Rychlejší přeprava hotových stavebních dílců

MBN Holzelemente, stavební výroba

Jeřáby pracují v taktu robotů

Vše v jednom toku

Pro výrobu elementů montovaných domů pracuje společnost MBN Holzelemente GmbH s portálovými roboty, které ze základních desek vyrábějí kompletní stěny a stropy. Zásobení těchto výrobních linek zajišťují jeřáby se speciálními traverzami v taktu automatických strojů. Celkem tři Demag jeřábová zařízení  přitom zajišťují logistiku ve skladu a udržují v pohybu výrobní toky.

  • Dva spojené dvounosníkové mostové jeřáby se speciální traverzou ve skladu
     
  • Dva jeřáby se dvěma spojenými jeřábovými mosty  ve výrobě

Jeřáby pro sklad i výrobu

Optimální tok materiálu

Skladové a výrobní haly společnosti MBN Holzelemente GmbH v Heiligengrabe přímo navazují na areál dodavatele desek OSB. Díky tomu se deskový materiál dostane nákladními automobily nejkratší cestou z výroby do procesu dalšího zpracování.  Jeřábové zařízení se speciální nosníkem zde přebírá desky s maximálními rozměry 2,8 m x 15 m.  Speciální konstrukce umožňuje zvednutí celého stohu o hmotnosti až 23 t, díky které odpadá časově náročné přeskládávání jednotlivých desek.

Vysoká přesnost

Jeřábová jednotka sestává ze dvou mechanicky spojených dvounosníkových mostových jeřábů o nosnosti 16 t, z nichž jeden  je vybaven ovládacími prvky. Jeřáb o rozpětí 30 m pojíždí po celé délce 120 m halové lodi skladu. Frekvenční měniče regulují všechny pohyby pojezdů a zdvihů a kromě měkkého rozjezdu umožňují přesné polohování přepravovaného břemene.Při vyskladňování ukládá jeřáb desky ve stozích na řetězový dopravník, který přes průchozí kanál propojuje sklad s výrobou.

Výroba

Ve výrobě pracuje MBN se dvěma  Demag jeřáby.  Oba jsou tvořeny vždy dvěma jednonosníkovými mostovými jeřáby EKKE, z nichž vždy jeden je vybaven ovládací technikou. Membránový kloub zajišťuje pevnou vzdálenost háku 9 m, která je nezbytná pro provoz nosníku s přísavkami. S jeho pomocí kloubu jeřáb zdvihne horní desku ze stohu a přepraví ji na některé ze čtyř výrobních pracovišť.  Celý proces přípravy výroby trvá jenom několik minut a trvá tak omezený časový interval, během kterého musí jeřáb zajistit podání další desky. Proto je nutná plynulá práce , která umožní stálé zásobení výrobního zařízení.

Rychlost se počítá

Kromě pohybů řízených frekvenčním měničem na všech úrovních kladla společnost MBN velký důraz na dosažitelné rychlosti pojezdů. Plynulý pojezd jeřábu od 5 do 60 m/min a pojezd kočky do 30 m/min spolurozhodovaly při získání zakázky pro společnost Demag.  Jeřáby odebírají  až 250 mm silné a 10 m dlouhé elementy montovaných domů přímo ze stroje a nakládají je na nákladní automobily.

Flexibilita na míru

Jeřábová řešení nabízejí dostatek flexibility pro manipulaci se všemi vyráběnými díly, ke kterým patří také malé prvky, jako segmenty schodů nebo zaoblené trojúhelníkové štíty. Pro tyto účely lze nosník s přísavkami z jeřábu rychle odvěsit a přepravu plynule zajistit pomocí jeřábového háku.

Plánování pro budoucnost

Architektura halových lodí ve výrobě a skladu je zrcadlově uspořádána a také jeřábové dráhy byly dimenzovány na stejné zatížení. Tím si MBN zachovává otevřené možnosti pro budoucí základní využití obou hal.