnosti Saathoff Sondermaschinen

Zákazník

Společnost Saathoff Sondermaschinen se sídlem v Bad Iburgu nabízí již déle než 25 kreativní inženýringové služby. Specifické požadavky zákazníků z automobilového průmyslu a dodavatelských služeb kladou velké nároky na hledání stále nových řešení a výrobků. Nabídka výrobků začíná u svařovaných sestav, pokračuje výrobou nástrojů a končí automatizací. Podle konkrétního požadavku společnost dodává řešení buď sama, nebo ve spolupráci s partnerskými společnostmi.

Úkol

Společnost Saathoff nabízí svým zákazníkům možnost aplikačních řešení přímo v místě použití. Ergonomie je při přepravě břemen ústřední produktovou vlastností referenčního zařízení. Je to důležité jak pro zaměstnance ve výrobě společnosti Saathoff, tak pro zákazníky společnosti. Břemena musí být možné zdvihat, přepravovat a nastavovat do požadované polohy lehce a rychle.

Ve vlastní výrobě požaduje společnost otočný jeřáb v atraktivním provedení. Speciální konstrukce společnosti Saathoff pro upevnění břemene je potřeba prezentovat v působivém designu a jako kompletní řešení.

Řešení

Sloupový otočný jeřáb z jeřábové stavebnice Demag KBK Aluline dává zaměstnancům možnost pohybovat tři metry dlouhým výložníkem s naprostou lehkostí.

Jako zdvihací zařízení vytváří nový řetězový kladkostroj Demag DCBS s funkcí balancéru ve výrobě vhodné podmínky pro rychlou a přesnou přepravu komponent. Ovladač Demag D-Grip Servo je ideálním nástrojem pro intuitivní práci s břemenem. Předměty s hmotností až 125 kg je možné intuitivně a absolutně přesně nastavit do požadované polohy pohybem ruky. Kombinace sloupového otočného jeřábu KBK Aluline a řetězového kladkostroje DCBS splňuje požadavky zákazníků na ergonomii, funkčnost a estetiku. Ve speciální barvě bílého hliníku sloupový otočný jeřáb dokonale zapadá do barevného konceptu výroby společnosti Saathoff.

Zvláštnosti

Přeprava břemen řetězovým kladkostrojem Demag DCBS je plně intuitivní. Obsluha kladkostroje k tomu používá ruční sílu a ruční ovládání s použitím ovladače. Přesné vedení a nastavení do požadované polohy přímo za břemeno je možné díky tomu, že ovladač D-Grip Servo dokáže svými senzory identifikovat pohyby. Ovládání splňuje požadavky na bezpečnostní ovládání minimálně podle výkonové úrovně c a kategorie 2 podle požadavků normy EN ISO 13849-1.
Sloupové otočné jeřáby KBK Aluline mohou svou až o 45 % nižší hmotností oproti ocelovému profilu přispět k vytvoření ergonomického pracoviště. Výběrem zvláštního lakování v nástroji Demag Designer je možné sloupový otočný jeřáb barevně začlenit do vlastního výrobního prostředí.